۱۳۸۷ آذر ۲۳, شنبه

عید غدیر خم نمادی از دین ماست مالی شده!…


عید غدیر خم نمادی از دین ماست مالی شده!…

سنی نیوز:ایرانی که بایستی با این ثروت خدادادی نفت و منابع طبیعی دیگر گل سر سبد جهان باشد، از ۳۶۵ روز سال بیش از ۱۰۰ روز تمام را در ماتم و عزاداری بسر می برد! که باید حق اهل بیت را از ظالمان گرفت! مردم بیچاره هم عقلشان را قفل زده اند و کسی نیست بپرسد حال اهل بیت کجایند؟! آیا همین آخوندها و سیدهای دروغینی هستند که تمام دارایی مملکت را بتاراج می برند، یا کسانی دیگرند؟!

هیچ نظری موجود نیست: