۱۳۸۷ دی ۹, دوشنبه

تناقض گوئیهای دولتمردان رژیم در مورد تعداد تلفات عملیات استشهادی سراوان ادامه دارد

به گزارش آژانس خبری تفتان در حالیکه مردم سراوان و خصوصا کسانیکه نزدیک قرارگاه هنگ مرزی بودند از تلفات سنگین نیروهای رژیم خبر می دهند و همچنین ازبدست گرفتن بیمارستان سراوان توسط نیروهای امنیتی و نظامی خبر می دهند و کمترین برآورد تلفات را بین 150 تا 200 پاسدار بیان می کنند خبرگزاریهای رژیم همچنان در حال تناقض گوئی هستند و کاملا عقل و هوش و حواش خود را از دست داده اند و در حالیکه جنبش اعلام کرده است که یک فرد عملیات را انجام داده است تابناک دو خودرو بیان کرده و یک خودرو از جیب خودش اضافه کرده است و خبرگزاری مهر خبر تابناک را تکذیب و یک خودرو ذکر کرده است و تابناک از هلاکت جمع بزرگی از پاسداران خبر داده است و ایرنا برای اینکه آبروی نظام نرود هلاک شدگان را از 200 نفر به دو نفر کاهش داده است نماینده بیچار جمشید زهی که در تهران به سر می برد گفته من شنیدم دو خودرو بودند ولی جزئیات را نمی دانم چون از سراوان دور هستم و از قضا خطوط موبائل هم خراب هستند و آقای جمشید زهی برای اینکه زیاد رسوا نشود از اعدا چیزی نگفته فقط گفته تعداد کمی تلفات داشتیم. از سوئی ایسکا نیوز دو پاسدار ایرنا را به 4 نفر افزایش داده است و انتخاب هم آخری گفته این همه کم نکنید کمی بیشتر و تعداد هلاک شدگان را به شیش نفر افزایش داده و تعداد زخمی ها را 22 نفر اعلام کرده است.
این دروغپراکنی ها همچنان ادامه دارد

ولی مردم سراوان که صدای انفجار را شنیدند و از نزدیک ناظر بودند حقیقت دروغهای نظام را به خوبی درک می کنند

هیچ نظری موجود نیست: