۱۳۸۷ آذر ۱۳, چهارشنبه

زنان شاغل آلماني استقلال مالي ندارند

به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از خبرگزرای آلمان با وجود افزايش شمار زنان شاغل در بازار کار آلمان طي سالهاي اخير ، ميزان دستمزد آنان در مقايسه با مردان شاغل در اين کشورکاهش يافته است .اگر چه اشتغال زنان در بازار کار آلمان طي سالهاي اخير روند رو به رشدي داشته اما وجود نابرابري در پرداخت دستمزد به زنان شاغل موجب شده آنها استقلال مالي نداشته و براي تامين نيازهاي زندگي خود کماکان وابسته باشند .نتايج پژوهشي که توسط "موسسه کار و کيفيت" (IAQ) آلمان انجام گرفته حاکي است با وجود اينکه طي سالهاي 2001 تا 2006 شمار زنان شاغل در بازار کار آلمان از 7/58 درصد به 5/61 درصد رسيده است ، اما ميزان وابستگي اقتصادي اين افراد در اين مدت بيشتر شده است .
اين امر به وجود کارهاي نيمه وقت که بويژه در اين سالها شمار بيشتري از زنان را به خود مشغول کرده بازمي گردد .بر اين اساس ميانگين ساعات کار هفتگي زنان شاغل در بخشهاي مختلف از 2/30 ساعت در سال 2001 به 1/29 ساعت در سال 2006 رسيده است . اين مساله نشانگر افزايش رويکرد زنان به کارهاي نيمه وقت است که نتيجه آن کاهش دستمزدهاي آنان است .طبق اين پژوهش دستمزدهاي کنوني زنان کفاف تامين نيازهاي روزمره آنان را نمي دهد و از اين زنان شاغل با وجود صرف بخش اعظمي از زمان خود، از نظر مالي وابسته هستند

هیچ نظری موجود نیست: