۱۳۸۷ آذر ۱۳, چهارشنبه

حسن روحانى به تاثیر تحریمهاى بین المللى اعتراف كردرئیس مركز تحقیقات استراتژی مجمع تشخیص مصلحت رژیم طی سخنانی گفت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی اثرگذار است. قطعنامه ‌روی كاغذ نوشته می‌شود، اما كاغذی است، تاثیرگذار، كه همین الان هزینه تمام شده بسیاری از كالاهای ‌وارداتی را برای ما 10 تا 30 درصد افزایش داده است.
روحانی كه در ‌دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان سخن میگفت افزود جهان امروز بصورت یک مجمع ‌الجزایر به هم ‌پیوسته درآمده است و تحولات بین‌ المللی مستقیما بر امنیت، سیاست، اقتصاد و سرنوشت مردم ایران تاثیر‌گذار است و بحران بانكی اخیر آمریكا از جمله حوادثی است كه آثار و پیامدهای آن برای كشور ما غیرقابل انكار است. این بحران باعث خوشحالی شدید برخی افراد شد اما از آغاز معلوم بود كه این بحران ‌نمی‌ تواند در داخل مرزهای آمریكا محدود بماند و دیر یا زود دیگر كشورها را تحت تاثیر قرار می ‌دهد

هیچ نظری موجود نیست: