۱۳۸۷ شهریور ۲۰, چهارشنبه

احضار یکی دیگر از علمای بزرگ اهلسنت به دادگاه ویژه روحانیت

به گزارش آژانس خبری تفتان از زاهدان یکی دیگر از علمای بزرگ اهلسنت به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده است.
گزارشها از زاهدان حاکیست که وزارت اطلاعات رژیم پلید ولایت فقیه با همکاری بیدادگستری زاهدان با ارسال احضاریه ای مولانا عبدالحکیم عثمانی استاد دارلعلوم زاهدان که از علمای برجسته اهلسنت می باشد را به دادگاه ویژه روحانیت در مشهد احضار نموده اند.
این دومین عالم اهلسنت می باشد که به دادگاه ویژه روحانیت احضار می گردد قبلا جناب مولانا احمد ناروئی به این دادگاه احضار و فورا بازداشت شد و پس از مدتی به تهران منتقل گردید.
دستگیریها گسترده اخیر که تعدادشان به صدها نفر می رسد و فقط اسامی چند تن تاکنون گزارش شده است موجی از خشم مردمی را در زاهدان و دیگر شهرهای سنی نشین بوجود اورده است.
و جامعه اهلسنت ایران شدیدا در خشم به سر می برد و با افزایش جنایتها بر خشم و نفرت عمومی از رژیم افزوده می گردد.

هیچ نظری موجود نیست: