۱۳۸۷ شهریور ۲۰, چهارشنبه

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت مردمی ایران

به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران اعلام می دارد که در برابر آزادی دو عضو جنبش که ماهها پیش توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده بودند یک تن از پاسداران رژیم آزاد گردید.
و جنبش مقاومت ادعاهای دروغین معاونت فرماندهی نیروی انتظامی در مورد آزادی بدون معاوضه پاسدار و همچنین زنده بودن دیگر پاسداران را تکذیب می نماید.
طی این اطلاعیه جنبش اعلام می دارد که 2 پاسدار دیگر هنوز در بازداشت به سر می برند و اگر رژیم اعضای جنبش را آزاد نکند آن دوپاسدار هم به زودی اعدام خواهند شد.

جنبش مقاومت مردمی ایران

هیچ نظری موجود نیست: