۱۳۸۷ آذر ۱۷, یکشنبه

يک زندانی محکوم به اعدام توسط مردم فراری داده شد

يک زنداني سياسي محکوم به اعدام توسط مردم فراری داده شد و از اعدام نجات یافت
به گزارش سایت روزنه، یکی از اهالی روستاي "ربط" (روستايي در نزديکي سردشت و بانه) که به اتهام فعاليت سياسي عليه رژيم به اعدام محکوم شده بود در راه انتقال به مهاباد برای اجرای حکم اعدام، توسط دوستان و بستگانش فراری داده شد و از اعدام نجات یافت.
در این گزارش آمده محمد عثمانی حدود 28 سال دارد، يک ماه قبل دستگير و در شهر سردشت زنداني شده بود و در همين فاصله کوتاه از طرف قاضي شهر به اسم "حسن زاده" به اعدام محکوم شد. وی به اتهام فعاليت سياسي عليه رژيم اسلامي زنداني شده بود.
روز 13 آذر خانواده زنداني را مطلع ميکنند که میتوانند با فرزندشان آخرين ملاقات را انجام بدهند. خانواده و بستگان زنداني با نگراني تمام سعي ميکنند قاضي را راضي کنند که حکم اعدام را لغو کند. قاضي جانی حکومت در جواب به آنها ميگويد فردا در مهاباد جنازه اش را تحويل بگيرید. بعد از چند ساعت به دستور قاضي، زنداني محکوم به اعدام را با دست و چشم بسته همراه با دو نفر از نيروهاي انتظامي امنيتي زندان سردشت سوار يک خودرو کرده تا او را در مهاباد به قتل برسانند.
خانواده زنداني محکوم به اعدام با چند خودرو به دنبال آنها حرکت ميکنند. در ميانه راه و در مسير سردشت مهاباد در محلي به اسم" سرتکه" به ماشین حامل زندانی نزديک ميشوند و سعي ميکنند آنرا متوقف کنند. اما مامورين توقف نميکنند و دوستان و بستگان زنداني را تهديد ميکنند. بعد از لحظاتي ماشين حامل زنداني ناچار به توقف ميشود. بستگان زندانی از مامورين میخواهند زنداني را آزاد کنند. اما مامورين حاضر به اين کار نميشوند و بستگان زنداني را تهديد ميکنند که اگر مزاحمت ايجاد کنند به روي آنها شليک خواهند کرد. چند جوان حاضر در محل با حمله به اين دو مامور رژيم سعي ميکنند زنداني را از چنگ آنها رها کنند. اما مامورين رژيم به طرف خانواده و بستگان زنداني شليک ميکنند. در يک درگيري کوتاه اين دو مامور کشته ميشوند و زنداني محکوم به اعدام از چنگ آنها رها ميشود و ماشين مامورين زندان هم در هم شکسته ميشود.
بدنبال این واقعه جمهوري اسلامي تمام منطقه را نظامي کرده و صدها نيروي مسلح به دنبال زنداني فراري و کسانی که او را فراری داده اند در حال گشت هستند.

هیچ نظری موجود نیست: