۱۳۸۷ آذر ۲۴, یکشنبه

تصویر: اعتراض دانشجویان شیراز به پورمحمدیمصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور و رییس کنونی سازمان بازررسی کشور روز چهارشنبه برای سخنرانی به دانشگاه شیراز آمده بود که با اعتراض دانشجویان این دانشگاه جلسه سخنرانی وی بسیار متشنج شد به طوری که وی در بسیاری از اوقات مجال سخن نمی یافت

هیچ نظری موجود نیست: