۱۳۸۷ آذر ۱۷, یکشنبه

آِیا ماموران رژیم بی گناهند؟برخی ساده اندیشان می گویند :
سربازان گناهی ندارند آنها بچه مردمند و مجبور به خدمت.
اما همین مدعیان خون سربازان رژیم گویا یادشان رفته همین به اصطلاح بیگناهان همین بچه های مردم چگونه به جان و مال بلوچ تاختند چگونه جوانان بلوچ را ربودند شکنجه کردند و از آنان اعتراف گرفتند همین جنایتکاران که اکنون چون در بندند مظلوم نمایی می کنند به خانه ها می ریختند و چادر زنان را می کشیدند همین از خدا بی خبرها دست شان به خون هزاران زن و مرد بلوچ آلوده است مگر آنان می دانند معنای رحم و بخشش چیست ؟
مگر آنان به بلوچ رحم کردند که بلوچ بر آنان رحم کند ؟
چگونه است که سه بیگناه در خاش میگیرند و اعلام می کنند عضو جندالله اند در حالی که همه می دانند آن سه که بوده اند و چکاره بوده اند این نمایش های مسخره که بعد از هر درگیری با مبارزین راه می اندازند و ده ها نفر را بنام تروریست و اعضای جنبش مقاومت مردمی دستگیر می کنند تا ضعف و ناتوانی خود را بپوشانند دیریست برای همه عیان گشته است.
در قضایای آخوند توکلی مگر همین ماموران گمنام نبودند که ده ها بلوچ را دستگیر کردند و بعد از ماه ها شکنجه برخی را اعدام و برخی را زندان کردند در حالی که قاتل توکلی یک زابلی بود نه بلوچ حالا هم ناجوانمردانه مردم عادی را میگرند بنام اعضای جنبش مقاومت مردمی ایران.
بله ماموران رژیم که مدعی قانون و عدالت اند برای اینکه بیچارگی و درماندگی خود را در مقابل مبارزان بپوشانند از هیچ جنایتی در حق مردم عادی و بیگناه دریغ نمی ورزند در حالی که همانها که رژیم مدعیست تروریست اند با وجود اینکه توانایی حمله به مردم عادی را دارند اما فقط به ماموران انتظامی حمله می برند . اما رژیم و مزدوران محلی و نیروهای بزدل اش بدانند عاقبت بدی در پیش دارند چرا که با مردم طرفند بزودی زبونی رژیم تکرار خواهد شد و اینک هنگام انتقام است انتقامی بس دردناک


س. میربلوچزهی

هیچ نظری موجود نیست: