۱۳۸۷ دی ۱۱, چهارشنبه

کربلای دوم در اولین روز محرم


محرم یادآوری مبارزه باظلم ، محرم یادآور مبارزه با حکومت گران فرعون صفت ، محرم یادآورپیروزی حق بر نفاق وشرک ،زمانی که عدالت وادای حقوق در زیر خودکامگی های ظالم دفن می شوند زمان به حسین ها نیاز دارد . به کسی که همچون حسین خون خود را اهداء کند را نیاز پیدا می کند .
اکنون زمانی است که فرعونی دیگر سر شوم خود را ظاهر کرده است لذا زمان ما هم نیاز به حسین ها دارد والحمدلله که در بین اهل حق حسین های بیشماری موجود است که با عشق خون خودرا به الله تعالی وبه مظلومان هدیه کرده تا شاید یزید زمان بشکند وبه قعر جهنم سقوط نماید .
وانشاء الله با همتی که جوانان جندالله دارند وبا عزمی که در قلب آنها موجود است وبا حمایت بی نهایتی که مردم مظلوم بلوچستان می کنند بزودی شاهد برگشتن یزیدیان به سوراخ های اسفل السافلین خواهیم بود .
ابو عمر از سراوان

هیچ نظری موجود نیست: