۱۳۸۷ آذر ۱۳, چهارشنبه

سفیان عباس نسبت به فتنهگریهاى دولت ایران در كویت هشدار داد


به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از سنی نیوز:سفیان عباس، دبیر كل تجمع حقوقدانان مستقل عراق نسبت به ایجاد فتنهگری دولت ایران در كویت، هشدار داد. وی در مقالهیی كه در روزنامه كویتی السیاسه درج شده نوشت: پایههای توفان سیاسی كه در كشور كویت بوجود آمد ناشی از ماهیت بنیادگرایانه رژیم ایران است كه از مذهب اصیل جعفری بدور است. رژیم ایران با دسیسه و ادعاهای دروغ، قصد انحراف این مذهب را داشته و هرگز اصول آن را نپذیرفته است.
دبیر كل تجمع حقوقدانان مستقل عراق، كشورهای عربی را به مقابله با دخالتهای دولت ایران فراخواند و افزود: ما از مدتها قبل نسبت به تهدید فرقهگرایانی كه با سوء نیت ادعای مذهبی بودن میكنند هشدار دادیم اما تا زمانیكه ما روی شرفمان پای میفشاریم هیچ پیروزی برای آنها متصور نیست. هوشیاری، ما را از خطر نجات میدهد و كینه دشمنان ما را اضافه خواهد كرد تا آن‌جا كه به درك واصل شوند..

هیچ نظری موجود نیست: