۱۳۸۷ شهریور ۲۱, پنجشنبه

پیامی کوتاه به روحانیت بلوچ!

پیامی کوتاه به روحانیت بلوچ!
رژیم ولایت فقیه ومزدوران زابلی اش دربلوچستان، طی روزهای اخیروبخصوص پس ازتخریب مدرسه دینی عظیم آباد زابل، حالتی تهاجمی ترازپیش به خود گرفته وبیرحمانه به جان جوانان ومولویهای بلوچ افتاده وهمه روزه جمع کثیری را مورد ضرب وشتم قرارداده وروانه شکنجه گاههای قرون وسطائی میکنند.
سیاست سرکوب وکشتارمردم بلوچ، پدیده تازه ای نیست وبلافاصله پس ازروی کارآمدن جمهوری اسلامی ایران بمورد اجرا گذاشته شد واین روش شوم همچنان ادامه دارد
. مشکل اساسی درجائی دیگرنهفته است. خمینی رؤیای شیعه کردن منطقه راطی ۵۰ سال طرح ریزی ودراختیاربازماندگان خویش قرارداد. تلاش جهت دستیابی به سلاح هسته ای ازهمین زاویه، با لجاجت هرچه بیشتربه پیش میرود تا پشتوانه ای باشد برادامه امیال فاشیستی سردمداران رژیم تهران.
برچسب " وهابی" به پیروان اهل سنت، مفهوم دیگری بجزاینکه بگویند سنی ها مسلمان نیستند، وهابی هستند، ندارد. واژه ای که خود مفهوم آنرا نمیدانند.
۳۰ سال گذشت وبلوچها شیعه نشدند. بنابراین چاره ای بجزتوسل به زوربرایشان باقی نمانده است. ابتدا کسانی را دستگیروسربه نیست میکنند که از آگاهی بیشتری برخوردارند وبه خیال سران حاکمیت، برایشان مشکل سازهستند. پس ازآن نوبت به مردم عادی میرسد.
خصومت حکام تهران وزابلیهای مزدور، صرفاً به مذهب بلوچ محدود نمیشود. آنها از ملت بلوچ نفرت دارند وتلاش خواهند کرد تا بلوچستانی بدون بلوچ تصاحب کنند.
جهت بقای خویش ومقابله با توحش رژیم دربلوچستان، دنباله روی ازسیاستهای "مهاتما گانـدی" و"نلسون ماندلا" کارساز نخواهد بود. گاندی وماندلا با دشمنانی باشعور وبمراتب انسان ترمبارزه میکرده اند.
به یقین میتوان مدعی شد که اگرگاندی درشرائط بلوچستان کنونی مبارزه میکرد، خود اسلحه بدست میگرفت وبا دشمن می جنگید.
به صلاح مردم بلوچ نیست که مولویهای ما دست به سینه منتظربمانند تا تفنگچی های مزدورآنان را دستگیرودسته دسته اعدام کنند.
زمان آن فرا رسیده است تا خواسته های مبارزاتی خویش را بعدی وسیعترداده ومبارزه جهت احقاق حقوق مذهبی را با مسئله ملی بلوچستان پیوند دهیم.
ما زمانی ازآزادی کامل مذهبی برخوردارخواهیم شد که سایه شوم این ناپاکان ازسرزمینمان بلوچستان محوشود.
روحانیت بلوچ باید تغییرسیاست دهد وتمامی ارتباطات منطقه ای وبین المللی خویش را جهت جلب توجه افکارعمومی ازستمی که توسط حکومت آخوندها، بربلوچ واهل سنت میرود، به کارگیرند.
روحانیت بلوچ میتواند، اوضاع کنونی را دگرگون ساخته وبه تقویت مبارزه مسلحانه دربلوچستان، یاری رساند. مبارزه ای که دشمنان ملت بلوچ را ازپای درخواهد آورد.
امیربلوچ
۲۰ شهریورماه ۱۳۸۷

۱ نظر:

ناشناس گفت...

آقای پیام امید گرامی
سلام
منظورم از عرف شک و مصلحت نبوده و نیست
ما در بلوچی رسم و رواجی داریم که به نوعی قانون در فرهنگ ما محسوب می شود . ساده تر عرض می کنم مثلا دعوای بین دو نفر در بلوچستان یا از طریق شریعت و یا از طریق عرف و یا توسط هردو حل می شود
من فرضیه ای جلوی شما می گذارم : در فردا روز بلوچستان آزاد و دموکراتیک اگر حزبی خطایی مرتکب شد و یک دانش آموز دبیرستانی و یا یک راننده تاکسی همچنین علامت سوالی بر عمللکرد آن حزب و مسولانش گذاشت آیا اول باید کارت شناسایی خواست سپس دید چه گفته است و یا مهمتر آن است که ببینیم چه گفته است؟!
(یا اینکه باید دستور تیربارانش را صادر کرد؟!؟!)
آیا یک حزبی با سرنوشت یک ملت بازی کند مهم نیست ؟! چه مصلحتی سبب شده یک حزب برای پیشرفت و محبوبیت و یا به اصطلاح هدیه دموکراسی به ملتش این توجیه را داشته باشد که هدف وسیله را توجیه می کند؟
من از شما خواهشی دارم که شما که این انتظارات را از بنده دارید برای یک بار حداقل از آقای بندویی بپرسید :
۱ آیا برای رسیدن به هدف باید از هر وسیله ای استفاده کرد؟؟؟؟؟؟؟؟
و۲ بپرسید در مورد صحت و سقم ادعاهای بنده ؟
آقای پیام امید عزیز
حاشا و کلا من قصد تخریب نداشته و ندارم و این علامت سوالی بود که وظیفه عرفی من بعنوان یک بلوچ است که در مورد آن چیزی که می دانم ( واصلا و ابدا در آن شکی ندارم) بیان کنم .
و در مورد حاج علی نوایی من او را خلق نکرده ام ؛ جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف شوم و شیطانیش او راخلق کرده و دست پرورده است !

و نکته دیگری را نیز با شما درمیان می گذارم و آن اینکه روی دیگر سکه این قضیه را هم بنگرید که اگر ما خود در صدد اصلاح و ترمیم خویش نباشیم پس تکلیف چیست ؛ اگر یک روی این سکه بنا به نوعی قضاوتها منفی است ولی بی شک روی دیگر این سکه مثبت و سازنده است
با سپاس
بلوچی