۱۳۸۷ دی ۱۱, چهارشنبه

کمترین استقبال از احمدی نژاد در زاهدان
به گزارش آژانس خبری تفتان
از زاهدان رئیس جمهور ایران با کمترین استقبال از طرف مردم بلوچستان مواجه شدند و در استقبال از رئیس جمهور جنایتکار فقط کارمندان زابلی و نیروهای نظامی با لباس شخصی حضور داشتند تا اندازه ای که ورزشگاه 17 شهریور کاملا خالی بود و فقط چند صف از نیروهای و کارمندان و دانش آموزان مجبور در این ورزشگاه حاضر شدند.
از سوئی رئیس جمهور ایران چنان وحشت کرده بود که از سفر به دیگر نقاط بلوچستان صرف نظر نمود و نمایندگان خود را به دیگر شهرها فرستاد.

هیچ نظری موجود نیست: