۱۳۸۷ آذر ۲۶, سه‌شنبه

تصاویر شهداء

شهید حسین شنبه زهی (یاسر)
شهید حامد خراسانی (حامد)

شهید الله نظر کبدانی(رشید احمد)

شهید عبدالحمید سراوانی (عمران)
هیچ نظری موجود نیست: