۱۳۸۷ دی ۹, دوشنبه

آی وجدانهای بیدار بلوچستان را دریابید!

پریش پاهکین


آی وجدانهای بیدار بلوچستان را دریابید!

امروز نخستین عملیات انتحاری ایران در سیستان و بلوچستان صورت گرفته و طی آن جوانی که برادر رهبر جنبش خوانده شده است جان خود را از دست داده است تا ضربه ای به نیروهای سرکوبگر حکومتی در سراوان وارد نموده باشد.

در حالی که ولی فقیه در اقدامی مذبوحانه برای غزه دل می سوزاند و اعلام عزای عمومی می کند و می کوشد تا جریانات داخلی بازتاب گسترده ای پیدا نکند این خبر به خودی خود بسیار تکاندهنده و نشانگر واکنشی بسیار دهشت بار است که پیامد آنهمه سرکوب و خشونت افسار گسیخته مزدوران ولایت فقیه می باشد که کار را به جایی رسانده اند که تنها پاسخ ممکن خشونت بیشتر و برادر کشی و خونریزی گسترده تر است .

رژیم جنایتکار و دد منش جمهوری اسلامی برای بقای خود و با تکیه بر مذهب شیعه هر روز بیش از پیش به قتل و تخطئه برادران سنی مذهب دست زده و کار را به جایی رسانده است که جوانان وادار شده اند دست به چنین عملیاتی بزنند.هر چند باید هر نوع خونریزی و قتل و خودکشی را محکوم کرد و عامل یا عاملان آن را شناسایی نمود اما این عملیات در ایران هیچگاه سابقه نداشته و نشان از اوج گیری خشم مردم است .

در عین حال آنچه بیشتر از هر چیز خطرناک است این است که ادامه این روند می تواند علاوه بر فاجعه انسانی منجر به تجزیه این بخش از کشور گردد.

بدین وسیله باید به همه وجدانهای بیدار ،روشنفکران و کوشندگان راه آزادی و حقوق بشر هشدار داد که تا دیر نشده در یک فراخوان ملی جنایات حکومت ولی فقیه ارتجاع را در بلوجستان محکوم کرده و برادران بلوچ را به خویشتن داری و شکیبایی فراخوانده و جلوی عملیات مشابه و خونریزی های بیشتر را در زودترین زمان ممکن بگیرند.

به یاد داشته باشیم که باید برای رسیدن به همبستگی در این بزنگاه تاریخی تمام تلاش خود را بکار گیریم .


9 دی ماه 87

هیچ نظری موجود نیست: