۱۳۸۷ شهریور ۱۹, سه‌شنبه

فیلم جدید تخریب مدرسه دینی عظیم آباد

۱ نظر:

ناشناس گفت...

آقای مناظره حوصله داری جانم
من سادیسم سیاسی و شما پاچورمالیده سیاسی
هاهاهاهاهاها
من سفسطه می کنم و شما ....
این را واقعا راست گفتی که من اهل عمل نیستم چون مثل شما دارم ... میکنم و علی نوایی خائن هم دارد جنایتش را می کند
هاهاهاهاها
شوخی کردم عصبانی نشی البته آغشته با حقیقت
برای اینکه این علی نوایی آدم فروش و خائن را بشناسید کمی صبر کنید به زودی در وبلاگی که یکی از دوستان در حال تهیه است همه مشخصاتش و روابطش شرح داده خواهد شد
ولی یادت باشد رفیق ؛ما شدیم مغلطه کار سادیسمی سفسطه کر فارسی نابلد
اغتشاش گر ؛دستت در نکند
ای کاش همین انرژی راکه به من بد و بیراه بگی را بر روی علی نوایی جان مصرف میکردی

هاهاهاهاهاهاها
دست نگهدار عصبانی نشو سر بسرت گذاشتم
برای علی نوایی و امثالش هم ناراحت نباش چون با کارهایی که کرده اند به من و تو احتیاج نمیشود که کاری بکنیم
آها ببخشید باز حواسم نبود و مغلطه شد و هی اسم این خائن بزرگ بلوچستان یعنی علی نوایی را تکرار کردم
آخرمن سادیسم سیاسی هم دارم به قول شما
در هر حال از تو متشکرم که مرا به خودم بهتر شناساندی
اعصابت را کنترل کن و یک چای سبز یا اگر دوست داشتی یک فنجان قهوه بنوش و کمی بخند و سر بسر گذاشتنای منا اصلا جدی نگیر و علی نوایی جنایتکار هم روزگارش سیاه است ووواوه ببخشید هی اسم این قاتل و آدم فروش به زبان میاد آخر گفته اند که ترک عادت موجب مرض است و اگر این علی نوایی ترک شود خوا داند که چه مرضهای دیگری بر آنها که شما گفتید افزوده نشود
فقط جان من کمی بخند
بلوچستان جای علی نوایی ها نیست دیگر و من و شما چرا نگران باشیم
آگر هنری هست جای دیگر به کار گیریم مناظره جان عزیز
با سپاس از خسرو گرامی که موقعیتی فراهم کردند که کمی من و شما لبخندی بزنیم ولی حتما بخندی
علی نوایی جنایتکار است و دستش به خون مردم بلوچ آلوده و دیگر پولش آبرو سازی نمی کند برایش
ای آقا باز می بینی کانال رفت روی این حاج آقا
مناظره جان؛ تو را به مرگ این علی نوایی لبخندی زنی

بلوچی