۱۳۸۷ مرداد ۱۰, پنجشنبه

سوریه درراه تقابل پنهانی با رژیم ایران. به قلم: یاسین اهوازی

تاثیر این تغیرات نهایتا به تمکین اجباری حزب الله و عقب نشینی از مواضع خصمانه خود که تابع ایران و سوریه می بود، و در اخر به تقابل مخفی و علنی با رژیم ملایان در تهران خواهد انجامید.
بعد از چندین دور تماس و هماهنگی های دیپلماتیک در یک سال اخیر، بین غرب و کشورهای عربی از يك طرف، و حکومت سوریه در طرف دیگر، بالاخره تغیيرات لازم در رفتار سیاسی نظام سوریه در مقابل کشور لبنان، ایران، و کل منطقه پدیدار شد.
اوج این تغیرات بی شک بر نحوه برخورد دمشق با دولت نوپای لبنان که به خاطر کارشکنی های حکام سوریه و استفاده از نفوذش بر حزب الله لبنان، و عملا با همکاری ایران کل مردم و دولت لبنان را به گروگان گرفته بود،، و دولت و سرزمین لبنان را با بحران ملی و سیاسی عمیق تا سوق دادن ان کشور بر پرتگاه جنگ داخلی ،، خواهد داشت.

چند ســـــــــــؤال از علی خـــــــــــامنه ای:

علی خامنه ای رهبر نظام ولایت مطلقه دیروز چهار شنبه ۹ مرداد ۱۳۸۷ طی سخنانی چنین گفت: «یک قدم عقب نشینی در برابر مستکبران، منجر به یک قدم پیشروی آنان خواهد شد و این تصور که عقب‌ نشینی و «عدول از مواضع و حرفهای صحیح»، باعث تغییر سیاست استکبار خواهد شد تصوری کاملاً غلط و بی اساس است». حال در این رابطه چند سؤال از ایشان داریم:
۱- اگر واقعا معتقــد هستید که «یک قدم عقب نشینی در برابر مستکبران، منجر به یک قدم پیشروی آنان خواهد شد»، پس سیاست تنش زدایی و سازشکارانه و سیاست امتیازدهی تان با دُوَل غربی و ناتویی لا اقل در دو دهۀ گذشته «برای چه» بوده، و من جمله همکاری نظام ولایت مطلقه با این دول استعمارگر در عراق و افغانستان به چه معناست؟!
۲- این اصل که «یک قدم عقب نشینی در برابر مستکبران، منجر به یک قدم پیشروی آنان خواهد شد»، منجر به مقاومت و ایستادگی در برابر آنان خواهد شد، زیرا این سخن بدین معناست که نرمش و امتیازدهی به دول استعماری بی فایده است. حال سؤال اینست که شما به چه امیدی و به کمک چه کسانی میخواهید دست به این مقاومت بزنید؟! آیا میخواهید با تکیه بر مردم و اقوام مختلف ایران به چنین مقاومتی بپردازید؟! مردم و اقوامی که سه دهه آنها را سرکوب و محروم و بی اراده و میلیونها نفر از آنها را آواره و زندانی و اعدام کرده اید؟؟!! یا اینکه میخواهید به امید مسلمین جهان!! با دول ناتویی و غربی دست و پنجه نرم کنید و وارد معرکه شوید؟؟!! اگر چنین است پس حکمت علم کردن «مقبــرۀ ابولؤلؤ»، «راه اندازی مراسم عُمرکشان و عید الزهــراء»، «رسمی کردن شهادت فاطمه»، «دامن زدن به قرآن غیر مسلمین و مصحف فاطمه»، «اصرار روی خلیج همیشه فارس»، «صفوی گری افراطی و توسیع لعنت صحابه»، «ممانعت از برپایی حتی یک مسجـــــد اهل سنت» (همان مسلمین جهــان!!) در تهران، «قدرت گیری افـــراد جمکرانی مثل مصباح یزدی و احمدی نــژاد»، «عرب ستیزی و زدودن ادبیات اسلامی» و...... برای چیست؟؟!! آیا اینها برای به دست آوردن «قلوب مسلمین» و «اتحاد با آنهاست؟؟!!»، یا برای ساکت کردن «دول ناتویی و غرب» و کسب رضایت آنها و اثبات اینکه در جهان اسلام به حالشان مفید هستید؟؟!!
۳- آیا اگر دُوَل ناتویی و غربی بر این تصور بودند که «مردم ایران و جوامع اسلامی» از نظام ولایت مطلقه دفاع می کنند، بخود اجازه می دادند که هر روزه!! دو راهۀ: یا «تسلیم و توقف» یا «جنگ و هجوم» را به رؤسای آن یاد آوری نمایند؟! همچنین اگر شما رؤسای استبدادی قدرت و توانی در خود می دیدید، بخود اجازه میداید که اینهمه ریاکاری کنید و با کسانی که هر روزه شما را به بمباران تهدید می کنند، نشست و برخاست داشته باشید؟! حال چرا در مقابل مردم ایران چنین نمی کنید؟! و بجای آن مثل درندگان با آنها برخورد می نمایید؟؟!! آیا حتی «استبداد و اسلام ستیزی و صفوی گری تان» برای این نیست که رضایت دول ناتویی و استعماری را به دست آورید؟؟!!
۴- آیا غیر از اینست که اگر شما از اول اهل اسلام و اتحاد با مسلمین و دلسوز مردم ایران بودید، به «امید آنها» حرکت می کردید، نه به امید جلب رضایت دول ناتویی و غربی؟! و آیا غیر از اینست که مردم ایران و مسلمین جهان را رها کردید و سرکوب نمودید، تا رضایت غرب را بدست آورید و نظام ولایت مطلقه را با زور سلاح و خفه سازی مردم تداوم بخشید؟! بنابر این به نظر ما موحدین آزادیخواه شما در این بیانات نیز صادق نیستید و قصد فریبکاری دارید، و اگر غرب و دول ناتویی «اجازه دهند» راهتان را در زد و بند با غرب ادامه خواهید داد ، تا جایی که برای غرب از «نظام پهلوی» کمتر نیاورید.
طبعا کارتان از رفتن خمینی به پاریس آغاز میشود و با آمدن ماکفارلین به دیدارتان در تهران و بدنبالش اعدام مهدی هاشمی (مسئول روابط با نهضتهای اسلامی) به دلیل افشای سفر این مسافر پنهانی (و حامل موشکهای تاو و انجیل و کلت و کیک) پیش می رود، و تا عزل منتظری ادامه می یابد. بعدا با ولی مطلقه شدن شما و در دورۀ ریاست به اصطلاح جمهــوری رفسنجانی و خاتمی، سیــاست تنش زدایی و امتیازدهی تان روی «حساب» مردم ایــــران!! و مسلمین جهــــان!! به اوج خود می رسد، و حال که تا «خرخره» در دشمنی با مردم ایران و مسلمین جهان و در وابستگی به غــرب و دول ناتــویی و «ابوجهل های هسته ای» فرو رفته اید، دم از «مقاومت» با غرب و دول ناتویی می زنید؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!! در حالی که راه «آزادی و استقلال» و راه عبور از وضع استبدادی – استعماری از این مسیر می گذرد:
راه رسـیــدن بـــه آزادی و اسـتـقــلال.
سازمان موحدین آزادیخواه ایران
۲۸ رجب ۱۴۲۹ – ۱۰ مرداد ۱۳۸۷

نظام ولایت مطلقه منشاء فسق و فساد در ایران

نظام ولایت مطلقه منشاء فسق و فساد در ایران
روز یکشنبه (۶ مرداد ۱۳۸۷) نظام استبدادی و آدمکش ولایت مطلقه ۲۹ نفر جــوان و نو جــوان را به اتهام «قتل و سرقت و تجاوز» با طناب دار اعــدام نمود. حال بگذریم از صدق و کذب اتهاماتی که نظام ولایت مطلقه به اعدام شدگان وارد کرده، و بگذریم از محاکمات استبدادی و بــدون وکیل مــدافع و حتی جلسات سر پایی، و همچنین بگــذریم از اینکه نظام ولایت مطلقه دارای کارنامه ای بسیار کاذب و شیطانی در این رابطه است، تا جــایی که حتی زندانیان سیاسی و عقیدتی را نیز بر پایۀ وارد کردن اتهامات جنایی اعــدام می کند!!، اما سؤال اساسی اینست که به فرض صحت اتهامات اعـلام شده، منشاء اینهمه «فسق و فساد» و اینهمه «قتل و تجاوز» و اینهمه باندهای «فحشاء و تجاوز» در ایران چیست و همۀ این تبهکاری ها از کجا سرچشمه می گیرند؟!
اگر از رُؤسای نظام استبدادی ولایت مطلقه پرسیده شود که «دولت و حکومت» برای چیست و «حکمت برپایی آن» چه می باشد، حتما جــواب می دهند (همانطور که قبلا هم جواب داده اند و در این رابطه نظریه پردازیها کرده اند) که دولت و حکومت برای «رهبری و راهنمایی مردم» و برپایی «امنیت و عدالت و رفاه و حل مشکلات مردم» میباشد؟! اما اگر بدنبال این جواب از آنها سؤال شود که پس اگر دولت و حکومتی نتوانست چنین کند و بجای آن کارش «سرکوبگری»، «وحشت آفرینی»، «مایۀ تبعیض»، «منشاء مشکلات»، و «سد رشد و ترقی» باشد، معنای آن چه میشود و حکمت وجودی آن چه خواهد بود؟! آیا نظام ولایت مطلقه در سه دهۀ «حاکمیتش» در کار حکومت داری موفق بوده است؟؟!! آیا خود رؤسای نظام ولایت مطلقه «اعتراف» نمیکنند که در طول «سه دهۀ گذشته» در ایرانِ تحت سلطۀ نظام ولایت مطلقه «هر فسق و فسادی» اعم از: تن فروشی و فحشای جنسی، قتل و آدم کشی، مستکاری و شرابخواری، تخدیر و اعتیاد، دزدی و سلب و نَهب، آوارگی زنان و تجاوزات جنسی، فاصلۀ فقراء و اغنیاء، تبعیضات قومی و مذهبی، بیگانه پرستی و خودباختگی و..... چند برابر و حتی دهها برابر شده و از دوران پهلوی نیز پیشی گرفته و حتی کار به لطمه خوردن تَدَیُن و باورهای مردم شده است؟؟!! پس چرا بجای استعفاء و آزاد کردن مردم هر روز در پی سلطه گری بیشتر هستند و میخواهند کار سرکوبگری را بلا حدود استمرار بخشند؟؟!! آیا بدین شیوه تصمیم گرفته اند که به نام اسلام و تشیع مردم ایران را تا سر حد «ارتداد» و ایران را تا مرحلۀ «سقوط و تجزیه» پیش ببرند؟! و در مقابل آن، سلطۀ استبدادی و پر فساد خود را با تأییدات استعماری ادامه دهند؟! آیا میخواهند این جملۀ «شریعتی» را متحقق سازند که میگوید: «اگر خواستید چیزی نابود شود، بجای مقابله با آن، بصورت بد از آن دفاع کنید». مثلا چرا نظام ولایت مطلقه درعداوت با مسلمین حتی از صفویه پیشی گرفته است؟؟؟!!!
آیا غیر از اینست که مردم ایران در سه راهۀ «خرافات و پاسدار شدن»، «فسق و فساد و فحشاء»، و «فرار و خروج از ایران»، قرار گرفته است، و نظام ولایت مطلقه «صد فی سبیل الله» و مانع هر نوع اصلاح و انتخاب جوانان و کلا مردم ایران گشته است؟! آیا غیر از اینست که نظام ولایت مطلقه در ایران همۀ راهها و دروازه های تربیت و اصلاح و راهنمایی را مسدود کرده و هیچ جمعیت و حــزب و سازمـن مستقلی، با هر ماهیت و مُحتواء و منهجی، نمی تواند در ایران «سر بلند» کند؟! آیا غیر از اینست که در این «وضعیت ُظلمانی» همه چیز درمعـرض فساد و انحطاط ونابودی قرار گرفته است؟! وآیا غیراز اینست که راه چاره، زوال نظام استبدادی است، تا مجال و فرصت درمانِ دردها فراهم شود. و آیا مردم ایران میدانند که نظام ولایت مطلقه در صدر نظامهای آدمکش جهان قرار گرفته است؟! آیا وقت قیام علیه آن و زدودن آن نرسیده است؟!
اما بدتر از اینها چرا نظام ولایت مطلقه «دزدان میلیاردی» و مفسدین همه کاره در نظام ولایت مطلقه را نه تنها محاکمه نمی کند، بلکه بجای آنها افشاء کنندگان آنها را به زندان می اندازد، و نمونۀ آنها عباس پالیزدار و همکاران اوست، که افراد خودشان هستند، و حالا روانۀ زندانها و بازداشتگاههای استبدادی شده اند. آیا غیر از اینست که نظام ولایت مطلقه خود منشاء فسق و فساد و عامل رواج فحشاء و فقر سیاه و شیوع اعتیاد و همۀ تبهکاریهای دیگر است؟! اصلا چرا در بسیاری موارد نظام ولایت مطلقه خودش به انتشار میزان وحشتناک فسق و فساد دست میزند؟! آیا میخواهد به استعمارگران غربی بفهماند که این من هستم که «بیشتر از نظام پهلوی» میتوانم ایران را به فساد و انحطاط و بی دینی بکشانم؟!
نتیجۀ این وضعیت: هر کسی و هر جمعی و هر خانواده ای و هر ملتی، مسئول عواقب سرنوشت خود می باشد، و مردم ایران و اقوام آن و اقشار آن نیز از این اصل مستثنی نیستند، و در این رابطه، هم مسئـــول هستند، و هم عــواقب همکاری با استبــداد و یا سکــوت در برابر آن را خواهند چشید. این داستان تاریخ است: وقتی جامعه ای امور اساسی خود را به پست ترین انسانها و حتی به دشمنان خود می سپارد و خود تماشاچی سرنوشت شوم خود می شود، نتیجۀ آن معلوم است. اما این نتیجۀ معلوم و شوم، نصیب همان جامعه ای می شود که سرنوشت خود را رها کرده و راه غفلت و انحطاط و بی مسئولیتی در پیش گرفته است. آری، وقتی در ایران، «خمینی و ابولؤلؤ» و مقبرۀ شوم آنها «مقدس و بت کده» می گردد، اما به مقبرۀ امثال مصدق بی احترامی می شود و جنازۀ امثال شهید شریعتی حتی نمی تواند به ایران بر گردد، تا اینکه حتی مقبر ای داشته باشند! و در مقابل آن «فحشـاء و اعتیـاد و بیگانه پرستی» ارقام میلیونی پیدا میکند، نتیجه اش مشخص است، و یعنی مسیر فساد و انحطاط به درۀ سقوط نزدیک شده است. و طبعا در چنین اوضاعی، شادی و سرور استبداد و استعمار به اوج خود میرسد، و در این وضعیت، اخباری مثل خبر ذیل که میزان «تمایل به جنسیت و فحشاء» در ایران را منعکس یا جعل میکند، به یکدیگر پاس میدهند و آن را روی شبکه های خبری منتشر میسازند.
سازمان موحدین آزادیخواه ایران
۲۶ رجب ۱۴۲۹ – ۸ مرداد ۱۳۸۷

حاضر شدن کاراجیچ در دادگاه در لاههبه گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از بی بی سی رادوان کاراجیچ، رهبر سابق صرب های بوسنی سیزده سال پس از صدور حکم بازداشتش، در دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم جنگی در لاهه حاضر شده است.
آقای کاراجیچ ریش خود را تراشیده و کت و شلوار تیره رنگی پوشیده بود.
آلفونس اوری، قاضی دادگاه خلاصه کیفرخواست را قرائت کرد.
از جمله اتهاماتی که در این کیفرخواست به آقای کاراجیچ وارد شده ارتکاب چندین فقره جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی است.
گزارش رادیویی -- برنامه جام جهان نما
آقای کاراجیچ که شخصا از خود دفاع می کند گفت قبل از ارائه دفاعیه خود برای مطالعه کیفرخواست به زمان احتیاج دارد.
قاضی دادگاه به وی گفت که او مدت سی روز برای تهیه دفاعیه خود فرصت دارد.
جلسه بعدی دادگاه در تاریخ 29 اوت خواهد بود.
آقای کاراجیچ با اتهاماتی در ارتباط با نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی از جمله دست داشتن در قتل 8 هزار مرد و پسر مسلمان در سربرنیتسا در سال 1995، مواجه است.
رادوان کاراجیچ اتهاماتی را که در ارتباط با جنگ بوسنی به او وارد شده، رد کرده است.
سرگئی برامرتز، دادستان کل دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم جنگی در لاهه، دستگیری رادوان کاراجیچ در بلگراد را برای عدالت بین المللی بسیار مهم دانست و آن را یک موفقیت عمده در روند همکاری صربستان با دادگاه رسیدگی به جرایم جنگی در یوگسلاوی سابق توصیف کرده بود.
رادوان کاراجیچ برای حضور در دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم جنگی، از بلگراد به لاهه منتقل شد.
بازداشت و تحویل آقای کاراجیچ یکی از موانع اصلی همکاری نزدیکتر صربستان با کشورهای غربی را مرتفع می کند و راه را برای درخواست عضویت این کشور در اتحادیه اروپا هموار می سازد.

بلوچه گپ به راه رفته خود ادامه میدهد

بلوچه گپ مظلومانه به انتشار مظلومیتهای بلوچستان عزیز و نقل حقایق بلوچستان مشغول بود.
بلوچه گپ برای هیچ آزاده ای ایجاد خطر نکرده بود مگر برای مستکبرانی که بر مظلومان بلوچستان می تاختند.بیان حقایق بلوچستان بزرگترین افتخاری بود که نویسنده بلوچه گپ از هفته اول آبان سال هشتاد و شش تا به پایان هفته اول مرداد سال هشتاد و هفت به آن دست یافته بود.
بلوچه گپ در روز یکشنبه ششم مرداد ماه هشتاد و هفت دیواری به نام فیلترینگ بین خود و مخاطبان خود در ایران احساس کرد.
با وجود اینکه بلوچه گپ ناچیز و بی محتوا بود اما توانست گامی هر چند کوچک در جهت اطلاع رسانی صحیح و بدون سانسور بردارد گامی که توانست مدعیان آزادی تحریک کند و باعث شود که عده ای که مدعی هستند آزادی را به تنهایی وارث هستند دست به فیلترینگ آن بزنند.
برخی از برادران حقگو که در فضای اینترنت فعالیت میکنند به محض اینکه سایت یا وبلاگشان فیلتر میشود اقدام به ایجاد یک آدرس اینترنتی جدید میکنند.بنده هم قصد داشتم با ایجاد یک آدرس اینترنتی جدید بلوچه گپ را به محل دیگری در فضای اینترنت منتقل کنم.اما وقتی می بینم مبارزان بزرگی چون عبدالقادر بلوچ طنز نویس ساکن ونکوور کانادا.مسعود بلوچ نویسنده رادیو بلوچی اف ام ساکن سوئد و نویسندگان سایتهایی چون حزب مردم بلوچستان.بلوچستان راجی زرمبش. دلاور بلوچ و ..... با وجود فیلتر بودن همچنان فعال هستند قصد دارم که با وجود اینکه وبلاگم در ایران فیلتر شده باز هم به فعالیتم ادامه دهم .
البته با عرض پوزش از دوستان انشاءالله پس از چند روز مجددا بلوچه گپ را به روز خواهم کرد.

ابر تاريکی و ظلمت بر بلوچستان (سرزمين شيرمردان بلوچ) همچنان سايه افکنده است

بسم الله الرحمن الرحيم

ابر تاريکی و ظلمت بر بلوچستان (سرزمين شيرمردان بلوچ) همچنان سايه افکنده است

اين اقدامات منحوس و خبيث از دستاورد و نو اوريهای اين دولت برای اهل سنت می باشد :
از توقيف انجمن ها و کتابها و مجله ها گرفته تا دستگيری و زندانی موج عظيمی از جوانان بلوچ و اعدام بيش از صدها جوان و نوجوان بی گناه بلوچ در زندانهای مخوف رژيم سفاک آخوندی در سال قبل (سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی!!) و سال جاری (سال نو آوری و شکوفايي) که دولت مهر ورز احمدی نژاد به جز ظلم و تبعيض برای مردم اين ديار چيزی به ارمغان نياورده است . اين رژيم به کشتار عظيم جوانان اکتفا نکرده اکنون با دخالت بيجا در حوزه های علميه اهل سنت بلوچستان ، و تعيين برنامه درسی واساتيد و مدرسان از طرف خودشان ، عدم برگزاری کنگره بزرگداشت مرحوم مولانا عبدالعزيز ملازاده رهبر دينی و مذهبی بلوچستان (که هزينه چندين ميليونی در بر داشت)، و مهمتر از همه تلاش برای عدم برگزاری مراسم ختم صحيح بخاری (که خاری است در چشم اين دولت) که سالانه بيش از صد هزار شرکت کننده از داخل و خارج کشور در بر دارد، و تهديد به
معرفی علما و انديشمندان اهل سنت ساير استانها برای شرکت در اين مراسم به دادگاه ويژه روحانيت(!!) ، عدم اجازه ورود اتوبوسهای حامل ميهمانان به استان بلوچستان در اين هفته برای شرکت در مراسم، عدم صدور ويزا برای ميهمانان خارجی ، و فيلتر کردن وب سايتهای اهل سنت از جمله وب سايت حوزه علميه دار العلوم زاهدان که مراسم ختم صحيح بخاری همه ساله به صورت زنده بر روی اين وب سايت پخش می شود و همچنين به بسياری از ميهمانان که از پاکستان دعوت شده بودند و در ميانشان از وزرای بلند مرتبه وجود داشت اجازه ورود به خاک ايران را ندادند

اما به کوری چشم دشمنان اهل سنت ، مراسم ختم صحيح بخاری با شکوه و عظمت بيشتری انشا الله برگزار خواهد شد .


به اميد طلوع خورشيد عدالت و ازادی و غروب ظلم و تبعيض در جامعه اهل سنت
دختر بلوچ

حقیقت فدرالیسم سوسیالیسم!

نگارنده : دلاور بلوچ
دوست عزیزمان پیام امید تحت مطلبی با عنوان چرا فدرالیسم گفتمان عمده اقلیتھاى ملى ایران شده است :
نظراتش را در مورد فدرالیسم سوسیالیسم مطرح نموده اند که با پوزش از این دوستمان لازم دیدم مختصرا این قسمت از نوشتار ایشان را نقد نمایم.
اولا نظر ایشان را در مورد فدرالیسم سوسیالیسم نقل می نمایم و بعد نظرات خود را در مورد آن ارائه خواهم داد.پیام امید بعد از بحث در مورد خواسته های و مطالبات گروهها و احزاب ملل ایرانی می نویسند :

سنگ اندازی معاونین استاندار عزل شده سیستان و بلوچستان

در حالی که هنوزیک هفته از عزل حبیب الله دهمرده از استانداری سیستان و بلوچستان نمی گذرد اثار نارضایتی معاونین سیستانی این اداره به وضوح در شهر زاهدان نمایان گشته است. در این میان می توان به نا تمام رها شدن تمام پروژه های عمرانی سطح استان اشاره کرد , همچنین به وضع آب آشامیدنی زاهدان نیز که نسبت به روزهای قبل اسف بار تر گشته است و سرگردانی ارباب رجوع در ادارات نیز می توان استناد کرد. طی اخبار رسیده از گوشه وکنار معاونین استاندار اسبق سیستان بلوچستان نسبت به این تحول در دولت نا رضایتی خود را با سنگ اندازی در امر معیشت مردم نشان میدهند تا خلا دهمرده بیشتر احساس شود.
آژانس ایران خبر

۱۳۸۷ مرداد ۹, چهارشنبه

اوضاع بلوچستان همانند وضعیت کوه احد است!

در حال مرور اخباردر آژانس خبری تفتان بودم که جمله یکی از بسیجیان توجهم را جلب نمود و بر آن شدم تا سطوری هر چند شکسته در مورد این خبر بنگارم.
اول یک نگاه به جملات این بسیجی بیاندازیم و بعد به تحلیل آن می پردازیم
به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از ایرنا "مصطفي سياسر" مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه بلوچستان روز سه‌شنبه در حاشيه همايش نخبگان بسيجي بلوچستان گفت: اوضاع كنوني بلوچستان در زمينه سياسي همانند وضعيت كوه احد در زمان پيامبر(ص) است.سیاسر افزود : بلوچستان به لحاظ موقعيت خاص هم مي‌تواند به عنوان فرصت و هم تهديد براي ايران قلمداد شود.وی مانند دیگر سران نظام بیداری مردمی در بلوچستان را به وهابیت منتسب دانست و گفت : وهابيت بلوچستان را در بر گرفته و در صورتي كه از سوي مسوولان آسيب شناسي فرهنگي انجام نشود جوانان استان با مشكل انحراف رو به رو مي‌شوند.
جملات فوق مربوط به یک بسیجی است که وحشت و ترسش را از اوضاع کنونی بلوچستان ابراز می دارد.در حقیقت باند تبهکار و جنایت پیشه شهریاری تا پیش از قیام جوانان جنبش مسئله بلوچ و بلوچستان را پایان یافته تصور کرده و در زعم و خیال بلوچستان را تقسیم و حتی در حال پیشروی از زاهدان به سوی دیگر نقاط بلوچستان بودند که ناگهان آسمان بلوچستان جرقه ای زد تمام محاسبات این باند جنایت پیشه را به هم زد و آمالشان را با خاک یکسان نمود و از بطن خفته بلوچستان جوانانی بیدار شدند که با قیامشان دشمنان بلوچ و بلوچستان را به لرزه در آوردند و این باند که قدرت خود را در خطر دیدند با توسل به تهران هزاران پاسدار به بلوچستان فراخواندند و حاکمیت بلوچستان را به جلاد معروف ابراهیم بدنام بدنام سپردند تا با تمام توان جلوی مبارزات را بگیرند طوریکه آخوند بدنام در اولین گفتگویش قلدرمنشانه گفت من با کفن آمده ام و تا خاتمه دادن غائله بلوچستان باز نخواهم گشت اما جنایات باند شهریاری و دهمرده و قاضی بدنام نه تنها مبارزات آزادیخواهانه را متوقف نکرد بلکه آن را مضاعف نموده و مبارزه از کوه و بیابان وارد خانه تک تک مردم شد و این امر باعث شده که امروز مزدوران رژیم می گویند بلوچستان می تواند تهدیدی برای ایران باشد.
البته می خواهند مسیر مبارزه را منحرف نمایند و جنگ آزادی در بلوچستان را جنگ با شیعه قلمداد نمایند ومی گویند وهابیت بلوچستان را در برگرفته است در صورتیکه وهابیت بلوچستان را در بر نگرفته است و مردم بلوچ با نام وهابیت نا آشنایند و رشد آگاهی و بیداری و حق خواهی ملی و مذهبی است که بلوچستان را در برگرفته است و این روند تا نابودی متجاوزان ادامه خواهد یافت.
دلاور بلوچ

اینک بلوچستان به جنگ است

در این دریای خون لاله زاران
در این دشت کویر سوگواران

در این جنگل سرای سربداران

چه راهی جز خروج سرمچاران

بپا خیزید ای مردان بی باک

دلاور مردمان خطه پاک

که اینک وقت جنگی بی امان است

حقوق و خون خلقم پایمال است

چه گویم از کدامین درد فریاد

ز خونابه ز این بیداد بیداد

بیا بنگر که حق مادر این بو

دتعدی بر سر خواهر چنین بود

چه شد آن یال و کوپالت دلاور

صدای تیر و شلاقت دلاو

رچه شد آن تیغ تیز مرگبارت

صدای بلبل خوشخوان یارت

بیا بر خیز و شمشیرت بغران

به تیغ تیزگردن را ببران

بتازان اسب عزت را که جنگ است

که اینک وقت بیداد تفنگ است

بپا خیزید ای مردان بی باک

دلاور مردمان خطه پاک

که اینک بلوچستان به جنگ است

نبردی پر خروش و بی درنگ است

یار محمدزهی- خاش


http://delaavar33.blogspot.com/

یک پاسدار و شکنجه گر دیگر در دولت احمدی نژاد

پاسدار علي كردان كه از سوي احمدی نژاد به عنوان گزينه پيشنهادي وزارت كشور رژیم به مجلس شوراي اسلامي معرفي شده متولد آبان 1337 در يكي از روستاهاي توابع شهرستان ساري است و داراي از جمله سوابق زير است:
1- پاسدار كميته انقلاب اسلامي استان مازندران و از مؤسسين سپاه پاسداران استان
2- عضو شوراي فرماندهي سپاه استان مازندران
3- مسئول اطلاعات و تحقيقات سپاه پاسداران مازندران
4- داديار و جانشين دادستان ساري
5- جانشين دادستان آمل در درگیریهای ششم بهمن سال 60
6- دادستان شهرهاي هشت پر، آستارا و خلخال

رادوان کاراجيچ فردا در دادگاه لاهه محاکمه می شود

به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از خبرگزاري فرانسه از لاهه، ديوان کيفري بين المللي امروز اعلام کرد رادوان کاراجيچ سرکرده سابق صرب هاي بوسني که به نسل کشي متهم شده قرار است فردا پنجشنبه در ساعت شانزده به وقت محلي (چهارده به وقت گرينويچ) براي نخستين پاسخگويي به اتهامات خود در اين دادگاه حضور پيدا کند.
این جنایتکار صرب گفته است نیاز به وکیل مدافع ندارد و دفاع از متهم در دادگاه را خود او بر عهده خواهد داشت.

درخواست انحلال حزب حاکم ترکیه رد شد

به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از خبرگزاری فرانسه از آنکارا، دادگاه قانون اساسی ترکيه امروز درخواست انحلال حزب حاکم اين کشور (عدالت و توسعه) را رد کرد.
دادستان کل ترکیه پیش تر درخواست انحلال حزب حاکم این کشور را به اتهام تضعيف نظام سکولار ترکيه مطرح کرده بود که دادگاه قانون اساسی پس از سه روز بررسی این درخواست را نپذیرفت و حزب عدالت و توسعه را تنها با تحريمهای مالی مجازات کرد.
دادستان کل ترکیه به جز درخواست انحلال حزب حاکم همچنین خواستار منع فعاليت سياسی شماری از سیاستمداران وابسته به حزب عدالت و توسعه از جمله عبدالله گل، رئيس جمهور و رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکیه به مدت پنج سال شده بود.
برخی ناظران هشدار داده بودند در صورت قبول درخواست انحلال حزب حاکم ترکیه، این کشور با تنش های سیاسی فزاینده و بحران جدی مواجه خواهد شد.
اتحاديه اروپا نيز از تلاش برای انحلال حزب عدالت و توسعه ترکیه انتقاد کرده بود و آن را مانعی برای ادامه گفتگوهای بروکسل و آنکارا جهت پیوستن ترکیه به اتحاديه اروپا می دانست.

آدرس جدید وبلاگ صراط مستقیم


آدرس جدید وبلاگ صراط مستقیم
www.antishea3.blogfa.com

نفاق افکنی رژیم یا میانجیگری!


نفاق افکنی رژیم یا میانجیگری!
این روزها جراید رژیم دیکتاتور پر از تبلیغات کذب در باره اوضاع بلوچستان است.بطوریکه در صفحات خبرگزاری جمهوری اسلامی روز دوشنبه، ٧ مرداد ۱۳۸۷ درج شده است که " دو طایفه در سیستان و بلوچستان سازش کردند". این خبر را معاون فرمانده سرکوبگران رژیم در بلوچستان، عسگرپور با هدف نامقدس تبلیغاتی اعلام کرد. وی چنین وانمود میکند که رژیم درصدد برطرف کردن اختلافات طوایف در بلوچستان میباشد، اما برای همه ساکنان بلوچستان پرواضح است که نقش رژیم بسیار مخرب و نفاق انگیز بوده است. بطور مثال رژیم جدگال ها را همانند دیگر طوایف بلوچ بجان هم انداخته تا از میان خود کشته ها دهند و با هم خصومت خونی و آشتی ناپذیر داشته باشند. ۱۳ ‬نفر از جدگال ها قربانی سیاستهای پلید رژیم شده اند.
نهادهای سرکوبگر رژیم در بلوچستان ضمن اینکه متعدد و بسیاراند، مامور به ایجاد و دامن زدن اختلافات در بین مردم هستند. بدین شکل که هر نهادی بسوی هر یک از طرفین در نزاع میرود و با ریختن اشک تمساحی ابراز تاسف و کمک به آنها میکند تا تخم نفاق بخوبی افشانده شود. این نوع باصطلاح دلجویی ها از سوی نهادهای سرکوبگر در بلوچستان شکل عام دارد، ولی خوشبختانه همه بلوچها با ترفندهای رژیم کم و بیش آگاهند و رژیم را عامل اصلی تداوم نفاق در کشمکشها میدانند. اگر جدگالها خودشان دور اندیشی و با یکدیگر صلح نمیکردند، ۲۰‬سال اختلاف که سهل، رژیم آن را تا بقای عمرش دامن میزد.
واقعیت امر بر این است که اگر چنانچه رژیم در این نزاع های فامیلی و طایفه ای دست نمیداشت، آنگاه حل و فصل اینگونه مسایل با میانجیگری معتمدان و ریش سفیدان شکل مسالمت آمیزتری پیدا میکرد و عاری از خونریزی و کشتارهای پی در پی میبود. وجود اختلاف در بلوچستان پدیده تازه ای نیست ولی بگواه تاریخ هرآنگاه که دست بیگانگان در میان نبوده، مردم راههای خود را با تامل و با اندک آسیب پیدا کرده اند. از اینرو نباید قربانی شگرد و تزویرهای رژیم شد، بلکه به رژیم باید فهماند که سیاست تفرقه انداز و حکومت کن عمرش در بلوچستان بپایان رسیده است.

تفسیر خبر از زرمبش
چهارشنبه، ۹ مرداد ۱۳۸۷

۱۳۸۷ مرداد ۸, سه‌شنبه

فریاد ستمدیده


دراين سالهاي تاريك وسرد كه با نعره هاي مستانه اربابان جور فرياد هيچ ستمديده اي شنيده نميشود ، در زماني كه از شدت شكنجه ها ووحشت ، كسي را ياراي تصور مخالفت با جلادان حاكم نيست در شرايطي كه اقليتي وابسته ، همه دنيا را به كام خود ميبينند واكثريتي بي تفاوت براي گذران زندگي به لاك خود فرورفته تا آهسته بيايند واهسته بروند واز شاخ وتيغ وتير محروميت در امان باشند وبي دردسر زندگي كنند درحالي كه هرفرياد آزادي خواهي وحق طلبي به لب نارسيده خفه ميشود ودراين جزيره به ظاهر با ثبات ، همه چيز بروفق مرادشان هست جز ياس وافسوس پراكنده نميشود و.................
از گوشه وكنار اين سرزمين جواناني پاك باخته ورسته از اسارت ووسوسه هاي منفعت طلبي وعافيت جوئي مصمم شده اند كه باراراده خداوند شب تاريك وظلماني زمينيان را با ستاره گان آسماني اش روشني وبرجامعه فشرده ومنجمد ، گرما ونيرو بخشند وحيات وطراوت به ارمغان آورند ، قلدران را ناكام وبيتفاوت ها را از لاكهايشان بيرون كشند وامواج آگاهي وبيداري را بگسترانند .
جوانان عاشق وپاك باخته بلوچستان در مبارزه با استبداد وتبعيض وبي عدالتي با تحمل شكنجه هاي فراوان به جرم آشفته سازي خوابهاي اهريمني وآگاه بخشي مردمي به جوخه هاي اعدام سپرده شدند .
چه زيبا ومشتاقانه وتكبير گويان در جوار رحمت بي پايان خداوندي آرام گرفتند .............
طوبا لهم وحسن مآب ..... خوشا به حالشان كه سرانجام خوبي دارند (سوره رعد آيه 29)
(بياد شهيدان بزرگوار مولوي عبدالقدوس ملازهي ومحمد يوسف سهرابزهي ) روحشان شاد وراهشان پر رهروباد
نويسنده : نورالدين بلوچ

گامي بسوي حقيقت

سنی نیوز:شكي‌ نيست‌ آنچه‌ كه‌ امروزه‌ به‌ عنوان‌ مذهب‌ شيعه‌ ناميده‌ مي‌شود در طول‌ حيات‌ خود از زمان‌ عبدالله بن‌ سبا تا كنون‌دستخوش‌ تبديل‌ و تغيير زيادي‌ واقع‌ گرديده‌ و هر كس‌ به‌ سهم‌ خويش‌ چيزي‌ به‌ آن‌ افزوده‌ است‌. اين‌ آئين‌ كه‌ مذهب‌سياسي‌ محض‌ بود تبديل‌ به‌ مذهب‌ جديدي‌ با ويژگيهاي‌ متمايز از عامه‌ مسلمين‌ گرديده‌ است‌.

وحشت مزدوران رژیم از رشد بیداری جوانان بلوچستان

به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از ایرنا "مصطفي سياسر" مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه بلوچستان روز سه‌شنبه در حاشيه همايش نخبگان بسيجي بلوچستان گفت: اوضاع كنوني بلوچستان در زمينه سياسي همانند وضعيت كوه احد در زمان پيامبر(ص) است.
سیاسر افزود : بلوچستان به لحاظ موقعيت خاص هم مي‌تواند به عنوان فرصت و هم تهديد براي ايران قلمداد شود.
وی مانند دیگر سران نظام بیداری مردمی در بلوچستان را به وهابیت منتسب دانست و گفت : وهابيت بلوچستان را در بر گرفته و در صورتي كه از سوي مسوولان آسيب شناسي فرهنگي انجام نشود جوانان استان با مشكل انحراف رو به رو مي‌شوند.

بلوچ اکشن کمیٹی یو کےءِ نیئمگا مان لندن مظاھره کنگءِ جاربلوچ اکشن کمیٹی یو کے جار جنت کہ 19 جولائی 2008ءَ مان ڈیرہ بگٹی بلوچانءِ قتل عام و تنے وھدی بے حسابا کسان و مزن بے میاران دستگیر کنگ و بندیگ یا گار کنگءِ خلافا مان لندن مظاھرہ کنت۔مظاھرہء وھد و نشان چيئرا انت

Time: 15:00 hours -3pm

Sunday 3rd August 2008

Outside the British Prime Minister House

10 Dawning Street

London SW1

بلوچ اکشن کمیٹی چہ درستین بلوچ و بلوچ دوستان بھر زیرگءِ دستبندی کنت۔پہ گيئشتر سوج و سرپدی چيئرا داتگین واجھان ٹلفن بہ کن اِت:

واجہ صمد بلوچ : 07825087032

میر غلامحسین بلوچ: 07506696954

واجہ عبداللہ بلوچ: 07737141325

وزیر دفاع اسرائیل: گزینه نظامی همچنان مطرح استبه گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس از واشنگتن، وزیر دفاع اسرائیل امروز اعلام کرد که احتمال استفاده از گزینه نظامی در برابر رژیم تهران را منتفی نمی ‌داند.
اهود باراک که برای دیداری دو روزه با مقامات کاخ سفید، وزارت دفاع و وزارت امور خارجه آمریکا هم اکنون در ایالات متحده به‌ سر می برد، با بیان اینکه تلاشهای دیپلماتیک برای متوقف ساختن برنامه های هسته‌ای رژیم تهران ادامه دارد، تأکید کرد که اسرائیل و آمریکا گزینه‌ نظامی را از روی میز حذف نکرده اند.
در همین حال روزنامه حكومتی رسالت در مطلبی تحت عنوان "داستان غرب و ایران هسته ای"، جامعه بین المللی را مورد تهدید قرار داد و نوشت "ایران مدت هاست که هزینه مقابله با هرگونه اقدام احتمالى دشمنان خود را پرداخته است. با برگزارى مانور ایران نشان داد که انگشت روى موشکهاى خود به سوى اهداف تعیین شده دارد و در چنین فضایى به استقبال مذاکرات ژنو رفت تا قدرت خود را به رخ کشورهاى 3+3 بکشد. بنابر این هرگونه حماقت کشورهاى 3+3 در میدان مذاکرات سخت ترین نتیجه استراتژیک، اقتصادى و نظامى ممکن را براى مخالفان هسته اى ایران در بر خواهد داشت."

هشدار رایس به ایران در مورد پاسخ به بسته پیشنهادی ۱+۵

به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، وزیر امور خارجه آمریکا امروز به رژیم تهران نسبت به هرگونه تاخیر در پاسخ به بسته پیشنهادی غرب هشدار داد.
کاندولیزا رایس گفت رژیم تهران باید بداند که نمی تواند بر سر این موضوع وقت کشی کند.
خبرگزاری فرانسه نوشت مهلت دو هفته ای برای پاسخ رژیم تهران به بسته پیشنهادی شش قدرت بزرگ جهان (آمریکا، فرانسه، انگلستان؛ روسیه، چین و آلمان) روز شنبه به پایان می رسد.
این در حالیست که احمدی نژاد روز گذشته در مصاحبه با تلويزيون ان بی سی آمریکا هرگونه ضرب الاجل از سوی كشورهای 1+5 را رد كرد.
احمدی نژاد در پاسخ به خبرنگار ان بی سی که از او پرسید پاسخ شما به گروه پنج بعلاوه یک که در ژنو برای شما ضرب الاجل تعیین كرده، چيست؟ گفت "ما چنين برداشتی را از نشست ژنو نداريم. يک بسته ای را آنها دادند، يک بسته ای را هم ما داديم، آنها يک برنامه كاری دادند ما هم يک برنامه كاری داديم. امروز برای كشورهای چند ميليونی هم نمی شود التيماتوم داد چه برسد به ملت بزرگ ايران."
احمدی نژاد همچنین گفت اگر آمریكا صادقانه یک رویکرد جدید را در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ كند، رژیم تهران نیز به شیوه ای مثبت واكنش نشان خواهد داد.
در پی این اظهارات، دانا پرینو سخنگوی كاخ‌ سفید نسبت به تمایل رژیم تهران برای مصالحه در مذاكرات هسته ای ابراز تردید کرد و گفت احمدی ‌نژاد روز شنبه یک حرف زد و روز دوشنبه به خبرنگار آمریكایی یک حرف دیگر زده است. بنابراین لازم است همه ما به اظهارات او ابراز تردید کنیم.

خامنه ای خونخوار


بلوچستانءِراجی زرمبشءِ سازمانی کنفرانس برجاه دارگ بوت

بلوچستانءِراجی زرمبشءِ سازمانی کنفرانس برجاه دارگ بوت

بلوچءِ گوانک، بلوچستانءِراجی زرمبشءِ سازمانی کنفرانسءِ برجاه بیئگءُبنجاهی کمیٹیءِ نوکین باسکان چه زردءِ جهلانکیان مبارک بات گُشیت.

بلوچءِ گوانک، چه بلوچ راجءِ تنظیم ءُ پارٹیان،چه کاریءُ بزگر،چه ملاءُ پکیر،چه وانندگءُ غیروانندگ، چه جنینءُ مردین دزبندی کنت که هوریءَگون زرمبشءَ په اےکارانی دیمءَ برگءَ چوش که: بلوچستان ٹی وی،راجی جهد کنوکانءَ یک جاه کنگ،انسانی حقانءِپدمال بیئگ ءَ مان جهانءَ پاشک کنگ، مان ڈنی ملکان بلوچ راجءِ پجاه آرگ... ءَ، وتی مچیءُ هورکاریءُ تپاکیءِ بئیرک ءَ گون دوئین دستان چست بکن ات. ءُدور چه هر وڑین ءُ کسانین اڑءُ جنجالان،ایرانے اسلامی جمهوری رجیمے هلاپ ء وتی جد و جهدے کاروان ءَ هوریءَ دیمءَ ببرات .

بلوچءِ گوانک پهرکنت په وتی راجءَ که آ هچ براےهون وارین، رسترین،دلوت
سپتینءُپلیتین ایرانءِ اسلامی رجیمءَپه وتی مکسدءُمرادان ءِکامیاب بیئگءَ نئیلنت.

بلوچ راجءِ مچی ءُ هورکاری سوبین بات.

بلوچءِ گوانک

بحران کمبود نیروی کار، یا بحران کار در بلوچستان


روز هفتم تیرماه 1387، حمید ریگی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاش درگفت و گو با ایسنا گفت: بحران کمبود نیروی کار ماهر منطقه را تهدید می کند. وی افزود که اتکا به شغل های دولتی را جهت حل بحران بیکاری ناکارآمد دانست و تنها راه حل معضل اشتغال را پرداختن به ایجاد شغل در خارج از ساختار دولتی اعلام کرد و نقش روشنفکران، روحانیون و مبلغان و خانواده ها را در ترویج فرهنگ خود اشتغالی و روی آوردن به مراکز آموزش فنی و حرفه ای مهم ارزیابی کرد. از اینکه آقای ریگی شجاعت از خود نشان داده اند و توانسته اند و در مورد مشکلات بلوچستان سخن بگویند، باید قدردانی کرد. از تمامی مسئولین بلوچ و روشنفکران بلوچ این را باید خواست تا با بیان درد و رنجها و نیز ارایه راهکارههای مناسب و عملی وظیفه ملی خود را در قبال ملت تحت ستم و محروم بلوچ بخوبی ادای کنند.
آقای ریگی در فضای دیکتاتوری حاکم بر بلوچستان توانسته اند تا فقط از بحران کمبود نیروی کار در خاش سخن بگویند اما لازم است تا یادآوری شود که نخست باید کاری در بلوچستان باشد تا کمبود نیروی ماهر مسئله ساز شود. بنابر آمارهای روزنامه های رسمی رژیم، رتبه اول بیکاری کشور را بلوچستان دارد که بالای 35 درصد است. واقعیت اینست که فارغ التحصیلان بلوچ که در رشته های فنی و حرفه ای دارای مدارک عالی هستند، مورد تبعیض سیستماتیک رژیم قرار دارند و از یافتن فرصت کاری محرومند. باید پذیرفت که در بلوچستان بحران کار است تا بحران نیروی کار.
رژیم ضد بلوچ، تقریباً تمامی پست و سمت های ادرای در بلوچستان را به افراد غیر بلوچ و بلوچستانی و وابستگان خود واگذار کرده است. رژیم با این سیاستهای حاشیه رانی اش، نیروی تحصیل کرده بلوچ را بباد مسخره گرفته و خانواده های بلوچ را در ترغیب فرزندانشان به فراگیری علم و دانش دلسرد کرده است. رژیم انگیزه تحصیل را به پایین ترین سطح در بلوچستان رسانیده است تا بلوچستان را پس از گذشت مدت زمانی پر از افراد غیربلوچ کند تا دموگرافی بلوچستان بنفع رژیم تغییر نماید.
تفسیر خبر از زرمبش

همایش فارغ التحصیلان در موعد مقرر برگزار می‌شودپنج شنبه و جمعه 10 و 11 مرداد 1387( 28و29 رجب 1429) مراسم فارغ التحصیلان دارالعلوم زاهدان در محل مصلی اهل‌سنت زاهدان برگزار می‌شود.
در این همایش که همه ساله برگزار می‌شود، شخصیت‌های برجسته علمی، متفکران و اندیشمندان مذاهب اسلامی داخل و خارج کشور، علما، فرهیختگان، دانشگاهیان و عموم مردم دین‌دوست و شیفتگان قرآن وسنت از سراسر کشور عزیز ایران حضور به هم می‌رسانند و از فضای عطرآگین ومعنوی همایش و ارشادات و نصایح علمای اسلام مستفیض می‌شوند.همایش فارغ التحصیلان که هفدهمین سال برگزاری خود را پشت سر می‌گذارد، گام‌های مؤثری را در تقویت وحدت امت اسلامی برداشته و نمونه‌‌ای عملی از تقریب بین مذاهب به شمار می‌آید.ضمناً لازم به ذکر است که این همایش دو روزه، از ابتدا شروع مراسم، ازطریق سایت سنی آنلاین به صورت زنده (صوتی و تصویری) پخش خواهد شد.

سنی آنلاین

خبرگزاری بلوچ نیوز باری دیگر توسط مزدوران رژیم مسدود شد


خبرگزاری بلوچ نیوز باری دیگر توسط مزدوران رژیم مسدود شد

بلاگ اسکای در حرکتی زننده و شرمناک و با باج گرفتن از رژیم فاشیست ولایت شیطان برای سومین بار در این ماه خبرگزاری بلوچ نیوز را مسدود کرد .
رژیم میخواهد با این اقدام خود جوانان ملت بلوچ را از اطلاع رسانی دور بدارد و با دسیسه های خود مردم بلوچستان را از ادامه مبارزه باز دارد ، اما دشمنان بلوچ و اهلسنت بدانند که با چنین ترفندهای زبونی هرگز ما را به عقب نخواهند برد بلکه این گونه برخوردها نشان می دهد که عملکرد ما در اطلاع رسانی موفق بوده است و رژیم با تمام امکاناتش در برابر ما جوانان بلوچستان که هیچ وسیله به جز انترنت نداریم شکست خورده است و دروغپراکنیهای رژیم با رسوائی مواجه شده است لذا عزممان برای مبارزه و ادامه راه چند برابر شده است.

آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز:
http://balochnews3.blogfa.com/
از کلیه دوستان ویب دار و همچنین جوانان بلوچستان تقاضا داریم که در پخش کردن آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز ما را یاری دهند.
با سپاس مدیریت
مدیریت خبرگزاری بلوچ نیوز

چوب خدا صدا ندارد


چوب خدا صدا ندارد
اگر از يك آدم معمولي بپرسيد ثروتمند ترين كشور دنيا كجا است ؟ احتمالا خواهد گفت كشورهاي عرب. اما اگر كمي فكر كنيم پي مي بريم كه ايران ثروتندترين كشور دنيا است . چون علاوه بر نفتي كه عربها دارند معادن دارد كشاورزي دارد و هزاران امكانات ديگر . عربها از همان امكانات كمشان خيلي خوب استفاده نموده حسابي كيف مي كنند اما ما نه. بارها آدمهاي سرشناس و بزرگ ايراني سؤال مي كنند: قبول داريم ايران ثروتمند ترين كشور دنيا است اما اين ثروت بزرگ كجاست؟ نمي دانيم .
پيرمرداني كه زمانهاي قديم به زيارت خانه خدا رفته اند مي گويند: پنجاه سال پيش كه ما رفتيم مثلا نوشابه يك ريال بود و در آن زمان يك ريال دو تومان ما بود اكنون پس از پنجاه سال نوشابه هنوز يك ريال است ولي يك ريال 240 تومان ما شده است.
اول انقلاب صد تومان ايران صد و بيست روپيه پاكستان مي شد اما اكنون صد روپيه پاكستان 1500 تومان شده است.
ايران يكي از بزرگترين صادر كنندگان نفت است اما اكنون ايرانيها براي يك ليتر بنزين چه اندازه سرگردان و بيچاره شدند و ما در بلوچستان هر ليتر بنزين را 800 تا 1000 تومان مي خريم (در روستاها . در شهرها ارزانتر است)
ايران بزرگترين صادر كننده گاز است به همه دنيا گاز صادر مي كند اما ما در بلوچستان براي يك كپسول گاز چقدر بايد بدويم و شبها در صف بخوابيم و يا اينكه مجبوريم به قيمت آزاد يك كپسول گاز 5000 تومان يا 7000 تومان بخريم . قيمت اجناس صبح و شام در حال اوج گرفتن است.
مردم ايران با وجود داشتن آنهمه ثروت روز بروز گداتر و فقيرتر مي شوند و مجبورند براي بدست آوردن لقمه ناني روز تا شب و شب تا صبح بدوند و همچنان به گرد پاي روزگار نرسند.
اين اگر عذاب خدا نيست پس چيست؟؟

آوای بلوچستان

درگیری شدید نزدیک زاهدان

به گزارش آژانس خبری تفتان شب گذشته نیروهای رژیم و یک گروه از مبارزان نزدیک شهر زاهدان شدیدا درگیر شدند و چند تن از پاسداران رژیم در این درگیری به هلاکت رسیده اند.
هنوز جزئیات دقیق این درگیری گزارش نشده است.
خبرنگار آژانس خبری تفتان در تلاش است جزئیات درگیری را کشف نماید و به محض رسیدن جزئیات بیشتر بازدیدکنندگان را در جریان آن خواهیم گذاشت.

حقیقت رافضی گری چیست؟


خمینی دجال


ارتش های هند و پاکستان به تبادل پراکنده آتش ادامه دادند

به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از خبرگزاری فرانسه یک سخنگوی ارتش هند امروز ( سه شنبه) اعلام کرد تبادل پراکنده آتش بین دو ارتش هند و پاکستان در مرز کشمیر ادامه یافته است.
بر اساس گزارش ارتش هند، یک گروه از ارتش پاکستان دیروز وارد آن قسمت از منطقه مورد مناقشه کشمیر شدند که در قلمرو ِ هند قرار دارد و یک سرباز هندی را کشتند.
هند و پاكستان از زمان استقلالشان در سال ۱۹۴۷ دو جنگ از سه جنگ خود را بر سر منطقه كشمير انجام داده اند .

از این همه ترقی و پیشرفت بسیار متاسفیم

از این همه ترقی و پیشرفت بسیار متاسفیم
کشور ما الحمدلله روز به روز پله های ترقی را دارد طی می کند و پیشرفت می کند مشکلی که وجود دارد اینکه افراد کم سوادی چون بنده حقیر نمی توانند بفهمند ما در کجا پیشرفت کرده ایم؟
بنده حقیر هر چه به ذهن ناتوانم فشار می آورم و هر چه فکر می کنم که بفهمم در کجا ما پیشرفت کرده ایم متاسفانه متوجه نمی شوم.
چند وقت پیش من همراه تعدادی از دوستان جهت شرکت در جلسه ای به سراوان رفتیم . دوستی که ما را با ماشینش برده بود آنجا معامله کرد و سمندی خرید . موقع برگشت ما سوار سمند شدیم. همینکه حرکت کرد صدای رایانه ماشین گفت : درب موتور باز است . نگهداشتیم هر چه اینور و آنور ماشین را نگاه کردیم چیزی باز ندیدیم . دوباره سوار شدیم . صدای رایانه ماشین تکرار می کرد: درب موتور باز است درب صندوق عقب باز است. خلاصه اول همه به شوخی گرفتند و جوابش می دادند که بابا ما نگاه کردیم هیچی باز نیست.
آنقدر تکرار کرد که اعصاب همه را خرد کرد و بلد هم نبودیم ساکتش کنیم . بالاخره گفتیم ساخت وطن بهتر از این نمی شود.

۱۳۸۷ مرداد ۷, دوشنبه

( ما هنوز اندر خم یک کوچه ا یم )

( ما هنوز اندر خم یک کوچه ا یم )

متائسفم برادران بلوچ من پس ازگذشت سی سال حکومت اخوندها ی منافق و نفاق افکن تا هنوز ان تجربه کافی رابدست نیاورده اند بدین جهت لازم دانستم از اوایل انقلاب سخنی بگویم چون یقین دارم تعدادکثیری ازجوانان ما تا ان زمان یا بدنیا نیامده بودند ویا نوجوانانی کم سن سالی بوده اند که چیزی از ان روزها وماههای اول انقلاب را بیاد ندارند وحالا بعرایضم توجه بفرمائید رژیم ملایان پس از پیروزی انقلاب تنها از منطقه ای وخشت وواهمه داشتند بلوچستان قهرمان بود
بخاطر اینکه تا ان زمان عوامل رژیم نه درمیان جوان روشنفکر ونه درمیان سران عشایر و نه درمیان روحانیون بلوچستان جای پای باز نکرده بودند وتا ان زمان زابلیها ی بی ریشه هم بدرجه ولایت مداری مفتخر نشده بودند وافتخار ولایت مداری را در زمان امامت ایت الله خامنه ای وبدوران رسیدن افرادی معلوم الحا ل مثل شهریاری ودهمرده کثیف منفورکسب نمودند وزابلیهای بی بنیاد الت دست رژیم قرار گرفتند و تبدیل به مهمانان میز بان کش شد ه ا ند البته سوء تفاهم نباشد حساب زابلیهای با ریشه و بنیاد از حساب این پنج در صد مزدور کاملا جدا است
خلاصه به اصل مطلب می پردازم در ماه های اول انقلاب سران رژیم بلوچستان را از دست رفته می پنداشتند وبهمین خاطر بود جهت آرام کردن جو منطقه وراضی نگهداشتن اقشارمردم حاضربدادن امتیازاتی غیرمنتظره بمردم بلوچستان میشود در مرحله اول تماس خود را باروحانیون بر قرار میکند از جمله با جناب مرحوم مولوی عبد العزیز پیشوای محبوب ومردمی اهل سنت بلوچستان وبا پیشنهاد ایشان در مرحله اول اقایان دانش ناروئی را بعنوان استاندار ودکتر ملک رابعنوان مدیر کل بهداری منصوب میکنند ومتعاقب ان تمام فرمانداری های شهرستانهای استان به بلوچها سپرده میشود.
ومیتوان گفت یک نوع خود مختاری به بلوچستان در ان مرحله داده میشود واز این بابت روحانیون وسران عشایر خرسند میشوند که متاسفانه این حرکت غیر منتظره رژِیم بااعتراض شدید جوانان روشنفکر از معلم گرفته تا دانش جو دانش اموزروبرو میشود ومرگ بر سازش کار مرگ بر طاغوتی وابسته رژیم سابق بلند میشود عوامل رژیم از این حرکت جوانان استقبال میکنند وتوسط عوامل خود به تحریکات حساب شده بر دامنه اختلاف می افزایند تا جائیکه روحانیون وسران عشایرهم به فرزندان خود بر چسب کمونیستی میزنند وغافل از آنند که رژیم تبهکار منتظر است جای پا یش در بلوچستان محکم بشود وبعد سر فرصت یکی یکی حساب همه را برسد وچنین میشود طولی نمیکشد پستهای کلیدی را از بلوچها میگیرند وبعد به سراغ جوانها میروند تعداد زیادی را دستگیر نموده زندان وتعدادی را هم اعدام میکنند چون در این لخظه پشت جوان خالی است وشاید باعث خرسندی روحانیون وسران عشایر هم میشود وپس از سرکوب وحشیانه جوانان نوبت به عشایر منطقه میرسد
ودر مناطق مختلفی از سرحد گرفته تا مکران درگیریهای مسلحانه ای بوجود میاید ودر همین گیر دارکه حدود دوسال ازاستقرار رژیم دربلوچستان میگذرد وتوانسته بر مناطق حساس مسلط شود ودر این زمان میتواند تعداد زیادی از افراد نااگاه را بعنوان بسیجی مسلح بکند وعملا در مقابل سران عشایر قرار میدهند وبا این ترفند موفق شد بلوچ را در مقابل هم قرار بدهد وبه این خاطر بود که اکثرسران وبزرگان قوم منطقه را ترک میکنند وبه خارج میروند وتنها در این میان روحانیون میمانند وبه انها هم بقول معروف چراغ سبز نشان میدهند که این حکو مت اسلامی است وجایگاه شما محفوظ است ودراولین انتخابات مجلس شورای اسلامی از شهرستان پهره جناب مولوی نظر محمد دیدگاه وارد اولین مجلس میشود پس از پایان دوره وکالت نامبرده که برای فعالیت دوره بعد به منطقه امده بودند دیگر به وی فرصت نمیدهند او را شبانه از منزلش در روستای دامن دستگیر نموده به تهران میبرند وتحویل خلخالی جلاد میدهند که دشمن مولوی است چون در مجلس چند برخورد لفظی میان خلخالی ومولوی رخ میدهد وحتی روزی کار بدانجا میرسد که خلخالی برای ترساندن مولو ی دست به اسلحه کمری خود میزند ومولوی شجاع هم بلا فاصله با عصائی که همیشه همراه داشته ضربه ای حواله سر خلخالی میکند وعمامه از سر ش می افتد وحالا تصور بکنید وقتی مولوی بوسیله سپاه دستگیر وتحویل خلخالی می شود بدانید چه بلائی بر سر وی میاورند وی را چنان زجر شکنجه میکنند که از حد تصور خارج است بهر جهت زمان روحانیون هم بپایان میرسد وقتل وترور روحانیون بلوچ درداخل وخارج در دستور کار رژیم قرار میگیرد واکنون رژیم با تسلط کامل بر منطقه وایجاد رعب وحشت ونظامی نمودن منطقه بلوچستان دیگر با میل خود میتازد میکشد زندان واعدام میکند وکسی جلو دارش نیست این سلط وبیدادگری رژیم دربلوچستان نتیجه همان ندانم کاری های اوایل انقلاب است که بجای اتحاد و یگا نگی نفاق وبد بینی جای ان را میگیرد وثمر ان تفرقه را امروز تجربه میکنیم که مشتی ارازل اوباش که خود را زابلی میدانند بر ما حکومت میکنند وما باید از نتیجه اختلافات اوایل انقلاب درس عبرت بگیریم
که متاسفانه بازمشاهده میشود جوانان ما بجان همدیگر افتاده اند یکی ان دیگری را متحجر طلبه واپسگرا ووو خطاب میکند ودیگری او را فرنگ نشین وبرچسب کمونیستی میزند
فعلا روی سخن من به عزیرانم اقایان درا بلوچ وبالانج بلوچ است
درا عزیزدراین شکی نیست که تو یک بلوچ روشنفکر وناسیونا لیست بتما م معنا میبا شید
ولی نباید فراموش بکنید که شما در یک خانواده بلوچ ومسلمان بدنیا امده اید و در دامن یک مادر مسلمان بزرگ شده وپرورش یافته اید و بقول معروف از روزی که به عقل فهم رسیده اید خودرا یک بلوچ مسلمان شناخته اید ونباید افتخار بکنید که اول من یک بلوچم بعد یک مسلمان چون بنظر من بلوچ ومسلمان بودن مثل یک روح است در یک بدن بنظرم تن ما بلوچ است وروح ما مسلمان که تن بدون روح ارزشی ندارد وهمچنین روح بدون تن عزیز جان ما از ملتهای زنده دنیا بیاموزیم وان ملتها چه دوست ما باشند وچه دشمن فرقی نمیکند از نقاط مثبت ومنفی انها پند بگیریم
برای مثا ل من قوم یهود را مثل میزنم میگویند این قوم بمدت دوهزارسال ازسرزمین مادری خود اواره شده ودر دنیا پراکنده میشود ولی هیچ گاه زبان ملیت ومذهب خود را فراموش نمیکند که سر انجام همراه زبان مذهب وملیتش به سرزمین موعود برمیگردد پس باید باور بکنیم مذهب کارائی برجسته ای در سر نوشت ملتها داشته و دارد و اسلام هم که با خون و گوشت ما عجین شده میتواند سر نوشت ساز باشد وانهائیکه در قرن بیستم شعار میدادند دین افیون بشر است پیروان انها امروز در بدر به دنبال دین میگردند وبه پوچ بودن ان شعارها پی برده اند این مثل را برای شما نمیزنم
چون یقین دارم بلوچ پاکنهاد به دین ومذهب وملیت خود بسیار پای بند است وشما هم یکی از انها میباشید
وحالا روی سخنم را بطرف بالانچ عزیز بر میگردانم

جنابعالی هم نباید تصور بکنید بلوچهای مقیم فرنگ بقول شما لامذهب شده اند بسیارند بلوچهای خارج نشین
همچون شما بمذهب پایبندند فرایض دینی خود را همان طوریکه شما انجام میدهید
انجام میدهند وبا بلوچهای تحت ستم ملایان همدردند وبا تمام توان وامکانات خود ظلم وستم رژیم
به اصطلاح جمهوری اسلامی را بگوش جهانیان میرسانند وفریاد دادخواهی را بلند کرده اند
وموفق هم شده اند تا اندازه ای دنیا ی متمدن را به بیدادگرها ی حکومت اخوندی اگاه سازند وهمین فرنگ نشینان توانسته اند بلوچ بلوچستان را در سطخ جهانی مطرح بکنند ودر کنار اپوزسیون جا ی بدهند
من از برادران دینی وملی خود تقاضا دارم توان خود را در جهت مثبتی که درد بلوچ را درمان بکند بکار ببندند ونه اینکه ازگفتارونوشتارما دشمن شاد بشود ودر شرایط کنونی تمام اقشار ملت بلوچ بهمد یگر نیاز دارند اتحاد ما باعث سربلندی ما میشود
وبا کوبیدن همدیگر وتوهین و تحقیر راه بجای نمیبریم متوجه باشیم با چه نوع حکومتی روبرو هستیم که با تمام توان ترفند ومکر و حیله وبا امکانات فراوان نظامی ومالی در صدد از بین بردن دین وائین ما بمیدان امده که هم دین وهم سرزمین ما را مورد تهاجم نظامی وفرهنگی قرارداده ودر صدد محوه نابودی ملتی بنام بلوچ میباشد برای او بلوچ مذهبی وغیر مذهبی فرقی نمیکند واینجا است که ما باید متوجه دشمن اصلی خود باشیم که در صدد قطع ریشه بلوچ است واز نام بلوچ نفرت دارد بدین جهت لازم است
هرکسی در حد توان خود چه با نوک قلم وچه با لوله تفنگ دشمن را هدف بگیرد مسلما پیروزی نهائی ازان ما است چون ملت قهرمان بلوچستان درطول تاریخ این گونه حوادث را با سربلندی پشت سر گذاشته اند واین بیدادگری اخوند ها تازگی ندارد
در اینجا بعرایضم خاتمه میدهم - میگویند لقمان رااد ب اموختن بی ادبی است
امیدوارم باعث رنجش خاطر نباشد وبا بیان این بند شعر سخن را کوتاه میکنم.
( هرکه نیاموخت از گذشت روزگار = هیچ نیاموزد زهیچ اموزگار )
موفق باشید دوستدار شما خیرخواه بلوچ

تصویر؛ ان بی سی: رهبر محور شرارت سخن می ‌گوید


شبکه تلویزیونی ان بی سی آمریکا مصاحبه با احمدی نژاد را با زیرنویس 'رهبر محور شرارت سخن می ‌گوید' بر روی آنتن برد.

سنی انلاین فیلتر شد؟به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از سنی نیوز:عصر روز دوشنبه مورخه ۷/5/۸۷پایگاه اطلاع رسانی دارالعلوم زاهدان توسط تعدادی از سرویس دهنده های اینترنتی(ISP) کشور فیلتر شد. این در حالی است که روزپنج شنبه و جمعه 10و 11مردادقرار است مراسم فارغ التحصیلان( ختم صحیح بخاری) طلاب دارالعلوم زاهدان طبق روال سالهای قبل برگزار شود وسایت سنی انلاین تصمیم دارد مثل سال گذشته این مراسم را بطور زنده تحت پوشش قراردهد،اما ترس آنهایی که دم از تقریب ووحدت شیعه وسنی می زنند باعث شد عده ی کثیری از دوستداران حق وحقیقت ازتماشای این مراسم معنوی محروم شوندلازم به ذکر است سال گذشته بیش از صدو پنجاه هزار نفر در این همایش بزرگ شرکت کرده بودند.امید واریم بخش فیلترینگ هرچه روزدتر این سایت محبوب اهل سنت را رفع فیلتر نماید.

مرگ خط لوله "صلح"

ديدار سه روزه پراناب موکراجي وزير خارجه هند از ايران اگرچه بمناسبت شرکت در پانزدهمين اجلاس وزراي ‏خارجه کشور هاي غير متعهد در تهران صورت ميگيرد و لي بدليل حساسيت شرايط روز‎ ‎منطقه اي و همچنين ‏اهميت مسايل دوجانبه با ايران از اهميتي بمراتب بيش از حضور متعارفي ساير‎ ‎‏ وزراي خارجه دعوت شده به ‏تهران بر خوردار است. پبش‎ ‎بيني انجام مذاکرات رسمي و مستقيم ديپلمات ارشد هند با مقامات ايراني، منجمله ‏رييس جمهور احمدي نژاد، متکي وزري خارجه، نوذري وزير نفت و جليلي دبير شوراي امنيت ملي حاکي از ‏اهميت اين گفتگوها براي دوطرف و همچنين شناخت سرفصل مسايلي است که مورد گفتگوي طرفين قرار خواهد ‏گرفت. ‏
از نظر هند ضمانت امنيت منطقه و تلاش براي پرهيز از بروز جنگ تازه اي در خاورميانه بخصوص در ‏شرايطي که بازارهاي جهاني نفت نامتعادل و اقتصاد جهاني با رکود نسبي روبرو است از اهميت خاص بر ‏خوردار است. رهبران هند توجه دارند که کند شدن رشد اقتصادي آن کشور بدليل افزايش بيشتر قيمتهاي نفت از ‏يک سو و از سوي ديگر محدود شدن بازارهاي صادراتي آن کشور در منطقه که نتيجه اجتناب ناپذير جنگ خواهد ‏بود ميتواند به کند شدن روند رشد اقتصادي هند بيانجامد. کاهش رشد اقتصادي، افزايش هزينه هاي توليد و کاهش ‏صادرات طبيعتنا به افزايش ميزان بيکاري خواهد انجاميد و بحراني تر شده شرايط اشتغال بنوبه خود ميتواند ‏دولت ائتلافي دهلي نورا که متکي بر يک ائتلاف شکننده حزبي است مجددا با خطرسقوط روبرو سازد.‏
در کنار عوامل اقتصادي و تجاري برشمرده، نگراني هاي ناشي از اشتغال و حضور بالغ بر 4.5 ميليون نفر از ‏اتباع هند در کشورهاي حاشيه خليج فارس ميتواند دامنه دشوراي هاي کنوني را وسعت داده و بر آنها ملاحظات ‏امنيتي را نيز بر بيافزايد. بروز هردرگيري نظامي در منطقه، مستقيما امنيت اين گروه را مورد تهديد قرار خواهد ‏داد و برنامه خروج اضطراري آنها از منطقه و انتقال آنها به سرزمين اصلي بار فوق العاده اي را بر عهده دولت ‏هند هموار خواهد کرد. ‏
هند اگرچه يک قدرت جوان اتمي است و تاکنون از پيوستن به معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي نيز ‏خودداري ورزيده، ولي در مقابل ايران و برنامه هاي توسعه اتمي آن‏‎ ‎کشوراز سياستهايي مشابه روسيه و چين ‏پيروي ميکند و در نتيجه مخالف ادامه غني سازي اورانيوم در ايران است. همين اشتراک سياسي با اعضاي دايم ‏شوراي امنيت در قبال ايران موجب شده که جلب رضايت هند و تامين حمايت سياسي آن کشور، نزد مقامات ايران ‏از اهميت خاص بر خوردار شود.‏
فارغ از اين واقعيت که هند يک طرف تجاري عمده و خريدار بزرگ نفت ايران و در عين حال صادر کننده ‏فراورده هاي نفتي بخصوص بنزين به ايران است، جايگاه آن کشور بعنوان يک قدرت درجه يک منطقه اي و نقش ‏رهبري آن کشور مابين جامعه غير متعهد ها نميتواند از نظر ايران پوشيده بماند. آنهم در شرايطي که فشار جامعه ‏جهاني عليه تهران افزايش يافته و خطر جنک به بهانه ادامه برنامه هاي اتمي آن نيز کاملا جدي بنظر ميرسد.‏
موضوع اخير –‏‎ ‎بر نامه هاي اتمي ايران- يکي از دو سرفصل مهم گفتگوهاي موکراجي با مسئولان جمهوري ‏اسلامي، طي ديدار سه روزه او از تهران خواهد بود. وزير خارجه هند طي ديداربا مقامات دولت ايران، ‏بخصوص شخص رييس جمهور احمدي نژاد، از آنها خواهد خواست که دربه نتيجه رسيدن تلاشهاي جاري براي ‏دست يافتن به نوعي توافق با گروه موسوم به 1+5 انعطاف بيشتري بخرج داده و از شکست اين تلاشهاي ‏پيشگيري بعمل آورند.‏
متقابلا ودر صورت طرح در خواستهائي از اين دست، ايران نيز متقابلا خواستار حمايت سياسي بيشتر دهلي نو از ‏مواضع خود خواهد شد. منجمله ايران توجه دارد که نامزدي آن کشور براي عضويت در شوراي امنيت سازمان ‏ملل متحد، بخصوص با توجه به تصويب سه قطعنامه تنبيهي و اجرا نشده عليه آن، بدون حمايت کشورهاي غير ‏متعهد محکوم به شکست قطعي است. تنها حمايت هند از نامزدي ايران ميتواند شانسهاي جمهوري اسلامي را ‏مابين کشورهاي غير متعهد افزايش دهد. ‏
دومين موضوع با اهميت در گفتگوهاي وزير خارجه هند با مقامات ايراني سرنوشت خط لوله گاز موسوم به " خط ‏لوله صلح" است که مذاکرات مربوط به آن به سال 1995 بر ميگرد- تصادفا زماني که پراناب موکرجي وزير ‏خارجه کنوني هند براي اولين بار به اين مقام منصوب شد. د ر آن زمان و هنگام آغاز گفتگوها قرار بود ايران با ‏توسعه فازهاي مختلف پارس جنوبي قادر به تامين ميزان کافي گاز براي صادرات گرديده و علاوه بر تخصيص ‏گاز براي صادرات به بازارهاي اروپاي غربي، روزانه 150 ميليون متر مکعب گاز نيز به هند و پاکستان صادر ‏نمايد.‏
اينک با به توقف نسبي رسيدن طرحهاي توسعه ميادين گازي در ايران وکاهش چشم گير عمليات اجرائي مربوط ‏به توسعه فازهاي 6 به بعد گاز پارس جنوبي حتي تامين نيازهاي مصرف داخلي منجمله: رساندن سوخت به خانه ‏ها در شهر و روستا، تغذيه صنايع پتروشيمي- که هم اکنون از سهميه آنها کاسته شده، و تزريق کافي گازبه ‏چاههاي سالمند نفت که با افت فشارروبروهستند، نيز طي سه سال آينده با دشواري هاي جدي روبروخواهد بود.‏
ظرفيت کنوني توليد گاز ايران در حدود روزانه 450 ميليون متر مکعب است. تنها چاههاي قديمي نفت ايران ‏براي پيش گيري از ضايعات بسيار زيانبار و توقف توليدآنها نيازمند تزريق روزانه 110 تا 130 ميليون متر ‏مکعب گاز اندT‏ حال آنکه ميزان کنوني تزريق گاز ترش بانها محدود به 60 ميليون تا 90 ميليون متر مکعب شده ‏است. اين ميزان طي 3 سال آينده 30 در صد افزايش خواهد يافت. ميزان مصرف گاز خانگي نيز طي 3 سال آينده ‏‏30 در صد بيشتر ازامروز خواهد بود. در اين صورت طي سه سال آينده ميزان توليد گاز براي تامين مصارف ‏داخلي - حتي در صورت کاهش دادن ميزان تزريق به چاههي نفت و صرف نظر از اجراي طرحهاي توسعه ‏صنايع پتروشيمي – باز هم جوابگوي نيازها نخواهد بود. ‏
به اين ترتيب عملا امکان صدور گاز به هند و پاکستان بدليل عدم کفايت گاز توليدي امکان پذير بنظر نميرسد. در ‏صورت کاهش ميزان در نظر گرفته شده براي صادرات به پاکستان و هند نيز، صرفه اقتصادي اجراي طرح ‏کشيدن خط لوله با هزينه 8 ميليارد دلار و يا در شرايط کنوني حتي بيشتر از اين رقم، براي هند فاقد توجيه ‏اقتصادي است. اين در صورتي است که ساير عوامل باز دارنده در راه نهايي شدن طرح صدور گاز به هند نديده ‏گرفت شوند منجمله: تهديد هاي تروريستي در منطقه و داخل خاک پاکستان، توافق بر سرفرمول نهايي تعيين قيمت ‏گاز صادراتي و همچنين مسئله تامين هزينه کشيدن خط لوله. در بخش ايراني ماجرا با برکنار کردن سرپرست ‏ايراني مذاکرات خط لوله در سه هفته گذشته و گماردن حجت الله غنيمي‎ ‎فرد به شغلي غير اجرائي، حتي تکليف ‏مسئول مذاکرات نيز در اين شرايط روشن هنوز نيست، مگر آنکه وزير نفت ايران پيش يا پس از ديدار با آقاي ‏موکرجي کسي را با عجله به اين سمت بگمارد.‏
با اين ملاحظات بنظر ميرسد که طرح صدور گاز به هند، علي رغم ديداري که به اين منظور مابين وزير خارجه ‏هند و وزيرنفت ايران صورت خواهد گرفت عملا مرده باشد هرچند که برگزاري مراسم بخاک سپاري طرح براي ‏پرهيز از شرمندگي سياسي تا مدتها بعهده تعويق افتد. البته در مورد طرحهاي کم اهميت تر که اجراي آنها نيز در ‏شرايط سياسي کنوني با ترديدهاي جدي روبرو است، منجمله مشارکت هند در توسعه ميدان نفتي آزادگان‎ ‎در کنار ‏چين و پرکردن بخشي از جاي خالي ژاپن در اين طرح و يک طرح کوچکتر، هنوز شانسهائي براي انجام ‏گفتکوهاي دوطرف باقي خواهد ماند‏T‏ ا لبته با قيد فراتر نرفتن از حد انجام گفتگو
روز

بخوانید و بشنوید فرهنگ برخی را که می خواهند به بلوچستان بیاورند

دیشب تاریخ 27،07،08 در اتاق پالتاکی بنام عرب، بلوچ، کرد و ترک یک دفعہ مرا از اتاق خارج کردند بعد بہ ادمین اتاق " عزیز ب 10 پی ام دادم از او پرسیدم مردک چرا مرا بونس کردی؟ ایشان شروع بہ فحاشی و بد و بیراہ کرد ۔ پس از آن توسط یک ادمین کرد Mad4p بہ اتاق دعوت شدم و از او اجازہ خواستم کہ در مورد بونس شدنم و فحاشی ھایی کہ بہ من شدہ بود توضیح دھم ۔ پس از کسب اجازہ از ادمین توضیحات لازم را بہ حضدار اتاق دادم ۔ بعد از توضیحات بندہ آقای عزیز مبارکی ( بلوچ ) میکروفن را گرفت و چنین گفت ۔
بلوچی توار

بر حفظ آزادی مذهبی جامعه اهل‌سنت ایران تأکید داریمامام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان گفت: ما افتخار داریم که ایرانی هستیم و نظام ما اسلامی است. اما آن چیزی که ما بر آن تأکید داریم آزادی مذهبی جامعه اهل‌سنت ایران است که باید حفظ بشود، همان آزادی‌ای که قانون اساسی به ما داده است، و هیچ گروه و دسته و فردی این طمع و تمنا را نکند که این آزادی از ما گرفته شود. ما در تمام امور تا آنجایی که ممکن بوده است همکاری کرده‌ایم، اما مواردی است که خط قرمز مذهب ما هستند. همه خط قرمزهایی دارند هم سنی و هم شیعه و هم حکومت. ما هرگز به خود و به هیچ سنی‌ای اجازه نمی‌دهیم که خط قرمز حکومت و یا مذهب شیعه را زیر پا بگذارد. همچنین به صلاح هیچ کس نمی‌دانیم هر اندازه هم که احساس قدرت و توانایی بکند، وقتی مسیر مسیر اخوت و برادری است، در خط قرمز ما پا بگذارد.

تغییر جانشین فرماندهی نیروی انتظامیبه گزارش آژانس خبری تفتان طي حكمي از سوي فرماندهي ناجا،سرهنگ علي محمد مرادي جانشين سابق انتظامي استان از مقامش برکنار و سرهنگ احمد شهركي به سمت جانشين فرماندهي انتظامي استان سيستان و بلوچستان معرفي شد.


تغییر فرماندهان انتظامی بلوچستان معمول روز شده است و همین چند روز پیش فرمانده کل نیروی انتظامی غفاری به خاطر دزد شدن و دریافت مبالغ کلان از باندهای مواد از مقامش برکنار شد و الان جانشینش هم چون همدست و یار وی در رشوه خواری بوده است از مقامش عزل گردید تا چند روزی شهرکی هم دزد خواهد شد و بالاخره برکنار

افشای هویت یک فاشیست ضد بلوچ

حسن پور ( مدیر بازرگانی اسبق چابهار و مدیرکل بازرگانی فعلی استان ) یار شفیق سیستاندار که در هنگام مسئولیتش در چابهار مسئول گردان بسیج کارمندی و کارگری نیز بود است .
نامبرده زابلی متعصب ، بلوچ ستیز ، باجگیر وثروت جمع کن بود بطوریکه نامبرده صاحب چندین ویلا وغرفه در منطقه آزاد و مغازه و ملک در شهر در چابهارمی باشد و چندین نفر زابلی را با رابطه ایی که با حراست منطقه آزاد داشت به کار گمارده و در این میان باعث بیکار شدن تعداد کثیری از جوانان بلوچ که از نعمت کار در سرزمین ابا و اجدادی خود بی نصیب مانده اند ، گردیده است.
لازم بذکر است مشارالیه دارای کمترین سطح سواد بوده ولی به علت رابطه اش با مسئولین دانشگاه ها که اغلب زابلی بودند مثل تمام زابلی های وطن فروش لیسانسش را از این طریق دریافت کرده است و مصاحبه هایش حقیقت بی سوادیش را آشکار می نماید.

جنداللہ چہ وتی بندیگان دگہ دوکس کشتگ

جنبش مقاومت مردمی ایران (جنداللہ) وتی بیانےءَ گشتگ کہ آوان چہ وتی دستا بندیگین اِیرانی پاسداران دگہ دو کس کشتگ۔ اِشان کوشارینگءِ زمّواری سرکاری واکانءِ چکـّا جتگ اَنت و گشتگ کہ سرکارءَ داتگین مھلتءِ توکا بندیگین بلوچ کہ پہ آوانءِ آزادیا جنداللہ لؤٹ کتگ، سرکارءَ آزاد نہ کتگ اَنت۔
گوستگین جعمہءَ علی خیدہ و علی زارعی نامین یے دوئین پاسدارانءِ کشگا چہ رند جنداللہ دستا کشگ بیتگین بندیگانءِ حساب 8 کس بیت۔ جنداللہ گشتگ "اَگر آوانءِ لؤٹ پیلو کنگ نہ بیت اَنت، دو ھفتگءِ سرجم بیگا پشت کپتگین 8 کس ھم گشگ بنت"
حال بلوچی نیوز

کنفرانس جنبش ملی بلوچستان (زرمبش) برگزار گردید

کنفرانس جنبش ملی بلوچستان (زرمبش) برگزار گردید

بلوچستان ءِ راجی زرمبش به اطلاع ملت مبارز بلوچ میرساند که کنفرانس سازمانی در تیرماه 1387 با تلاشهای فراوان در فضایی بسیار صمیمانه و در یک جو پر تحرک مبارزاتی با موفقیت برگزار گردید.کار کنفرانس در دو روز به پایان رسید که در آن به جوانب مهم سیاسی جنبش ملی بلوچستان و اوضاع سخت و طاقت فرسای تحمیلی در بلوچستان از سوی رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران پرداخت. کنفرانس تصمیماتی را اتخاذ کرد تا راه را برای مبارزه جهت تحقق " حق تعیین سرنوشت ملت بلوچ " هموارتر سازد که عبارتند از:به راه انداختن تلویزیون بلوچستان، انتخاب و معرفی کردن پرچم تاریخی بلوچستان، تشکیل کمیته ای برای افشاگری و جهانی کردن نقض حقوق بشر در بلوچستان، تلاش پیگیر در راه انسجام و اتحاد مبارزات ملی نیروهای سیاسی، استفاده گسترده از وسایل ارتباط جمعی، ایجاد روابط ممتد با نیروهای سیاسی و فرهنگی در بلوچستان، حمایت از مبارزات ملی و مذهبی در بلوچستان، شرکت فعال در کنگره ملتهای ایران فدرال، ایجاد روابط تنگاتگ با نیروهایی که برای مبارزه ملی فعالیت میکنند، ایجاد روابط دوستانه با نیروهای دمکرات ایران که هویت ملی بلوچ را برسمیت میشناسند، شناساندن هرچه بیشتر جنبش ملی بلوچستان درعرصه سیاست بین­المللی از طریق شرکت در کنفرانسها و دیدار با سیاستمداران و سیاستگذاران دولتها و پارلمانها، و نیز محکوم کردن سیاست تنش آفرین تکنولوژی هسته­ای رژیم .کنفرانس زرمبش راهکارهای مناسب و موثری را برای تحقق تصامیم اتخاذ شده مورد بحث و بررسی قرار داد و چارچوب کلی سیاسی را برای پیشبرد مبارزه ملی ترسیم نمود تا مسئولین سازمان در اجرای تصامیم پرتوان باشند. کنفرانس در بخش پایانی کارش با در نظرگرفتن سیاستهای متخذه، کمیته مرکزی جدیدی را انتخاب کرد تا با بکار گرفتن از سازماندهی جدید دور پر تحرکی را آغاز و زرمبش را در پیشبرد مبارزه ملی و رهبری آن پیشگام کند.کنقرانس از کلیه دوستان و شخصیت هایی که پیام تبریک فرستاده بودند تشکر کرد.
بلوچستان ءِ راجی زرمبش
جنبش ملی بلوجستان ایران

وقتی تعصب به اوج خود برسد


اسامي فارغ التحصيلان مدرسه البنات

اسامي فارغ التحصيلان مدرسة البنات ام المومنين حضرت عايشه صديقه ( رضي الله تعالي عنها )دارالعوم زاهدان كه ان شاءالله در در مراسم ختم صحيح بخاري خوانده خواهد شد به شرح ذيل مي باشد
1- خواهر فاضله خديجه آذرگون
2- خواهر فاضله معصومه اورنگ
3- خواهر فاضله حميده اسماعيل زهي
4- خواهر فاضله خديجه براهوئي
5- خواهر فاضله زهره براهوئي
6- خواهر فاضله سارا براهوئي
7- خواهر فاضله خيرالنساء براهوئي
8- خواهر فاضله مرادبي بي بلوچ زهي
9- خواهر فاضله ثمينه بليده اي نوه دختري مولانا عبدالعزيز (ره)
10- خواهر فاضله مريم بيلراني
11- خواهر فاضله هاجره پرموزه
12- خواهر فاضله مدينه حسن زهي
13- خواهر فاضله طيبه دوستكاني
14- خواهر فاضله گلثوم رحمت زهي
15- خواهر فاضله مريم رخشاني
16- خواهر فاضله نسرين روستا خير
17- خواهر فاضله پروانه ريگي
18- خواهر فاضله خديجه ريگي
19- خواهر فاضله زبيده ريگي
20- خواهر فاضله گلثوم ريگي
21- خواهر فاضله عايشه شاهوزهي
22- خواهر فاضله پريسا شه بخش
23- خواهر فاضله حوا شه بخش
24- خواهر فاضله رقيه شه بخش
25- خواهر فاضله فاطمه شه بخش
26- خواهر فاضله فريده شه بخش
27- خواهر فاضله مهرانگيز شه بخش
28- خواهر فاضله حميده شهمرادپور
29- خواهر فاضله آمنه طاقاني از تركمن صحرا
30- خواهر فاضله آمنه قلجه
31- خواهر فاضله نوربي بي قلجه
32- خواهر فاضله صابره قنبرزهي گرگيچ
33- خواهر فاضله عايشه قنبرزهي
34- خواهر فاضله فاطمه قنبرزهي
35- خواهر فاضله فاطمه كاظمي خواهر شهيد عبدالعزيز كاظمي (ره)
36- خواهر فاضله مهرنگار كرد
37- خواهر فاضله عايشه مرادزهي خاشي فرزند مولانا عبدالمجيد مرادزهي خاشي
38- خواهر فاضله فاطمه ناروئي
39- خواهر فاضله مريم ناروئي
40- خواهر فاضله آسيه نظري از تركمن صحرا
41- خواهر فاضله پري ناز نهتاني
42- خواهر فاضله زهرا نياوند
براي همه عزيزان ضمن تبريك توفيق خدمت به دين مبين اسلام و مسلمين را از خداوند متعال مسئلت دارم.

جندالله فیلم 'قتل' دو گروگان دیگر ایرانی را منتشر کرد

به گزارش تلویزیون العربیه گروه شورشی جندالله می گوید دو عضو دیگر از گروهی 16 نفری از اعضای نیروی انتظامی ایران که نیمه اول ژوئن گروگان گرفت را به قتل رسانده است.
به این ترتیب شمار سربازانی که جندالله "قتل" آنها را اعلام کرده است به شش نفر می رسد. با این حال مقام های ایرانی نسبت به ادعاهای قبلی این گروه در مورد قتل گروگان ها ابراز تردید کرده و آن را عباراتی چون "جنگ روانی" و "شایعه" توصیف کرده اند.
تلویزیون العربیه که در دوبی مستقر است روز شنبه گزارش داد جندالله که در جنوب شرق ایران فعالیت می کند با این کانال تماس گرفته تا خبر اعدام دو سرباز دیگر را اعلام کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه در تصاویر العربیه مردان مسلح و نقاب زده جندالله برای قتل دو سرباز دیگر که چشمان آنها با پارچه بسته شده بود آماده می شدند.
سخنگوی جندالله تهدید کرد تا زمانی که ایران با درخواست این گروه بلوچ برای آزادی 200 تن از اعضای آن موافقت نکند هر هفته دو گروگان را خواهد کشت.
این گروه شورشی روز 13 ژوئن شانزده سرباز و افسر ایرانی را در سراوان در نزدیکی مرز پاکستان ربود که ظاهرا آنها را به پاکستان برده است.
جندالله ابتدا یک هفته پس از گروگان گیری در روز 20 ژوئن -31 خرداد- از قتل دو تن از سربازان خبر داد و 27 ژوئن اعلام کرد به دلیل برآورده نشدن خواسته هایش دو نفر دیگر از آنها را کشته است.
با این حال به نظر می رسد ایران ادعاها و اخطارهای این گروه را جدی نگرفته است.
غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات ایران روز یکشنبه هفته گذشته تازه ترین مقامی بود که قتل گروگان ها را به عنوان "شایعه" رد کرد. وی گفت: "انشاء الله همه این افراد سالم هستند و خبرهایی که در مورد شهادت برخی آنها گفته شده تأیید نشده است."
با این حال او گفت "رایزنی ها و تلاش ها برای آزادی این گروگان ها ادامه دارد و امیدواریم این افراد به زودی آزاد شوند."
همزمان با این اظهارات هیاتی ایرانی به ریاست مهدی هاشمی سرپرست وزارت کشور ایران به اسلام آباد رفت تا از جمله در مورد سرنوشت گروگان ها با پاکستان گفتگو کند.
جزئیات گفتگوهای مربوط به این گروگان گیری فاش نشده است جز اینکه اعلام شد پاکستان قول همکاری داده است.
گروگانگیری سربازان ایرانی تقریبا همزمان با تحویل عبدالحمید ریگی برادر عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله روی داد. عبدالحمید ریگی پس از حدود یک سال بازداشت در پاکستان به ایران تحویل داده می شد.
جندالله هدف خود را احقاق حقوق قومی و مذهبی اقلیت بلوچ در ایران عنوان می کند اما ایران این گروه را تروریستی می داند. تاکنون ده ها نظامی، مقام دولتی و غیرنظامی در عملیات خشونت بار این گروه کشته شده اند.
بی بی سی

گروه جندالله : دو پلیس دیگر ایرانی را کشته ایم

به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از رادیو فرانسه:گروه مسلح سُنی جندالله اعلام کرد که دو تن دیگر از مرزبانان ایرانی را که به گروگان گرفته کشته است.
شبکۀ تلویزیون العربیه با انتشار این خبر و همچنین پخش تصاویر اعضاء نقاب دار این گروه که آماده کشتن دو گروگان خود می شوند، اعلام نمود : سخنگوی گروه بنیادگرای جندالله این خبر را در یک تماس تلفنی در اختیار این شبکه گذاشته است. همین منبع افزوده است که گروه بنیادگرای سُنی تهدید کرده در صورتی که مقامات تهران ٢٠٠ تن از رزمندگان این گروه را آزاد نکنند هر هفته دو تن از گروگان های باقی ماندۀ خود را خواهد کشت.
در ١٦ ژوئن گذشته، گروه جُندالله در حمله به پاسگاه مرزی سراوان در سیستان و بلوچستان، ١٦ مرزبان ایرانی را به گروگان گرفت و با خود به پاکستان برد و در ازاء آزادی آنان خواستار آزادی اعضاء خود توسط حکومت اسلامی ایران شد.
مقامات تهران تاکنون اخبار مربوط به کشته شدن گروگان های ایرانی توسط گروه جُندالله را تأئید نکرده اند.

خشم دوباره بلوچستان ،مخالفت با برگزاری مراسم فارغ التحصیلی طلاب اهل سنت در زاهدان

خشم دوباره بلوچستان ،
مخالفت با برگزاری مراسم فارغ التحصیلی طلاب اهل سنت در زاهدان
در حالی که قرار است این هفته مراسم فارغ التحصیلی طلاب اهل سنت در زاهدان برگزار شود , طلاب سنی با مخالفت دولت مواجه شدند .این مراسم که در نوع خودش یک مراسم بین المللی به شمار می رود هر ساله شاهد حضور مهمانان خارجی از علما و دانشمندان اهل در سراسر جهان است. اما طبق معمول دولت با پررنگ تر کردن گرایشات مذهبی, مخالفت خود را با برگزاری چنین برنامه ای اعلام کرده است. این اقدام دولت باعث بروز خشم و نارضایتی در بین مردم مخصوصا علمای اهل سنت شده است. علمای اهل سنت با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این اقدام به دولت بر برگزاری این مراسم پافشاری کردند. آنها در بیانیه خود هشدار داده اند, چنین سنگ اندازی هایی فقط باعث بروز خشم و ناامنی در زاهدان خواهد شد و عواقب آن متوجه دولت خواهد بود.
آژانس ایران خبر

از لابلای نامه های رسیده به آژانس ایران خبر

از لابلای نامه های رسیده به آژانس ایران خبر
این روزها دولت بسیار تلاش می کند تا فضای شهرهای استان سیستان و بلوچستان را فضایی فرقه ای کند تا بتواند بیشتر به سرکوب مردم زاهدان ادامه دهند. این موضوع به قدری در سیستان و بلوچستان مساله ساز شده که امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه برای دولت خط و نشان کشید و گفت: ما آزادی مذهبی خود را بر اساس قانون اساسی می خواهیم و ذره ای از آن عقب نشینی نخواهیم کرد. همانگونه که شیعه خط سرخهایی دارد, مذهب سنی نیز خط سرخهایی دارد و ما اجازه به کار شکنی و قانون شکنی نخواهیم داد. وی با اشاره به سیاست های دولت گفت: دولت ایران تنها دولتی است که از قانون شکنی ها فرقه ای و مذهبی حمایت می کند. من به دوستان توصیه می کنم تا جایی پیش بروند که از خط قرمز عبور نکنند و برای برقراری امنیت در منطقه تلاش کنند.

شاید به ظاهر این یک خبر باشد, اما مصیبتی است که در حال حاضر دامن گیر ما شده است. سرکوب تحت هر نامی, از کرد, بلوچ, لر تا بد حجاب, اراذل و اوباش, معتاد, قاچاقچی و .... فرقه گرایی و دامن زدن به آن نوع دیگری از سرکوب است که اگر در ظاهر دولت نقشی در آن ندارد, اما در پشت پرده حمایت خود را اعلام کرده است. اما پرداختن به این موضوعات در سیستان و بلوچستان, با توجه به بافت فرهنگی و سنتی این استان, به غیر از اینکه مردم را بر سر موضوعات حاشیه ای به جان هم بیاندازد و باعث درگیری های خونین شود. نتیجه دیگری نخواهد داشت. کاش مسئولان به جای پرداختن به این مسائل قدری هم به معضلات مردم فکر می کردند!!!

۱۳۸۷ مرداد ۶, یکشنبه

شروع بکار خبرگزاری بلوچ نیوز

خبرگزاری بلوچ نیوز استوارتر از قبل در سرزمین بلوچستان به مبارزه علیه نظام جنایت پیشه ولایت فقیه ادامه خواهد داد
مدتی پیش مدیریت بلاگ اسکای بنابر فشارهای وزارت اطلاعات در حرکتی شرمناک خبرگزاری بلوچ نیوز را مسدود نمود و همراهی خویش را رژیم فاشیست و ضد بشری ولایت فقیه را آشکار نمود اما دشمنان بلوچ و اهلسنت بدانند که با چنین ترفندهای زبونی هرگز ما را به عقب نخواهند برد بلکه این گونه برخوردها نشان می دهد که عملکرد ما در اطلاع رسانی موفق بوده است و رژیم با تمام امکاناتش در برابر ما جوانان بلوچستان که هیچ وسیله به جز انترنت نداریم شکست خورده است و دروغپراکنیهای رژیم با رسوائی مواجه شده است لذا عزممان برای مبارزه و ادامه راه چند برابر شده است.خطاب به مزدوران رژیم اگر دوباره خبرگزاری بلوچ نیوز ۳ را مسدود کنید ، بلوچ نیوز ۴ خواهد آمد ، اگر ۴ را مسدود کنید ۵ خواهد آمد و این شمارش تا هزاران ادامه خواهد یافت . و ما هرگز سکوت نخواهیم کرد و به مبارزه مان ادامه خواهیم داد.
آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز:
http://balochnews3.blogsky.com/
از کلیه دوستان وب نگار و همچنین جوانان بلوچستان تقاضا داریم که در پخش کردن آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز ما را یاری دهند.
با سپاس مدیریت خبرگزاری بلوچ نیوز

خطر تشدید خشونتهای فرقه ای در هند


17 انفجار در حیدر آباد هند دهها کشته و زخمی برجای گذاشتمقامهای دولتی در هند می گویند که رشته ای از انفجارها و بمب گذاریها در شهر احمد آباد در غرب هند حد اقل 15 کشته و بیش از یکصد زخمی برجای گذاشت.تلویزیون هند شمار کشته شدگان را حدود 30 نفر اعلام کرده و گزارش کرده که یک گروه کمتر شناخته شده اسلامگرا بنام "مجاهدان هندی" مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است.حیدر آباد پایتخت حزب ملی گرای هندو به حساب می آید که حاکمیت دولت ایالتی گوجرات را در دست دارد. این ایلات در سال 2002 شاهد حملات هندوها به مسلمانان بود که در جریان آن هزاران تن کشته شدند.رشته ای از انفجارها که شمار آن به 17 مورد می رسید یک روز بعد از آن رخ داد که حملات مشابهی در شهر بنگلور در جنوب هند صورت گرفت.یکی از وزیران دولت ایالتی در گوجرات گفت که بر اساس اطلاعات او 15 نفر کشته و شمار زیادی زخمی شده اند.مانموهان سینگ نخست وزیر هند این حملات را محکوم کرد و از ساکنان شهر احمد آباد خواست تا آرامش خود را حفظ کنند.این انفجارها احتمال دوری از خشونتهای فرقه ای در هند را تقویت کرده است.

11 کشته در تصادف اتوبوس در محور شیراز

به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از شبکه خبر، این حادثه در اثر واژگونی یك دستگاه اتوبوس در گردنه كولی كش شهرستان خرمبید رخ داد که 7 نفر از سرنشینان اتوبوس در محل حادثه كشته و 12 نفر هم مصدوم شدند.
مصدومان حادثه با همكاری نیروهای اورژانس و با 5 دستگاه آمبولانس به بیمارستان های صفا شهر بوانات و آباده انتقال داده شدند.
4 نفر از مجروحان به علت شدت جراحات در بیمارستان جان خود را از دست دادند.
ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بالاترین آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای را در جهان داراست و سالانه بیش از 30 هزار نفر جان خود را در تصادفات رانندگی از دست می دهند.
دري نجف آبادي دادستان كل رژیم اخیرا گفته بود در جنگ تحميلي عراق عليه كشورمان اين قدر شهيد در سال نداشتيم كه حالا در تصادف جاده اي شاهد آن هستيم
.

جنازه جوانی آویزان بر درخت در تهران

به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از ایسکانیوز: عصر جمعه، بازپرس کشیک جنایی تهارن از مرگ مرموز مرد ناشناسی که 25 تا 27 ساله به نظر می رسید با خبر شد.
دقایقی بعد این مقام قضایی و افسران دایره 10 اداره آگاهی مرکز به در بلوار «الغدیر» رفتند و با دیدن جنازه حلق آویز از درخت ، رسیدگی به ماجرا را در دستور کار خود قرار دارند.
شواهد نشان می دهد او به استقبال مرگ خودخواسته رفته و با طرح این فرضیه ، جنازه برای آزمایش های سم شناسی و ... به پزشکی قانونی فرستاده شد.

آزادی چهار متهم حادثه مرگبار سعادت آباد

به گزارش آؤژانس خبری تفتان به نقل از ایسنا: بازپرس شعبه پنجم دادسراي كاركنان دولت با اشاره به آزادي چهار نفر از متهمان حادثه ريزش ساختمان در سعادت آباد، گفت: در صورت موافقت دادستان سه متهم ديگر نيز با توديع وثيقه آزاد خواهند شد.
محسن قاضي در اين باره اظهار كرد: چهار متهم كه از شاغلان در شهرداري بودند با قرار وثيقه دو ميليارد ريالي آزاد شدند.
وي گفت: سه نفر از بازداشتي‌هاي ديگر در صورت موافقت دادستان هر كدام با توديع وثيقه دو ميليارد ريالي آزاد خواهند شد.
قاضي افزود: اتهام اين افراد «تسبيب در قتل از طريق عدم رعايت ايمني كارگاهي در حين كار» است.
وي گفت: احتمالا شهرداري پرداخت ديه حادثه ديدگان در حادثه ريزش ساختمان در سعادت آباد را تقبل خواهد كرد.
یادآوری می شود در حادثه مرگبار سعادت آباد، 17 نفر که اکثر آنها دانشجویان بیکاری بودند که از شهرستان به تهران آمده بودند، کشته شدند.

هامون خشک شد

به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از همشهری اين در حالي است كه كارشناسان پيش از اين بارها هشدار داده بودند اگر مسئله حقابه اين درياچه حل نشود نبايد به حيات آن اميدوار بود.
در حال حاضر نيز، آخرين اميد، رايزني‌هاي مسئولان محيط‌زيست با سازمان‌هاي بين‌المللي و طرف‌هاي افغاني است. اينكه افغان‌ها براي رعايت حقابه اين تالاب مجاب خواهند شد؛ پرسشي است كه تا دريافت پاسخ آن بايد چشم به آسمان دوخت، آسماني غبارآلود كه بيش از هرچيز بادهاي 120 روزه را نويد مي‌دهد نه باران را.
پرويز آرامنش، مدير اداره كل حفاظت محيط‌زيست استان سيستان و بلوچستان، در گفت‌وگو با ميراث خبر با اين عبارت كوتاه از خشك شدن هامون خبر داد: چند روز پيش براي بازديد به درياچه هامون رفتيم. متأسفانه اين درياچه‌ كاملا خشك شده‌است.
وي در ادامه گفت: در هامون صابري و هيرمند، حتي يك قطره آب هم باقي نمانده است. در هامون پوزك هم تنها مقداري آب باقي مانده كه آن‌هم تا مدتي ديگر خشك مي‌شود.وي افزود: به‌دليل خشك شدن هامون‌ها، طوفان‌هاي شديدي در منطقه به وجود آمده است؛
به‌طوري كه ما از ابتداي ورود به منطقه تا لحظه خروج از آن درگير اين طوفان‌هاي شديد بوديم. به گفته آرامنش، خشك شدن هامون معضلات اجتماعي و اقتصادي فراواني براي مردم زابل به‌وجود آورده؛ از جمله شغل بسياري به‌خطر افتاده است.
وي خاطر نشان كرد: اگر مردم اين منطقه دامي داشتند به‌خاطر هامون بود و علوفه آنها از طريق اين درياچه تامين مي‌شد به همين دليل برخي از مردم منطقه به شغل‌هاي كاذب رو آورده‌اند.
وي تصريح كرد: استان سيستان و بلوچستان در زمينه خشكسالي تجربه‌هاي زيادي دارد، اما اميد ما در سال‌جاري به استمرار حيات مجموعه تالاب‌هاي هامون نقش بر آب شد و اين منطقه زيبا و منحصربه‌فرد به‌طور كامل خشك شد.
مديركل محيط‌زيست استان سيستان و بلوچستان ياد‌آور شد: خشكسالي‌هاي پي‌درپي باعث شد تا مجموعه تالاب‌هاي هامون كه تا سال 1378 با حجمي بالغ بر 8 ميليارد متر مكعب؛
عامل اصلي حيات در منطقه سيستان شناخته مي‌شد، خشك شود. سال گذشته با افزايش نسبي بارندگي كمتر از نيمي از حجم اين درياچه مجددا پرآب شد. اما متأسفانه اين شرايط در سال‌جاري پايدار نماند.
آرامنش در ادامه گفت: تالاب هامون از لحاظ اقتصادي براي ساكنان سيستان اهميت فراواني دارد و از نظر زيست‌محيطي نيز منبعي عظيم و مهم به شمار مي‌رود.
منطقه حفاظت شده هامون، به‌علت قرارگرفتن در مركز مناطق كويري و نيمه‌كويري كشورهاي ايران و افغانستان، در حقيقت تنها مأمن زيست پرندگان مهاجر در شرق كشورمان محسوب مي‌شود.
تهديد سلامت شهروندان
مدير كل محيط زيست استان سيستان و بلوچستان،خشك شدن درياچه هامون را باعث به‌خطر افتادن سلامت مردم زابل دانست و گفت: از يك سو، مردم منطقه دچار انواع بيماري‌هاي تنفسي و چشمي شده‌اند و از سوي ديگر آب شرب مردم منطقه نيز تحت‌تأثير قرار گرفته است.

کوته پيام از يک ایرانی خطاب به خامنه ای

کوته پيام از يک ایرانی خطاب به خامنه ای:

/29 نفر امروز در تهران اعدام شدند/
اگر دست و پا و اندام شما را تكه تكه كنند و پوست از بدن شما بكنند و باز زنده شويد و صدبار اين عمل تكرار شود؛ هنوز تقاص جناياتتان را پس نداده ايد.

29 نفر امروز در تهران اعدام شدند

رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی بامداد امروز 29 نفر را در تهران حلق آویز کرد.

به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران با اعلام خبر اعدام این تعداد نوشت اتهام اعدام شدگان "قاچاق مواد مخدر و قتل" عنوان شده است.
رژیم اسلامی در گذشته شماری از زندانیان سیاسی را تحت همین عناوین اعدام کرده است.
اعدام دسته جمعی این افراد اقدامی است که در سال های اخیر بی سابقه بوده است.
این اقدام جنایتکارانه فقط بمنظور ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه صورت می گیرد و بیانگر نیاز شدید سران رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی برای مقابله با فضای انفجاری جامعه و اعتراضات فزاینده مردمی است.
جرم 30 اعدامی چیست: مواد مخدر یا شورش در اعتراض به سهمیه بندی بنزین
خبرنامه شیراز: در حالی که تا ساعاتی دیگر حکم اعدام 30 تن در تهران اجرا خواهد شد خبرهای مختلفی در این باره به گوش می رسد.
یک منبع آگاه در یکی از دادسراهای تهران در رابطه با 30 نفري كه قراراست اعدام شوند گفت:این افراد از جمله کسانی هستند که سال گذشته به جیره بندی بنزین در ایران اعتراض کردند و به دلیل آتش زدن چند پمپ بنزین و به جرم تخریب اموال عمومی بازداشت شدند, اما اکنون به عنوان اراذل و اوباش و قاچاقچی پای چوبه دار ميروند و حکومت، برای جلوگیری از ایجاد واکنشهای بین المللی،دلیل اصلی اعدام آنها را مخفی نگه ميدارد.
محمد مصطفایی، وکیل پرونده متهمان و مجرمان نوجوان نیز در گفت‌وگو با دویچه‌وله در این باره گفت:آنگونه که من خبردار شده‌ام، اینها افراد خاصی هستند و عنوان اشرار را به آنها داده‌اند. تاریخ اعدام این سی نفر هم به روال عادی نیست. معمولا چهارشنبه آخر هر ماه، دادسرای جنایی تهران اعدام‌ها را اجرا می‌کند، اما اینها قرارست روز یکشنبه اعدام شوند. اینها کسانی هستند که یا در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شده‌اند یا در دادگاه‌های ویژه جرایم خاص.