۱۳۸۷ آذر ۱۷, یکشنبه

نظر برادر سرمچاردعا و درود ما فرزندان اهل سنت بلوچ بر آن مجاهد خستگی ناپدیر.

آن دلاور مرد دیار به خاک و خون کشیده شده بلوچستان.آن رهرو راستین رسول و داعیه دار عدالت و برابری در عصر خفقان و فساد.رهبر انقلابی بلوچستان فرمانده "عبدالمالک ریگی" باد.

عبدالمالک , ای که چون رعد ظلمت کهن سرزمینم بلوچستان را در هم شکستی دعای خیر هزاران مادر داغدیده ،هزاران پدر در هم شکسته و هزاران یتیم این دیار با توست.

همچنان مصمم و ثابت قدم ، بردبار و شکیبا این راه نورانیت را بپیمای همانا که تا فتح قله شرافت و آزادگی دگر راهی نیست.

عبدالمالک ای ابر مرد عرصه طغیان و فریاد ما جوانان بلوچستان با تو پیمان می بندیم تا آخرین قطره خون و تا بلندای آزادگی و شهادت همرزم و همسنگر توایم. .

این سربازان نگون بخت،این عمالان دژخیمان فقیه،این جانیانی که روزگاری در این دیار مظلوم بی مهابا می تاختند و با کینه و نفرت زن و کودک،پیر و جوان را لگدمال می کردند نمی دانستند که فرزندان سلحشور و آزاده این دیار ظالم کش "بلوچستان" چنین سرنوشتی سیه را برایشان رقم خواهند زد؟این دیار بلوچستان جایگاه تاخت و تاز هیچ اهریمنی نیست از برای جان حقیرتان بگذارید و بگریزید.

راهیگ

هیچ نظری موجود نیست: