۱۳۸۷ دی ۱۰, سه‌شنبه

رژیم ولایت ابلیس

آری شیطان برای اینکه اوامر بی چون وچرای او
روزی در دنیا از رونق نیافتد لشکر هم کیشان خویش
را آنچنان پرقدرت جلوه می دهدکه کس به فکر
براندازی اوامر و عوامل او نیافتد .
اما قران این
حقیقت خدا همیشه پیروز بر باطل بوده و راه حقیقت
را در جلوی راه پیروان خویش نهاده تا از عظمت و
هیبت مجازی دشمنان نترسند و هراسی به خود راه
ندهند. آری می بینیم که این رژیم فاقد هرگونه
عظمت و هیبت است .آری رژیمی که از خدا بی
نیاز باشد خدا با پشیزی اورا هلاک وبرباد می گرداند
ومجاهدان راه حقیقت مصداق این وعده الهی هستند
که با رژیم ولایت ابلیس دارند مبارزه می کنند
وبحمدالله نصرت خداوند همیشه راهنما و راهگشای
راه آنان بوده .آری رژیم شیطان صفت به تناقض
گویی های فراوانی روی آورده وهمیشه سعی بر آن
داشته تا افکار عمومی را به سوی تبلیغات سوق دهد
وآمار کشته هاوصدمات وارده راوارونه جلوه
دهد.گویا فکرمی کندهنوز می تواندبا این روش حقیقت
سیاست خویش را حفظ کند .آری رژیم فکر می
کندمجاهدان راه حقیقت فاقد نقشه وسیاست هستند.آری
اگرنقشه وسیاست مجاهدان راه حقیقت قرآن وسنت
باشدپس هرگز عملیاتی بدون تحلیل وبررسی وتحقیق
انجام نمی دهند.

دوستدار مجاهدین جندالله

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام عليكم سلام بتو اي شير مرد سر زمين بلوجستان سلام سلامي همراه با ديده هاي بر اشكم سلام بتو اي نوجوان كوير سلام هزاران سلام بتو كرجه ترا از دست داده ام ولي بتو افتخار ميكنم تو توانستي درجه شهادت را دراه ازادي كسب كني تو توانستي به مل ايثار و از خود كذشتكي ياد دهي . اين بيروزي بزرك تاريخي را به رهبر دلير جنبش تبريك عرض ميكنم وشهادت ايت دلير مرد و نوجوان تاريخ را به ان بزركوار و خانواده محترم و تمامي دوست داران راه ازادي تسليت عرض ميكنم . به اميد بيروزي. كرجهاشكانم از جشمانم جاريست كرجه نفسم در سينه ام خفته ولي احساس غرور ميكنم . فداتون (مريم دختر بلوج زاهدان )