۱۳۸۷ شهریور ۱۸, دوشنبه

دستگیری دهها نفر در زاهدان

دستگیری دهها نفر در زاهدان
به گزارش آژانس خبری تفتان نیروهای رژیم با یورش به چندین نقطه در شهر زاهدان چندین جوان را دستگیر گرده اند.
طبق این گزارش نیروهای رژیم که پس از تخریب حوزه علمیه عظیم آباد با خشم شدید مردمی مواجه شدند دست به دستگیری گسترده جوانان در زاهدان زده اند تا با ایجاد جو رعب و وحشت مردم را از حق طلبی بازدارند و با چنین جو پر خفقانی به حکومت ننگین خود ادامه دهند.
طی این عملیات دستگیری جوانانی با نامهای نورمحمد شه بخش و عبدالرحمان شه بخش و عبدالکریم شه بخش و عزیز الله ناروئی و عبدالقادر ناروئی دستگیر و به سیاه چالهای وزارت اطلاعات منتقل شده اند.
رژیم ننگین ولایت فقیه گمان باطل می کند که با دستگیری جوانان بتواند آزادی خواهی و حق طلبی مردم این دیار را خفه نماید اما کور خوانده است و دستگیری جوانان بی گناه مردم را بیش از پیش بیدار نموده و بیداری مردمی دمار از روزگار رژیم پوسیده ولایت فقیه در می آورد.

هیچ نظری موجود نیست: