۱۳۸۷ شهریور ۱۸, دوشنبه

اتحاد حتی با "شیطان" برای مقابله با رژیم خطرناک تهرانبه گزارش سایت حکومتی فردا، روزنامه الوطن چاپ عربستان در یادداشتی تند علیه جمهوری اسلامی از نزدیکی اعراب و ترکیه استقبال کرد و نوشت امید زیادی وجود دارد تا ورود ترکیه به همکاری استراتژیک سیاسی - نظامی با اعراب آغازی باشد برای مقابله با شر و نفوذ رژیم تهران در منطقه.
این روزنامه نوشت دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس بر اهمیت دیدار پیش رو با ترکیه که اولین دیدار بین طرفین است و با هدف بهبود روابط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه برگزار می شود تاکید کرده است. ترکیه کشور مهمی است و در امنیت و صلح خاورمیانه نقش دارد.
این روزنامه نوشت امیدی از تلاشهای امیر قطر برای نزدیک کردن دیدگاه اعراب و رژیم تهران نمی رود. همانطور که دیدار شورای همکاری با این رژیم درباره رویدادهای مهم راه به جایی نخواهد برد. شورای همکاری هم به دلیل بی فایده بودن گفتگو با رژیم تهران با وجود رییس جمهور فعلی، پیشنهاد قطر برای انجام گفتگو را رد کرد.
الوطن نوشت چنین نشستی رژیم تهران را از خلق بحران و تهدید دائمی کشورهای خلیج فارس و رویارویی با اجماع جهانی باز نخواهد داشت. این رژیم تهدیدی دائمی برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. تنها راه برای مبارزه با گستاخی رژیم تهران و نفوذ آن اینست که حتی با "شیطان" هم علیه این رژیم متحد شویم.

هیچ نظری موجود نیست: