۱۳۸۷ مهر ۱۹, جمعه

گزارشی تلخ ودردناک از سراوان

خبرگزاری دزک از سراوان : خبررسیده که فردی به نام مستعار واحد بلوچ می گوید چند شب پیش برای کاری به کلانتری بخشان رفته بودم که تقریبا پانزده نوجوان ۱۴ تا ۱۵ ساله را گرفته بودند ودر بین این نوجوانان که به جرم مزاحمت برای دانشجویان دانشکده کشاورزی گرفته شده بودند یک نفر کارگر بود که هنوز پاهایش پراز گل ولباسش مملو از گل بود ازش پرسیدم تو را برای چی گرفتند گفت به جرم دختر بازی گرفتند ولی من گفتم با این سر وضع کسی مرا ببیند استفراغ می کند من چطور این کار را کردم ودر بین این افراد دو نوجوان تقریبا دوازده وسیزده ساله بودند که متاسفانه این ها را هم به جرم مزاحمت گرفته بودندکه وقتی از آن ها پرسیدم گفتند ما رااز در خانه خودمان گرفتند ولی الآن به جرم مزاحمت ما را نگه داشتند شب همانجا همراه همان دوستی که من دنبال کارش بودم بازداشت شدندوروز بعد قاضی میرشاهی دستوردادتحقیقات کامل نشده یک شب دیگر این هارادرزندان نگهدارید وبه دستور قاضی شب رادربندقاتلین و تبهکاران بازداشت شدندولی روز بعد با وثیقه پنج میلیون تومانی آزاد شدند ونفری که من دنبال کار آن بودم باوجود این که رئیس کلانتری بخشان سرگلزایی از او چهارصد هزار تومان هم گرفته بود هیچ کاری برایش نکرده وهنوز بلاتکلیف است من برای این جور نظامی که فقط با تهمت به افرا دبی گناه می خواهد بر ملت حکومت کند وآه مظلومان را پشت سر دارد متاسفم واطمینان دارم عاقبتش صدها برابر از فرعون وحشتناک تر خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: