۱۳۸۷ آذر ۱۸, دوشنبه

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت

به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران اظهارات وزیر اطلاعات رژیم ولایت فقیه مبنی بر استفاده جنبش مقاومت از خاک پاکستان را به شدت تکذیب نموده و اعلام می دارد که به هیچ صورت از خاک کشورهای همسایه برای انجام عملیات استفاده نمی نماید و نیازی هم به استفاده از خاک کشورهای دیگر ندارد و کوههای بلوچستان در دست مبارزین هستند و رژیم هیچ اقتداری بر این مناطق ندارد.
همچنین جنبش مقاومت تهدیدهای دادستان کل کشور را بی ارزش دانسته و این گونه تهدیدها را نشانه ضعف و ناتوانی رژیم می داند که تاکنون در تمام عملیاتهای اطلاعاتی و نظامی خود علیه جنبش با شکست مواجه شده است و جنبش تبدیل به قدرتی عظیم شده که به امید الله رژیم هرگز توان ضربه زدن به آن را ندارد.
رژیم ولایت فقیه به جای پاسخ مثبت به مطالبات مشروع جنبش به جنایت روی آورده است ولی رژیم بداند که بدترین پاسخها به جنایاتش داده خواهد و فرزندان مومن و مجاهد این دیار هرگز در برابر ظالمان عقب نخواهند نشست و تا آخرین قطره خون به مبارزه خود ادامه خواهند داد.
جنبش مقاومت مردمی ایران

هیچ نظری موجود نیست: