۱۳۸۷ آذر ۳۰, شنبه

هنگامیکه خامنه ای جنایتکار درس وحدت می دهدهنگامیکه خامنه ای جنایتکار درس وحدت می دهد
جهان و بویژه اهلسنت ایران می دانند که دستهای خامنه ای پشت تمامی جنایات در حق اهلسنت می باشند و تمامی اهانتها و جنایتها و تبعیضها بدستور وی انجام می پذیرد واگر آقای خامنه ای تبعیض و جنایت علیه اهلسنت را نمی خواست هرگز کسی در ایران جرات نمی کرد به اهلسنت چپ نگاه کند.
آقای خامنه ای یکی از مکار ترین و فریب کارترین آخوندهای ایران است که حقیقتش مملو از دشمنی و بغض و عداوت با اهلسنت و اصحاب پیامبر می باشد اما برای گول زدن اهلسنت جهان هر از چند گاهی پیام وحدت می فرستد.
بدستور خود خامنه ای مسجد شیخ فیض در مشهد تخریب گردید و مصاحف قرانی در چاههای فاضلاب دفن گردید و اگر این مسجد به دستور وی تخریب نمی گردید چرا عاملان این جنایت بزرگ مجازات نشدند.
حوزه علمیه عظیم آباد بدستور خامنه ای و توسط عوامل زابلی پلید تخریب گردید و مصاحف قران عظیم الشان در چاههای فاضلاب انداخته شد.
این جنایات و دیگر اهانتها پرده از حقیقت کثیف خامنه ای بر می دارد و تصویر حقیقی وی را به نمایش می گذارد.
بیشترین اجحافات در حق اهلسنت در دوره احمدی نژاد انجام گرفت که از بیشترین حمایت دربار خامنه ای برخوردار است و اکنون که جهان اسلام به اندکی از مکاریهای این جنایتکاران پی برده است و کشورهای مصر و عربستان سعودی به اقدامات برون مرزی رژیم و ایجاد موسسه های تبشیری توسط رژیم در کشورهای همسایه هشدار دادند آقای خامنه ای مکار و حیله گر و آخوند کثیف به یاد وحدت امت مسلمه افتاده و باری دیگر می خواهد با دروغهای گذشته جهان اسلام را بفریبد.
در این میان برخی از علمای اهلسنت از بیانات رهبر خوشحال شدند که باید به عرض مبارک آنها برسانم که آقای خمینی بیانات به مراتب وحدت آفرین تر ارائه داد ولی کجا رفتند و چه کار کردند.
این اظهارات نه برای اهلسنت داخل کشور بلکه برای فریب مسلمانان جهان می باشند که اخیرا اندکی به حقیقت رژیم ایران پی بردند و نمونه آن در بیانات و اظهارات قرضاوی قابل رویت می باشد.
و این بیداری در جهان اسلام روند تبشیر شیعی را در جهان اسلام کند کرده است و مبلغین شیعه را با مشکل مواجه نموده است به همین خاطر باز باید به حیله قدیمی مراجعه کنند و بانگ وحدت سر دهند و علمای اهلسنت ایران بیخودی خوشحال نشوند و به این سادگی فریب نخورند.
پیامبر اسلام صلوات الله علیه فرموند: لا یلدغ المومن من جحر واحد مرتین
مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود.
دلاور بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: