۱۳۸۷ آذر ۲۴, یکشنبه

وخامت وضع سلامتی روحانی اهل سنت در زندانخبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان
ایوب گنجی روحانی سرشناس اهل سنت به دلیل وخامت بیماری به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل گردید
ایوب گنجی امام جماعت مسجد قبای شهرک بهاران سنندج که در اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل انتقاد از حکومت دستگیر و زندانی شده بود اخیرا به دلیل وخامت بیماری برای درمان به خارج از زندان منتقل گردید.
یادآور میگردد نامبرده که از روحانیان منتقد وسرشناس حکومت در منطقه است پیش از بازداشت حداقل دوبار توسط نیروهای ناشناس ربوده و پس ازضرب و شتم و شکنجه فراوان در مکانهای دوردست رها شده بود.

هیچ نظری موجود نیست: