۱۳۸۷ آذر ۱۷, یکشنبه

رواج گسترده سقط جنين در آمريکابه گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از واشنگتن پست هر روزه آمار سقط جنين در آمریکا حال افزايش است . از سال 1973 تا کنون در شهرهاي غربي آمريکا بيش از 50 ميليون کودک، متولد نشده از بين رفتند.

به نقل از واشنگتن پست طبق بررسي انجام شده نا محدود بودن روابط جنسي در بين مردم آمريکايي باعث افزايش سقط جنين در کشور آمريکا شده است. بر اساس اين گزارش افراط روابط جنسي نامشروع در بين مردم آمريکايي سبب از بين رفتن صدها جنين شده است و همچنين ميليون ها نفر از مردم آمريکا با داشتن روابط جنسي خطرناک بيماري ايدز را به همديگر منتقل کرده و جان خود را از دست مي دهند.
يکي ديگر از عواملي که باعث ازدياد سقط جنين در بين مردم آمريکا شده است ازدواج هاي غيررسمي و ارتباط نا مشروع است که اين مسئله موجب باردار شدن و در نتيجه به سقط جنين منجر مي شود.

شايان ذکر است : سقط جنين در کشور آمريکا از سال 1973 قانوني شده است. بنابراين گزارش يک طرفدار حقوق زنان در آمريکا خبر داد که سقط جنين بين زنان آفريقايي که مقيم آمريکا هستند رو به افزايش است و 37 درصد زنان آفريقايي سياه پوست سقط جنين انجام داده اند و تعداد آن ها به 10 ميليون نفر مي رسد . براين اساس در اجتماع زنان آفريقايي از هر 3 زن يک زن مرتکب سقط جنين مي شود. وي در پايان افزود : نا محدود بودن سقط جنين در کشور آمريکا معضلي جبران ناپذير است و اين موضوع باعث خسارت ديدن مردم آمريکا و سبب کشته شدن ميليون ها کودک مي شود .

هیچ نظری موجود نیست: