۱۳۸۷ دی ۷, شنبه

دروغهای ملا نصرالدین و افاضات آخوند مهدی دانشمند در مورد اهل سنت


نویسنده: دکتر عبدالستار دوشوکی
روزی همسایه ملا نصرالدین برای قرض گرفتن الاغ ملا به در خانه او آمد و حلقه درب حیاط ملا را کوبید. ملا به در آمد و درب حیاط خویش را نیمه باز کرد و از همسایه خود پرسید که چه خدمتی برای او می تواند انجام دهد. همسایه گفت که یک کیسه بزرگ گندم از بازار خریده است و خواهش کرد که ملا الاغ خود را به او قرض بدهد تا وی بتواند کیسه گندم خود را از بازار به منزل بیاورد. ملا جواب داد که ایکاش زودتر می آمدی زیرا قبل از تو یکی از آشنایان الاغ مرا قرض گرفت و برد. درحین این سخنان ناگهان الاغ ملا از درون حیاط شروع به عرعر کرد. همسایه مات و مبهوت به ملا گفت " ملا جان ! الاغت که در منزل است، چه می گویی؟
". ملا نصرالدین برآشفته شد و جواب داد: "مردک تو حرف مرا که ملا و آخوند هستم قبول داری یا عرعر یک الاغ را؟ قباحت هم حد و اندازه ای دارد؛ تو که عرعر الاغ را به حرف های من ترجیح می دهی، چگونه انتظار داری که من به تو الاغ به عاریت بدهم؟. بقیه ماجرا لازم به توضیح بیشتر نیست. بهر حال اینبار گویا عرعر الاغ بجای دم خروس پنهان در زیر عبای ملا راز قسم های حضرت عباسی او را آشکار نمود. گوبلز وزیر تبلیغات آدولف هیتلر که خود در رشته دروغگویی دانشمندی تمام و کمال بود، اعتقاد داشت که دروغ را باید آنچنان بزرگ و درشت گفت، که در تخیل هیچ موجودی دروغی به آن بزرگی نگنجد، و حتی آنهایی که به دروغگویی "دروغگو" آگاهی کامل دارند با شنیدن چنین دروغی به شک افتاده و بر اساس این ضرب المثل که "تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها" باور کنند که حداقل بخشی از آن دروغ شاید صحت داشته باشد. حال یکی از نواده گان دانشمند ِ ملانصرالدین که تز دانشمندی خود را در محضر استاد خود یعنی "گوبلز" دریافت کرده است، کشفیات علمی عجیب و حیرت آوری را در مورد اهل سنت ایران و بلوچ ها ارائه داده است. بر طبق مندرجات در وب سایت یکی از طرفداران مهدویت، این آخوند که اینک بنام حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی دانشمند، معروف است در روستایی به نام ابیانه در دامنه کوه کرکس در استان اصفهان به دنیا آمد. پدرش که حاج جعفر جارچی نام داشت اسم هشتمین فرزند خود را که دوازده سال قبل از انقلاب به دنیا آمد؛ بیژن نام نهاد، اما بعد از انقلاب نه تنها اسم خانوادگی خود را از جارچی به دانشمند بدل نمود، بلکه اسم بیژن را نیز به مهدی تغییر داد. پدر او که سه بار ازدواج کرده بود، بعد از تولد بیژن و یا مهدی فعلی همچنان به "توسعه مزرعه خانوادگی" ادامه داد و یک تیم فوتبال کامل همراه با ذخیره ها تقدیم جامعه نمود. سالها بعد آقا بیژن و یا بهتر است بگوئیم حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی دانشمند، با تعریف جوک و لودگی آخوندی به شیوه رندانه و عیارانه از بالای منبر آخوندی توانست بعضی از جوانان ساده دل شیعه را به مراسم سخنرانی مملو از جوک و عوامفریبی شیادانه خود جلب کند. در طی سال های اخیر نیز بیت رهبری به او و چند تن از آخوندهای به اصطلاح "ضد وهابی" مقدار زیادی پول "نفت آورده" بیت المال را هدیه نمود تا تلویزیون بین المللی ســــــلام را برای ترویج مهدویت و فلسفه ضد وهابیت به راه بیندازند.

حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی دانشمند که همواره گستاخانه و بی ادبانه بر علیه سنی ها سخن پراکنی می کند، اکنون پا را از مرز کذب مطلق که حیطه تخصصی اوست، فرا تر نهاده و با شیادی و دروغگویی تمام عیار ادعا هائی را مطرح کرده است که فقط از چنین "کوزه ای" قابلیت تراوش و بس!. هنگامی که رهبر این شیاد تازه به دوران رسیده برای تولید گوشت دم توپخانه اسلام بر علیه صدام کافر در جنگ هشت ساله فتواء داد که شیعیان باید فرزندان بیشتری تولید کنند تا جبران کشته های جنگ خانمان سوز شود، و تمام دستگاه ها و رسانه های حکومتی بسیج شدند تا فتوای "فرزند بیشتر، اسلام قوی تر" را ترویج کنند، شیخ مهدی دانشمند نوجوانی بیش نبود. او اینک این انفجار جمعیت را توطئه پاکستان و عربستان سعودی قلمداد می کند و مدعی می شود که پاکستان و سعودی ها به سنی های مرز نشین ایران جایزه و پول می دهند تا زن بگیرند و دو قلو دوقلو بچه به دنیا بیاورند. گذشته از کشف علمی این دانشمند معاصر در مورد علل دوقلو زائیدن، باید به این آخوند شیاد گفت که " گر پاکستان طبیب بود، سر خود دوا می نمود". پاکستان همان خطری را از بلوچ ها احساس می کند که آخوند مرتجعی نظیر این شیخ مکار از بلوچ ها احساس می کنند. چرا باید پاکستان، از غرب و بانک جهانی و غیره دلار و روپیه گدایی کند، تا آن را صرف سرکوب و کشتار بلوچ ها دربلوچستان ِ پاکستان از یک طرف و جایزه دادن به بلوچ های ایرانی برای دوقلو زائیدن، از طرف دیگر بکند؟ کدام عقل و منطق چنین خزعبلاتی را بر می تابد؟ او می گوید در سیستان و بلوچستان تمام قاچاقچیان سنی ؛ و تمام معتادان شیعه هستند. او مدعی می شود که معتاد کردن جوانان شیعه و عقیم کردن آنها از طریق بستن "لوله هایشان" توطئه سنی ها است تا ترکیب درصدی جمعیتی بین شیعه و سنی را به هم زده و با نابود کردن شیعیان تعداد سنی های ایران را بیشتر از شیعه کنند. وی هشدار می دهد که اگر حکومت اقدامی نکند تا پنج سال دیگر شیعیان در ایران در اقلیت خواهند بود، و سنی ها پـُست های ریاست جمهوری و مجلس و غیره را تصاحب خواهند کرد. این آخوند شیاد حتی از قانون اساسی ارتجاعی خود هم خبر ندارد، که می گوید سنی نمی تواند رئیس جمهور و غیره بشود. او از حکومت درخواست می کند که برای سنی ها شناسنامه صادر نکند و سنی ها را تحت پوشش بیمه درمانی و غیره قرار ندهد تا از فقر و بیماری تلف شوند. او با ابراز ناراحتی و خشم از بستن حرم ابولوءلوء ( قاتل حضرت عمر خلیفه دوم مسلمانان و آورنده دین اسلام به ایران) خطاب به حکومت، که خود وی بخشی از آن است، می گوید: "اگر در‌ ِ حرم ابولوءلوء را می بندید، باید جلوی شناسنامه گرفتن سنی ها را نیز بگیرید". البته سخنان مهدی دانشمند حکایت از حقایق تلخی دارد که بلوچها در شهر و روستا های خود، با آن روبرو هستند. از جمله ندادن شناسنامه به متولدین در خانواده های که حتی یک فرزند قبلی هم ندارند. بیمه بهداشت و غیره هم ارزانی جمهوری اسلامی. در حقیقت این آخوند با شیوه مکارانه مسائل را وارانه جلوه می دهد؛ و می خواهد اینگونه تداعی معنی کند که در شرایط فعلی در بلوچستان مشکل صادر کردن شناسنامه به بلوچها و بیمه بهداشت و غیره وجود ندارد و همه بلوچها از آن بهره مند هستند؛ و اینکه همه اینها باید متوقف شود. وانگهی اگر دولت پاکستان حامی بلوچها است و به آنها جایزه می دهد که بر شیعیان "غلبه" پیدا کنند؛ چرا صدها بلوچ را که از ایران گریخته اند دستگیر و به رژیم آخوندی جمهوری اسلامی تحویل می دهد تا دسته دسته اعدام شوند؟ همه می دانند که دولت پاکستان دشمن بلوچها و شریک جرم جمهوری اسلامی بر علیه بلوچها می باشد. اما چه توان گفت که براستی هنر دروغگویی نزد آخوند است و بس.

گذشته از ابعاد مذهبی ادعاهای مطرح شده، شیوه های شیادی و عوامفریبی این مکار تمام عیار که دروغ های او به مصداق "کلّمؤا النّاس عَلی قَـدْر ِ عُـقـؤلهم" غذای ذهن مشتی بیچاره ساده لوح ، متعصب و "بینوای تاسف بر انگیز" شده است، مورد تمسخر و استهزای فارسی زبانان دنیا قرار گرفته است. سخنان این شیخ مکار همانند عرعر "حیوان نجیب" ملا نصرالدین، حقیقت کاذب وجود غرق شده در خرافه و جاهلیت او را بر مـَلاء می سازد. در طی سی سال اخیر جمعیت شیعیان ایران به دلیل فتوای خمینی و اعطای جوایز متعدد به خانواده ها برای تولید فرزند بیشتر، 107 درصد بیشتر شده است. این در حالی است که بر طبق آمار رسمی موجود، جمعیت بلوچ در سیستان و بلوچستان فقط 43 درصد افزایش داشته است. در بلوچی ضرب المثلی است که ترجمه آن چنین است: " من دزد را نگرفتم ؛ بلکه دزد مرا گرفت". حال ماجرای این شیخ غاصب و درازـ آستین و بلوچها که من اخیرا شرح مظلومیت های آنها را در چندین مقاله بیان نمودم، نیز همین قضیه "دزد" و "دزدگیر" می باشد. در پایان باید از طرف مردم مظلوم بلوچ به این شیخ پشمینه پوش تند خو که چنگ در دامن صوم، صلوة؛ تلبیس و طیلسان زده است گفت که: "زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست / در حق ما هرچه گوید، جای هیچ اکراه نیست." اما باز هم می دانم که "گرچه بر واعظ شهر، این سخن آسان نشود / تا ریا ورزد و سالوس، مسلمان نشود". "اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش / که به تلبیس و حیل "شیخ" مسلمان نشود." "گوهر پاک بباید که شود قابل فیض / ورنه هر سنگ و گلی، لؤلؤ و مرجان نشود".

دکتر عبدالستار دوشوکی

بان كي مون كشتار مردم غزه را محكوم كرد


به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از خبرگزاري رويترز، "بان كي مون" در بيانيه‌اي كه در وب‌سايت سازمان ملل متحد منتشر شد، خاطرنشان كرد: «ستفاده از زور توسط تل‌آويو را كه صدها كشته و زخمي برجاي گذاشته است، محكوم مي‌كنم.» اين بيانيه مي‌افزايد: «دبير كل سازمان ملل متحد عميقاً از خشونت‌هاي گسترده و كشتار مردم غزه نگران است.»
بان همچنين از حماس خواست تا حملات موشكي خود به سرزمين‌هاي اشغالي را متوقف كند. دبير كل سازمان ملل افزود كه با رهبران منطقه و جهان از جمله گروه چهارجانبه متشكل از آمريكا، اتحاديه اروپا، سازمان ملل و روسيه ارتباط برقرار مي‌كند تا اين خشونت اخير به سرعت خاتمه يابد. در عين حال دبير كل سازمان ملل امنيت رژيم صهيونيستي را به رسميت شناخت شايان ذكر است كه شمار شهداي نوار غزه به 205 نفر رسيده است و بيش از 800 نفر زخمي شدند. جنگنده‌هاي "اف16 "رژيم صهيونيستي امروز به صورت هم‌زمان ، پايگاههاي نظامي و غيرنظامي حماس از شمال غزه تا جنوب را هدف قرار دادند و طي آن بيش از صدها نفر شهيد و مجروح شدند. آمبولانس‌ها براي انتقال مجروحان اين حمله به بيمارستان در محل انفجارها حاضر شدند.
اين گزارش حاكي است كه شعله‌هاي آتش نيز از مراكز و منازلي كه هدف اين حمله قرار گرفته، زبانه مي‌كشد. شبكه‌هاي تلويزيوني نيز تصاويري را از اين جنايت پخش كردند كه پيكرهاي شهدا در خيابان‌ها افتاده بود.

اسرائیل به نوار غزه حمله هوایی کرد


به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از بی بی سی هواپیماهای جنگنده F-16 اسرائیلی یک مجموعه حمله را علیه اهدافی در چندین نقطه غزه انجام داده اند.
منابع فلسطینی می گویند موشک های اسرائیلی چند مجتمع ساختمانی متعلق به نیروهای امنیتی حماس در مرکز شهر غزه را هدف قرار داده اند و یکی از مقام های حماس شمار کشته شدگان را 140 نفر اعلام کرده است.
برخی منابع فلسطینی تعداد مجروحان را بیش از 400 نفر اعلام کرد.
شاهدان عینی در شهر غزه گفتند بیش از 20 موشک از هواپیمایی اسرائیلی به سمت این شهر شلیک شد و تصاویر تلویزیونی مخابره شده از مناطق اطراف شهر غزه را در حالی که دود آسمان آن را فرا گرفته نشان می دهد.
اسرائیل انجام حملات را تایید کرده و اعلام کرده است که این حملات در پاسخ به ادامه حملات موشکی فلسطینیان به مناطق اسرائیلی نشین انجام شده است.
ارتش اسرائیل در بیانیه ای اعلام کرده "عاملان حملات تروریستی"، اردوگاه های آموزشی و انبارهای اسلحه حماس را هدف قرار داده است.
حماس با فاصله کمی پس از وقوع حمله اعلام کرد حملاتی انتقام جویانه را انجام خواهد داد.
آتش بس میان اسرائیلی ها و پیکارجویان فلسطینی هفته گذشته به پایان رسید.
احتمال وقوع حمله زمینی
گزارش های اولیه از صدمات وارد شده حاکی از آن است که شمار کشته شدگان بالا خواهد بود.
پال وود گزارشگر بی بی سی در بیت المقدس هم از وجود گزارش هایی تایید نشده به نقل از روزنامه نگاران محلی در غزه خبر داده که شمار مجروحان را تا 200 نفر برآورد کرده اند هر چند در حال حاضر امکان تایید این گزارش ها وجود ندارد.
تلویزیون الاقصی که توسط حماس اداره می شود گزارش کرده است: "مقر اکثر نهادهای امنیتی در غزه بطور کامل در حمله صهیونیست ها تخریب شده است."
گزارشگر ما می گوید حملات انجام شده از نظر شدت در مقایسه با حملات اخیر اسرائیل کم سابقه بوده است و احتمالا حاکی از آن است که بزودی عملیاتی زمینی نیز از سوی اسرائیل انجام خواهد شد.
در طی روزهای اخیر احتمال انجام حمله ای زمینی به غزه و علیه پیکارجویان فلسطینی که به پرتاب راکت و خمپاره به مناطق اسرائیلی نشین مبادرت می ورزند، از سوی مقام های امنیتی اسرائیل مورد بحث قرار گرفته است.
با این حال انتظار می رود احود اولمرت نخست وزیر اسرائیل حداقل تا روز یکشنبه از تایید دستور هرگونه عملیات خود داری کند.

۱۳۸۷ دی ۶, جمعه

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت مردمی ایرانبه نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران اظهارات مقامات سیاسی ، امنیتی و نظامی رژیم ایران را مبنی بر وارد کردن ضربه به جنبش و دستگیری اعضای جنبش را تکذیب نموده و اعلام می دارد که هیچ عضوی از اعضای جنبش دستگیر نشده است و رژیم حاکم بر ایران که در نبرد با فرزندان ایمان و جهاد با شکست مواجه شده است به دروغگوئی روی آورده است .
لازم به ذکر است که رزمندگان جنبش در سال جاری طی دهها عملیات صدها تن از نظامیان رژیم را به هلاکت رسانده و چندین عملیات جاسوسی رژیم را خنثی کرده و دهها مامور وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه را دستگیر و اعدام نمودند.
در دو عملیات سرجنگل و دومگ بیش از صد پاسدار رژیم به هلاکت رسیده و یک هلیکوپتر کبرا منهدم گردید و در عملیات سراوان 14 تن از پاسداران رژیم دستگیر و اعدام شدند و در سه عملیات علیه گروهک های ترور وزارت اطلاعات 12 نفر دستگیر و اعدام شدند و در چندین عملیات علیه مخبران بیش از 20 مخبر و جاسوس وزارت اطلاعات در نقاط مختلف به هلاکت رسیدند و این در حالیست که رژیم تاکنون موفق به دستگیری یک عضواز اعضای اصلی جنبش نشده است و تعداد شهدای جنبش در این سال از ده شهید بیشتر نمی باشد و آنان کسانی بودند که شجاعانه و دلیرمردانه تا آخرین قطره خون جنگیدند وآرزوی رژیم بود که یکی از آنان را زنده دستگیر می نمود اما الله ظالمان را ناکام نمود.
رژیم درمانده ولایت فقیه که برای مقابله با جنبش از سازمان ملل تقاضای کمک می کند چگونه ادعای ضربه زدن به جنبش را می نماید؟!
رژیمی که تمامی طرحهای جاسوسی اش با شکست مواجه گردیده و ماموران امام زمانش به بدترین وجه دستگیر و اعدام شده اند چگونه دم از اقتدار می زند؟!
دولتمردان تجاوزگر و ستم پیشه ولایت فقیه دچار تناقض شدید شده و برای نجات حکومت به هر دروغ و حیله ای متوسل می شوند و فکر می کنند با چنین دروغهائی می توانند به عمر ننگین رژیم پلید خود ادامه دهند اما دیگر به پایان رسیده اند و چیزی از عمرشان باقی نمانده است و به امید حق فرزندان بلوچستان این جرثومه فساد را برای همیشه برخواهند چید.
جنبش مقاومت مردمی ایران

پناهنده شدن يک سرهنگ بلندپايه ايراني به بخش پناهندگي سازمان ملل دفتر «وان» در ترکيه

تابناک : سرويس بين‌الملل «تابناك» ـ روزنامه «حريت» تركيه، در حالي روز گذشته ضمن ادعاي گريختن يك نظامي ايراني به تركيه، خبر از ناپديد شدن وي داده بود كه در يك خبر بسيار كوتاه، آنهم بعد از 24 ساعت خبر از پيدا شدن وي داد.
روزنامه حريت با اظهار اين ادعا كه محمد رضا آرين، يك نظامي بلندپايه ايراني است كه سه ماه پيش به همراه همسر و دو دخترش از ايران به تركيه گريخته بود، ادامه داد: وي كه مخالف شكنجه مخالفان است، متهم بود با فرستادن ايميل به نهادهاي بين‌المللي حقوق بشري، اطلاعات رد و بدل مي‌كرده است.
روزنامه حريت همچنين نوشت: سيستم اطلاعات ايران با تشكيك به فعاليت‌هاي اين نظامي ايراني، دوربين مخفي در اتاق كار وي نصب كرده بود و وي از سوي نهادهاي امنيتي به مرگ تهديد شده و به همين دليل، آرين به تركيه گريخته بود.\اين روزنامه افزوده است:
سرهنگ آرين پس از ورود به تركيه به بخش پناهندگي سازمان ملل دفتر «وان» مراجعه كرده و درخواست پناهندگي داده بود. آرين مدتي بعد با مراجعه به دايره عالي حقوق بشر وان ضمن آن كه گفته بود از سوي عوامل اطلاعاتي ايران در وان تحت تعقيب است، درخواست كمك كرده بود.
«جاهد بوزياي»، رئيس بخش پناهندگان دايره عالي حقوق بشر وان با اشاره به اين كه سرهنگ محمد رضا آرين در 28 اوت 2008 درخواست كمك خود را تسليم كرده بود، افزود: يك ماه است كه از اين سرهنگ ايراني خبري در دست نيست.روزنامه حريت تركيه نوشت: اين جريان واقعه ناپديد شدن عليرضا عسكري در دو سال گذشته را به ذهن مي‌آورد، گمان مي‌رود عسكري به دليل داشتن اطلاعات نظامي از سوي سازمان‌هاي جاسوسي سيا يا موساد ربوده شده باشد؛ چيزي كه هنوز اثبات نشده است.
به گزارش «تابناك»، نكته جالب توجه اين كه پس از اين توضيحات تفصيلي درباره ادعاي رفتن يك نظامي ايراني به تركيه و ناپديد شدن وي، همين روزنامه يك روز پس از انتشار خبر ياد شده بدون هيچ توضيحي از پيدا شدن اين سرهنگ ايراني و همسر و دو دخترش خبر داده است. اين روزنامه، توضيحي درباره نحوه پيدا شدن اين فرد نداده و تنها به نقل از جاهد بوزياي، رئيس بخش پناهندگان دايره عالي حقوق بشر وان نوشته كه محمدرضا آرين پيدا شده است.

کشته شدن شش نفر در آمریکا بدست فردی به شکل بابانوئل

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار کشته هاي حادثه در خانه اي در حومه لس آنجلس در شب کريسمس به شش نفر رسيد.
بنابراین گزارش، مردي که لباس بابانوئل به تن داشت شب عید کریسمس وارد خانه والدين همسر سابقش شده و بسوي همه تيراندازي کرد و سپس خانه را به آتش کشيد و از محل گريخت. چند ساعت بعد پليس جسد اين مرد را پيدا کرد که با شليک گلوله اي به مغز خود، خودکشي کرده بود.
بر اساس تحقيقات اوليه اختلافهاي خانوادگي علت اين کشتار بوده است.
پليس گفته تصور مي شود همه چيز از پيش طراحي شده بود زيرا اين مرد دو تفنگ و مقداري مايع قابل احتراق به همراه داشت.
سي نفر هنگام تیراندازی در اين خانه حضور داشتند که اجساد شش تن پيدا شده اما اين آمار ممکن است افزايش يابد زيرا هنوز سرنوشت سه نفر ديگر مشخص نيست.

آمريکا خواستار خویشتنداری هند و پاکستان شد

به دنبال انتشار خبر اعزام نيروهای نظامی پاکستان به مرز با هند، امريکا از اسلام آباد و دهلی نو خواست از دست زدن به اقداماتی که به افزايش تنش بين دوکشور منجر می شود، خودداری کنند.
هند روز جمعه به شهروندان این کشور درخصوص ناامن بودن سفر به پاکستان هشدار داد و خبرگزاری گزارش دادند که دولت پاکستان مرخصی نظاميان را لغو کرده و بخشی از نيروهای خود از مرز با افغانستان را به مرز هند منتقل کرده است..
به دنبال حملات ستيزه جويان مظنون به عضويت در یک گروه‌ اسلامی در پاکستان به شهر بمبئی (مومبای)، قلب مالی و تجاری هند، در ۲۶ نوامبر، که دست کم ۱۶۴ کشته بر جای گذاشت، تنش در روابط دو کشور شدت گرفته است.
گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنيت ملی کاخ سفيد روز جمعه ابراز اميدواری کرد که هند و پاکستان از گام نهادن در مسيری که بی جهت تنش کنونی را تشديد می کند، خودداری کنند.
آقای جاندرو گفت:«ما با ادامه تلاش برای برقراری تماس نزديک با دو کشور، آنها را به همکاری نزديک در تحقيقات حملات بمبئی و مبارزه با تروريسم به طور عمومی، فرا می خوانيم».
اعزام نيروها به مرز هند
با انتشار خبر اعزام هزاران سرباز پاکستانی به مرز هند در روز جمعه نگرانی ها درباره بحران بين دو کشور افزايش يافت.
هند و پاکستان از زمان استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ تا کنون سه بار با يکدیگر جنگ کرده اند و در سال ۲۰۰۲ به دنبال حمله به پارلمان هند، دو کشور تا آستانه چهارمين جنگ نيز رفتند
با این حال خبرهای ضد و نقيضی از اعزام نيروهای پاکستان به مرز هند منتشر شده است.
خبرگزاری رويترز از لغو اعزام کلی نيروها خبر داده است و می گويد فقط بخش کوچکی از نيروها به مرز هند اعزام خواهند شد
از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، يک مقام دولت پاکستان گفت: بخشی از نيروهای اين کشور در مرز با افغانستان به مرز با هند منتقل می شوند.
دو مقام اطلاعاتی نیز می گويند : واحد ۱۴ نيروهای ارتش پاکستان در نزديکی شهرهای کاشور و سيالکوت در مرز با هند مستقر شده است.
اين مقامات، که نخواستند نامشان فاش شود، می گويند دست کم ۲۰ هزار نيرو نظامی به اين منطقه اعزام شده اند.
هشدار امنيتی برای سفر
براساس بيانيه دولت هند، مانموهان سينگ، نخست وزير هند، روز جمعه در نشستی با فرماندهان نيروهای نظامی اين کشور «وضعيت امنيتی» را بررسی کردند.
اين در حالی است که دولت هند در همین روز به شهروندان اين کشور توصيه کرد که از مسافرت به پاکستان يا اقامت در اين کشور اجتناب کنند.
يک سخنگوی وزارت خارجه هند در اين زمينه گفته است که رسانه‌های پاکستانی مدعی اند که چندين شهروند هند در شهرهای پاکستان بازداشت شده اند.
به گزارش رويترز، بسياری از تحليگران معتقدند که احتمال کمی وجود دارد که بحران کنونی به جنگ بين دوکشور منجر شود.
هند و پاکستان از زمان استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ تا کنون سه بار با يکدیگر جنگ کرده اند و در سال ۲۰۰۲ به دنبال حمله به پارلمان هند، دو کشور تا آستانه چهارمين جنگ نيز رفتند.

إقليم بلوشستان يلتهب والنظام الإيراني يرتهب


إلا ان شدت الظلم والقهر المتواصلة دفعت بالجيل الشاب من البلوش الى التفكير جديا بتأسيس حركة سياسة منظمة تكون قادرة على مواجهة ما يتعرض له شعبهم من ظلم واضطهاد وتستطيع انتزاع الحقوق المشروعة لهذا الشعب. وقد توجت هذه الرغبة والتفكير الجاد‘ بإنشاء منظمة "جندالله " التي استطاعت وخلال فترة قصيرة جدا ان تتحول الى حركة مقاومة شعبية حقيقية أجبرت السلطات الإيرانية مرات عدة على التفاوض معها لإطلاق عناصر من القادة العسكريين والمسئولين السياسيين الذين تمكنت المنظمة من أسرهم بين فترة وأخرى ‘ وتارة تتفاوض مع جندالله على أمل التوصل معها الى صفقة توقف هجمات البلوش و تخرج النظام من الأزمة التي واقع بها في الإقليم ‘ وفي كل مرة يفشل النظام الإيراني في هذه المفاوضات يلجئ الى الاعتقالات والإعدامات في صفوف علماء الدين والنخب الثقافية البلوشية للضغط على منظمة جندالله التي استطاعت ان تخرج من إطارها البلوشي و تصبح حركة مقاومة شعبية إيرانية بعد ان تحالف معها عرب وأكراد وقوميات أخرى‘ وقد استطاعت القيادة الدينية الإسلامية في إقليم بلوشستان‘ وبفضل جهودها المستمرة لرفع الظلم والتمييز الذي يمارس ضد أهل السنة وصمودها أمام مختلف أنواع الضغوط التي تعرضت لها من قبل السلطات الإيرانية‘ ان تصبح مرجعية لجميع أهل السنة في إيران.

آماده باش کامل نیروهای نظامی پاکستان


مطبوعات پاکستان از آماده باش کامل نیروهای نظامی این کشور خبر دادند. مطبوعات چاپ اسلام آباد نوشتند، هند پنج هزار هدف را در پاکستان برای حمله تعیین کرده است.
به نوشته مطبوعات پاکستان، یگان سلاح های راهبردی پاکستان و شماری از یگانهای مستقر در مرزهای پاکستان در حالت آماده باش کامل هستند.
سطح آمادگی نیروی هوایی پاکستان نیز به منظور مقابله با ورود احتمالی جنگنده های هندی به حریم هوایی این کشور در سطح قرمز قرار گرفته است.
برخی از ناظران معتقدند، حمله رسانه ای و دیپلماتیک هند به پاکستان، مقدمه حملات هوایی غیرمنتظره هند به پاکستان است.
یک مقام بلندپايه ارتش پاکستان امروز از لغو مرخصي نيروهاي مسلح اين کشور به علت تنش با هند خبر داد.
آسوشيتدپرس نوشت به رغم تاکيد دو کشور بر خواست خود براي اجتناب از درگيري بر سر حملات بمبئی، دولت هند احتمال توسل به زور را رد نکرده و پاکستان نيز با اعلام آماده باش ارتش خود گفته به هر گونه حمله اي واکنش نشان خواهد داد.

آینده بلوچستان درخشان است. ( ۲ )آینده بلوچستان درخشان است.( ۲ )
نیروی عظیم بادها نیز همانند انرژی خورشیدی منبعی است مجانی که دربلوچستان مان از آن بی نصیب نمانده ایم. خوشبختانه از توان شونیستان خود خواه و برتری طلب فارس خارج است تا سرزمین مادری ما را از نور خورشید و وزش باد « محروم » کنند.
در سیستان مان، سرزمین سام و زال ورستم نارویی می توان نیروی مجانی بادهای ۱۲۰ روزه را با بکارگیری تکنولوژی جدید به الکتریسیته تبدیل کرد.
انسانها از ۵۰۰۰ سال پیش از نیروی باد در کشتیرانی استفاده کرده اند. آسیاهای بادی در چین، سیستان باستان و با بل ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح رونق داشته اند. چینی ها از نیروی باد برای آبیاری مزارع مرتفع برنج شان نیزاستفاده می کردند.
اروپائیان پس ازجنگهای صلیبی این فن را به اروپا آوردند و در سال ۱۱۸۵ میلادی اولین آسیای بادی در اروپا ساخته شد. *

محققین و مهندسین اروپایی در عصر حاضر با حمایت و پشتیبانی از سیاستمداران، دولت های مربوطه و بخش خصوصی توانسته ا ند این فن آوری و آموخته ها را چنان پیشرفت دهند که امروزه کشورهای آلمان، آمریکا، اسپانیا ، دانمارک، ایتالیا، فرانسه، هلند، سوئد، ایرلند، نروژ، انگلیس و پرتغال در تکنولوژی بکارگیری نیروی باد و تبدیل آن به الکتریسیته موفق هستند و طبق
of World Energy BP Statistical Review که در ژوئن ۲۰۰۸ انتشار یافت، شرکتهای خصوصی و دولتی کشورهای فوق، هند و چین موفق شدند تا در سال ۲۰۰۷ میلادی، از وزش و نیروی مجـــانی باد ۹۴۰۰۵ مگاوات (WM 005 94 ) برق تولید کنند.
آری بادهای۱۲۰ رو زه سیستان چنان منبع بی حد و بزرگ انرژی است که از طلا هم با ارزش تر است. با بکارگیری تکنولوژی نوین توسط مهندسین و متخصصین خلاق بلوچ ، بادهای سیستان در چهار
ماه سال، برق مورد نیازهمه شهرها و دهات سیستان و نیمروزمان را تامین خواهد کرد، آنهم مجانی.
در بلوچستان آزاد فردا می توان ازتجارب کشورهای بی دردسر و دولتهای قابل اعتماد ، شرکتهای خصوصی و بازاراروپا، هند و چین نیزاستفاده کرد.
در اینجا لازم است به دانش آموزان و دانشجویان عزیزرشته های فیزیک و برق و مهندسین آینده نگروکاردانان با پشتکار بلوچ چه در بلوچستان اشغالی یا خارج از آن خاطرنشان کنم که هم اکنون نیزمی توان پروژه هایی آزمایشی را در این زمینه برنامه ریزی کرد، البته پروژه هایی در مقیاس کوچک.

با مطالعه انتشارات و منابع معتبرعلمی دنیا که در اینترنت دستیاب هستند و بکارگیری صادقانه تجارب کاردانان و متخصصین جهانی این فن می توانیم به سوالات زیاد پاسخ دهیم و در نتیجه به آموخته هایمان هم در تئوری مربوطه و هم مرحله عملی آن، افزود.
با اطمینان می توان گفت که درآینده بلوچستان آزاد نوابغ، مبتکران، مهندسین
و متخصصان ما از پهره، شستون، دزک، لاشار، چهبار، سیستان، دزّاپ، واش، جاسک، میناب، گمبدان، سوران، گشت، کلانچی، مگس، شال، کیچ، گِه،پنّوچ،اسپکه، چامپ، بنت و دهان، راسک ، سرباز، کیچ، کلات، ایرندگان، ڈمّن، گومازی، بنپور،بم، جیرفت، نیمروز، گنجین گوادر، پسنی تخصص، صلاحیت و توان آنرا خواهند داشت تا به نوع آوریها و ابتکاراتی دست یا بند که مناسب باموقعیت جغرافیایی و شرایط جوی خاص بلوچستان باشند.
دراین زمینه نباید به«منابع علمی و انتشارات» ایرانی یا پاکستانی بسنده کرد زیرا جفت شان دراین باب، به اندرخم یک کوچه هم نرسیده اند.
با سنجش و دست یافتن به میزان قدرت بادهای سیستان ، « گوریچ، لوار و نمّی » در سرزمین پهناور مادری مان و سواحل طولانی دریای بلوچستان ، «حمل جیند ءِ هنکین» و بکارگیری علوم ریاضی و فیزیک می توان به نتایج ارزشمندی دست یافت که بطور نسبی نشان خواهند داد که
این نعمت خدادادی تا چه حد از طلای ۲۲ عیار با ارزش تر است.
خوشبختانه شونیستهای مفتخورفارس نه میتوانند بادهای سیستان و« گوریچ» را با خود ببرند و نه توان آنرا دارند که« لوار و نمّی » را کنترل کنند.
البته نیروهای فنی، مهندسین و متخصصین بلوچ در این زمینه نیاز به مطالعات، آزمایشات لازم را
دارند. اگر چه تلاش برای این نوع آوری برای دولت مردمی و منتخب مردم بلوچ و بخش خصوصی در بلوچستان آزاد فردا کار ساده ای نخواهد بود اما تبدیل بخشی از نیروی عظیم بادها و طوفان شن سیستان به برق، کاری است شدنی .

در وهله اول باید شونیستهای مفتخورِ ددصفت فارس این مهمانان ناخوانده، پس مانده های دهمرده و شهریاری زبون و باندهای جنایتکار نمک نشناس را از بلوچستان مان بیرون انداخت.
آنها وحشیانه هجوم آورده ند، کشته اند، سوخته اند، برده اند و حالا هم باید گورشان را گم کنند تا بعنوان یک ملت سرزمین مادری مان را آباد کنیم و ویرانگریهای هشتاد سالهً این جلادان خون آشام و تبهکاری های این غارتگران بدترازلشکریان اسکندرمقدونی را مرمت کنیم.
تاریخ دلاوریهایی که «مورخان » شونیست فارس نتوانسته اند تحریف کنند یعنی تاریخ پرافتخار بلوچستان گواه است که صاحبان اصلی این سرزمین غنی و تاریخی یعنی نیاکان و اجداد مردم قهرمان و صبورمان توانستند لشکراشغالگر«االکساندر بزرگ پسر فیلیپ دوم» را ۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح شکست داده و چنان تار و مار کنند که باقیمانده آنان فرار را از طریق پارس و با کمک پارسیان، بر قرار ترجیح دادند تا با سرافکندگی و دست از پا درازتر
پیش « رخسانه » رفته وازبلوچستان مقاوم و بلوچهای قهرمان حکایت کنند.
اگرچه اشغالگران ددمنش فارس، نظامیان و سربازان خامنه ای این پیرکفتار، رفسنجانی ماربدوش
و احمدی نژاد خونخوارکوته فکر به مراتب وحشی تراز لشکریان « الکساندر» هستند اما شکست شان حتمی است. شکستی که نه « کیک زرد »! شان جلوی آنرا خواهد گرفت و نه« امام زمان» قلابی و دروغین که فعلا جزجهل و تاریکی ِ چاه جمکران اثری از آن بیچاره نیست.
آزات ءُ آباد بات گنجیـــن بلوچستـــــــان.
ادامه دارد.
توصیه می کنم تا به لینکهای زیر نیز توجه کنید .
برای مطالعات بیشتر در این زمینه می توان energy solar و
energy wind را در glegoo جستجو کرد.
http://www.youtube.com/results?search_query=wind+energy
http://www.youtube.com/results?search_query=solar+energy
محمد کریم بلوچ
دسامبر۲۰۰۸

۱۳۸۷ دی ۵, پنجشنبه

بیکاری در بلوچستان بیداد میکندبه گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از ایران خبر بيکاري در سيستان و بلوچستان بيداد ميکند و اين امر باعث شده تا زمينه هاي لازم جهت به وجود آمدن ناهنجاري هاي اجتماعي به وجود آيد. مصرف بي رويه مواد مخدر, مشروبات الکلي و قرص هاي روانگردان که قبلادر اين استان شايع نبوده است به تنها تفريح جوانان اين خطه از سرزمينمان تبديل شده است. بيکاري در جوانترين شهرستان کشور موجب شده تا ايرانشهر از شهري سالم در سالهاي دور به شهري پر خطر براي مردم تبديل شود به نحوي كه اكنون به دليل پايين بودن امنيت از ساعت 6 عصر به بعد تردد در خيابان ها صورت نمي گيرد ، مغازه ها تعطيل و همه به خانه هايشان مي روند. نبودن کوچکترين مکان تفريح و گذراندن ساعتي خوش در آنها موجب شده تا با فرا رسيدن فصل سرما جوانان در اكيپهاي چند نفره با روشن کردن آتشي دور هم جمع شده و به مصرف مواد مخدر بپردازند .
لازم به توضيح است كه اين وضعيت نه تنها براي ايرانشهر بلکه در تمام بلوچستان عموميت دارد.

پیش بینی روزنامه روسی از سرنگونی رژیم در سال 2009


خبرگزاری «ریا نووستی» روسیه به نقل از روزنامه روسی ترود نوشت به گفته کارشناسان، در سال آینده بهای نفت تا 25 دلار کاهش می یابد، ارز بسیاری از کشورها دچار کاهش ارزش می شود و در ایران انقلاب خواهد شد.
این روزنامه نوشت سال آینده نرخ نفت شدیداً کاهش می یابد و این می تواند ضربه ای مهلک برای کشورهایی باشد که به صادرات نفتی وابسته هستند.
به گفته کارشناسان، از آنجاییکه بودجه ایران وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد و بسیاری از برنامه های اجتماعی کشور از این طریق تامین می شود، کاهش شدید نرخ نفت تا 25 دلار به ازای هر بشکه سبب نارضایتی شدید مردم می شود که انقلاب در این کشور را به دنبال خواهد داشت.

امپراطوری ایران بسوی اضمحلال !

فیلم کوتاه زیر بر یوتیوب( youtube ) به نمایش گذاشته شده است.
http://uk.youtube.com/watch?v=QkqnAUD9wEA
در این فیلم جانوری بنام آیت الله مهدی دانشمند کینه آخوندی اش را نسبت به مردم بیگناه بلوچ و سنی های بیدفاع در بند در امپراطوری ایران به گونه ای ضد انسانی بروز میدهد. این آخوند که بر منبر جهل و جنایت نشسته حرفهای خامنه ای مکار، رفسنجانی مفت خور و احمدی نژاد کوچک را بر زبان می آورد.
فحاشیهای این آخوندِ خوکِ فربه چنان با نژاد پرستی، تفکرات پوسیده فاشیستی هیتلری و انزجار از انسان و زندگی آمیخته است که دستهای نژادپرستان آفریقای جنوبی و نازیستهای هیتلری را
از پشت بسته است.
بلوچ کشی و سنی کشی حکمرانان جاهل و فاشیست تهران براین تفکرات پوسیده فاشیستی و ضد سنی بنا شده است.
عقاید و تفکرات ضدبشری این آخوندهای نژادپرست، بیان و پخش اراجیف شان ازبلندگوهای رسمی و حکومتی بر منابر ، درمساجد و استبداد صفوی گونه، مذهبی ـ فاشیستی سی ساله چون کاتالیزاتورهای عالی، روند فروپاشی امپراطوری ایران را تسریع می کنند.
زمینه های عینی چنین رویداد عظیم تاریخی یعنی اضمحلال ایران با طوماری از دلایل، بوسیله فاشیستهای فارس و شونیستهای شیعه و شاهپرست، در طول هشتاد سال اخیر فراهم شده اند.

آزات ءُ آباد بات گنجین بلوچستان.
دسمبر ۲۰۰۸
جوپاگ

اهدای انقلاب خمینی به اهلسنت چیست؟


در طول سي سال حكومت منحوس خميني وخامنه اي بزرگترين هديه ي اين انقلاب سياه براي اهل سنت چيزي جز تخريب مدارس ، تحقير علماء ، توهين به مقدساتشان نبوده است مگر نمي بينيم صدها نفر از علماء اهل سنت توسط عمال كثيف همين ر‍ژيم شهيد وترور شده اند .
مگر نمي بينيم كه دهها مدرسه ومسجد را با خاك يكسان كرده اند؟
مگر نمي بينيم كه در هر ماهي توسط وسايل ارتباط جمعي به مقدسات اهل سنت توهين مي شود؟
مگر نمي بينيم كه هر روز در حسينيه ها توسط روضه خوان هاي كثيف به ناموس پيامبر توهين مي شود ؟
مگر نمي بينيم كه در هر جمعه از بالاي منبر ها به اصحاب پيامبر ناسزا گفته مي شود؟
تا كي سكوت ؟ تا كي سازش ؟ تا كي مدارا ؟
آيا شما فكر مي كنيد كه با مدارا كردن با اين دشمنان خونخوار رحمي بر شما كرده مي شود . شما فكر مي كنيد كه با سكوت حقي به شما داده مي شود ؟
شما فكر مي كنيد كه با سازش به آزادي و عزت مي رسيد ؟
يا با اين سكوت ، مدارا وسازشتان منتظر زنده شدن مدارس ومساجدتان هستيد ؟
اما هر روز شاهد جريانات بالعكسي هستيم چرا ؟ چرا ؟ و چرا ؟
فاروق

الصدمة والرعب في حذاء منتظر ـ صباح الموسوي


صباح الموسوي


ان عملية حذف الرئيس الأمريكي بوش الثاني بحذاء مقاس 10 (حسب مقياس الرئيس المحذوف) والتي جاءت على يد إنسان عراقي عاش الاحتلال الأمريكي لبلاده وذاق طعم مرارته‘ قد فاجأت العالم بجرأتها وما حملته من مضامين و دلالات سياسية بالغة الأهمية و التي ليس اقلها إسقاط هيبة الرئيس المحذوف الذي كان يتخيل نفسه إمبراطورا لا يجرأ حاكما في هذه الدنيا على رد طلبه أو التعرض له بكلمة أو فعل يكدر خاطره فإذا به وهو محفوف بحماية أمنية وعسكرية وسياسية قل نظيرها يتعرض لهجوم بزوج حذاء لا يساوي سعره قيمة زجاجة خمر من تلك الزجاجات التي أدمن الرئيس على شربها .

استعفای رئیس پارلمان عراق، تازه‌ترین پیامد "کفش‌پرانی"


رئیس پارلمان عراق از جمله کسانی بود که از "کفش‌پرانی" خبرنگار این کشور به سمت جرج بوش دفاع کرد. او مجلس عراق را نیز «بی‌ارزش‌ترین پارلمان دنیا» نامیده است. المشهدانی سرانجام تحت فشار احزاب دولتی، از سمت خود استعفا داد.
یکی از پس لرزه‌های سیاسی "کفش‌پرانی" منتظر الزیدی، خبرنگار عراقی به سمت رئیس جمهور ایالات متحده، خود را نشان داد. محمود المشهدانی، رئیس پارلمان عراق، پس از روزها درگیری با احزاب شیعه و کرد این کشور، روز سه‌شنبه (۲۳ دسامبر – ۳ دی) از سمت خود استعفا داد.

او اقدام خبرنگار عراقی را ستوده و پارلمان عراق را نیز «بی‌ارزش‌ترین پارلمان جهان» نامیده بود. ناسزاگویی‌های رئیس سنی پارلمان عراق در ماجرای "کفش‌پرانی" الزیدی، فعالیت پارلمان عراق در روزهای گذشته را عملا به بن‌بست رساند. سمیر الموسوی، یکی از نمایندگان شیعه مجلس، در مورد اوضاع پارلمان گفته بود: «اختلاف شدیدی درگرفته است. درگیری‌ها تا سال جدید ادامه خواهند داشت».

احزاب شیعه و کرد حاکم در عراق که قدرت خود را مدیون حمله نظامی ۲۰۰۳ آمریکا به عراق و در واقع شخص بوش هستند، اقدام خبرنگار عراقی را به شدت محکوم کرده و خواستار مجازات او شده‌اند. احزاب سنی مخالف دولت و هم‌چنین طرفداران مقتدا صدر، روحانی تندروی عراقی، در مقابل رفتار خبرنگار شیعه را ستوده و آن‌را «مقاومت مشروع» می‌نامند.

الزیدی در کنفرانس خبری بوش و نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق، کفش‌های خود را به سمت رئیس جمهور آمریکا پرتاب کرد و آن‌را «بوسه خداحافظی» خواند. وی هم‌چنین بوش را سگ نامید. ۳۱ دسامبر سال جاری محاکمه الزیدی آغاز خواهد شد. وی ممکن است به ۵ تا ۱۵ سال زندان محکوم شود.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه (۲۲ دسامبر - ۲ دی) به اتفاق آرا به تمدید مأموریت حدود ۶ هزار نیروی بین‌المللی غیر آمریکایی در عراق، رأی منفی دادند. در قطعنامه‌ای که شورای امنیت به همین منظور صادر کرد، آمده که وضعیت امنیتی در عراق بهبود یافته و این کشور موفق شده است تا با جامعه جهانی رابطه‌ای نوین برقرار کند. مأموریت یادشده در روز ۳۱ دسامبر (۱۱ دی) به پایان می‌رسد.

تصمیم شورای امنیت، ادامه حضور نیروهای بین‌المللی غیر آمریکایی در عراق را با مشکل حقوقی مواجه می‌کرد. حاشیه‌های "کفش‌پرانی" الزیدی نیز مانع آن شده بود تا پارلمان عراق در مورد وضعیت آینده این نیروها تصمیم‌گیری کند. پس از استعفای المشهدانی، نمایندگان پارلمان به ادامه حضور نیروهای بین‌المللی غیر آمریکایی در عراق رأی مثبت دادند.

بغداد و واشنگتن در ماه گذشته، با امضای یک قرارداد امنیتی، تکلیف ۱۴۰ هزار نیروی آمریکایی حاضر در این کشور را نیز تعیین کردند. بر طبق این قرارداد، نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱ خاک عراق را ترک خواهند کرد.
دویچه وله

مولانا نذير احمد سلامي سخنان واهي خبرگزاري ها را به شدت تکذيب کرد


سنی نیوز:مولانا سلامي که در درس حديث دارالعلوم زاهدان سخن مي گفت در واکنش به اين سخنان گفت : وهابيت مسلمان است ، مسلمان است ، مسلمان است و افزود : بنده در هيچ جا سخني مبني بر اينکه (وهابيت جزو مذاهب اسلامي نيست)را بر زبان نرانده ام و انتصاب چنين سخني را به خود به شدت تکذيب مي نمايم.

——————————————————————————–به گزارش «سنی نیوز به نقل ازپايگاه اطلاع رساني مولانا عبدالعزيز رح ،در پي درج مطالبي در بسياري از خبرگزاري ها تحت عنوان(وهابيت جزو مذاهب اسلامي نيست) و نسبت اين سخن به عضو اهل سنت مجلس خبرگان مولانا نذير احمد سلامي ، استاد حديث دارالعلوم زاهدان نسبت اين سخنان را به خودش به شدت تکذيب کرد.
مولانا سلامي که در درس حديث دارالعلوم زاهدان سخن مي گفت در واکنش به اين سخنان گفت : وهابيت مسلمان است ، مسلمان است ، مسلمان است و افزود : بنده در هيچ جا سخني مبني بر اينکه (وهابيت جزو مذاهب اسلامي نيست)را بر زبان نرانده ام و انتصاب چنين سخني را به خود به شدت تکذيب مي نمايم.
گفتني است برخي دشمنان اهل سنت که از وحدت و انسجام اين اقليت مذهبي در ايران به تنگ آمده اند همواره مترصد فرصتند تا با نقل قولهاي واهي و بي اساس در صفوف به هم فشرده آنها رخنه ايجاد نمايند که همواره با حول و قوه الهي و هوشياري اهل سنت در رسيدن به اين هدفشان ناکام بوده اند.

آیت الله منتظری: پیامبر هم ولایت مطلقه نداشتآیت الله حسینعلی منتظری، سرشناس ترین روحانی منتقد حکومت ایران، گفته است نظرات ولی فقیه تنها در امور فقهی بر دیگران مقدم است و در سایر امور باید به نظرات کارشناسان رجوع شود.
او این سخنان را در دیدار با دبیرکل و عده ای از اعضای نهضت آزادی ایران در قم بیان کرد و افزود: مسائلی مانند رابطه با آمریکا یا روابط سیاسی با سایر کشورها علی الاصول در حوزه کاری ولی فقیه قرار نمی گیرد.
ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی به بی بی سی فارسی گفت: هدف از این دیدار علاوه بر عیادت از آیت الله منتظری، گفتگو با ایشان در باره مرحوم مهندس بازرگان، دبیرکل پیشین نهضت آزادی بود، که سالگرد درگذشت او در پیش است.
به گفته آقای یزدی، آیت الله منتظری در جریان این دیدار به مخالفت خود با نظریه ولایت مطلقه فقیه به هنگام طرح آن در زمان حیات آیت الله خمینی اشاره کرده و گفته است: حتی پیامبر خدا هم ولایت مطلقه نداشت.
حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است
آیت الله خمینی، دی ماه 1366
احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری هم در گفتگو با بی بی سی گفت: ایشان گفتند حتی آیه قرآن به پیامبر دستور می دهد که باید طبق قانون اسلام رفتار کند، نه هر طور خواست.
ولایت مطلقه
عبارت "ولایت مطلقه" ظاهرا نخستین بار در دی ماه سال ۱۳۶۶ توسط آیت الله خمینی، بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی ایران، به کار رفت و دو سال بعد در جریان بازنگری قانون اساسی ایران به آن وارد شد.
آیت الله خمینی این عبارت را در پاسخ به سخنان آیت الله خامنه ای، رئیس جمهوری وقت ایران به کار برد که اختیارات حکومت اسلامی را "در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام" دانسته بود.
گزارش رادیویی در همین زمینه
آیت الله خمینی در واکنش به این اظهارات نوشت: "حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از "احکام اولیه" است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است".
به اعتقاد پاره ای از تحلیلگران، این نظریه می توانست راه عرفی شدن حکومت مذهبی ایران را باز کند، اما منتقدان جمهوری اسلامی می گویند "ولایت مطلقه" تنها به اختیارات فراقانونی برای شخص رهبری تعبیر شده است.
به اعتقاد پاره ای از تحلیلگران، نظریه ولایت مطلقه می توانست راه عرفی شدن حکومت مذهبی ایران را باز کن، اما منتقدان جمهوری اسلامی می گویند این نظریه تنها به اختیارات فراقانونی برای شخص رهبری تعبیر شده است
آیت الله حسینعلی منتظری در زمان حیات آیت الله خمینی، به عنوان جانشین او انتخاب شده بود اما در آخرین سال زندگی او از این سمت عزل شد.
آیت الله منتظری در سال ۱۳۷۶ به صورت علنی نسبت به حکومتی شدن مرجعیت هشدار داد و از اختیارات فراقانونی آیت الله خامنه ای که پس از آیت الله خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شده بود، انتقاد کرد.
این سخنرانی باعث شد نیروهای امنیتی حسینیه و دفتر او را اشغال کنند و او چند سال را در حصر خانگی بگذراند.

بی بی سی

بازداشت یک شهروند کرد در مهاباد، آژانس خبری موکریان

سرویس حقوق بشر :
طی روزهای اخیر یک شهروند مهابادی به نام جعفر درویش آلی توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت گردید.
گفته میشود درویش آلی که کارمند شهرداری می باشد به همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون متهم شده و هم اکنون در زندان مهاباد بسر می برد.

۱۳۸۷ دی ۴, چهارشنبه

الهام رهایی

الهام رهایی
سرشارم از طغیان سرشارم از خروش ، سرشار از حسی عجیب ،شاید احساس آزادیخواهی تعلیق شده، شاید الهام رهایی و شاید آتش فریادی زیر خاکستر سکوتهر گاه میاندیشم که دشمنانم با چه عزم و اراده ، پشتکار و سختکوشی در صدد سوزاندن ریشه و وجود من هستند... وقتی احساس می کنم که دژخیم برای امتداد خط جنایت و نسلکشی و به بند کشانیدن آزادگان سرزمینم چه رنجی را به جان میخرد...،هنگامی که میدانم دشمن با چه جدیتی در حال صف آرایی در برابر خلق مظلوم و ستمدیده من است و کوی و برزن دیارم صحنه تاخت و تاز و لگدمال شدن شرافت و عزتم است...وقتی فریادهای داد خواهی مظلومان سرزمینم را می شنوم حسی غریب ولی بی نهایت از ماورای وجودم به جنبش و تکاپو در می آید، حسی که چونان موجی سهمگین که تنها پیش رو را می بیند و در نوردیدن را می داند در وجودم به حرکت در می آید و مرا به دگر بودن می خواند و من اکنون دگر سد نخواهم شد این روان ویرانگر را و نخواهم شکست این موج هولناک را.
آری دگر از خود و از تعهد به سرزمین و مردمم نخواهم گریخت و یقین دارم در این بازگشت مقدس است که این روح سرکش و نجیب صعود را تجربه خواهد کرد . آری پروردگارم از روح نجیب و آزادش در کالبد خاکی ام دمید تا که در بند غیر نباشم و سر تسلیم بر آستان اهریمن فرود نیاورم . من آزاد قدم به عرصه این خاک فانی نهاده ام پس آزاد خواهم زیست و آزاده خواهم مرد.من با آن یگانه پیمان می بندم که در پاسداشت این آزادی بجنگم و با طیب خاطر جانم را به او بسپارم.

مشکلات دانشجویان اهل سنت

امروزه دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران میزبان جمع کثیری از دانشحویان اهل سنت می باشند که از قومیت های مختلف کرد ،بلوچ ،ترک،ترکمن و فارس هستند که اکثرا در نوار مرزی ایران و بسیاری نیز در استان های مرکزی ساکن می باشند اما سوال اینجاست که آیا در دانشگاه ها بین ایشان و دوستان اهل تشیع تبعیض و تفاوتی هست یا خیر؟؟؟
متاسفانه با عنایت به این که دانشگاه یک مکان مقدس و محل تنویر افکار ، علم،منطق،تفکر و آزادی است و انتظار هر دانشجوی ایرانی نیز از دانشگاه این است که هیچ کس به او و اعتقادش توهین نکند و در برگزاری مراسم مذهبی آزاد باشد، اما با گذشت سی سال از عمر انقلاب دانشجویان اهل سنت در مراسم نماز جماعتشان در دانشگاه ها با مشکل مواجه اند. در کلاسهای دروس عمومی (معارف ،اخلاق تاریخ تحلیلی اسلام "تاریخ تخیلی ") به خلفای راشدین اصحاب پیامبر و اعتقادشان توهین می شود.یا در مراسم رحلت حضرت فاطمه که به تازگی شهادت نام گرفته به حضرت عمر فاروق (رض)که داماد فاطمه الزهرا است توهین می شود. و شخصیت با شکوه حضرت علی (رض)را با این سخنان بیهوده و گزاف و دروغین نیز خدشه دار می کنند. و به فکر یک دانشجوی اهل سنت که در کلاس درس حضور دارد و میهمان انهاست نیستند. این اساتید مکار با این اعمال شوم وضد قرانی سعی دارند که دانشجویان اهل تشیع را از تحقیق در قران و سنت و تاریخ واقعی اسلام باز دارند تا مثل خودشان تنگ نظری را پیشه خود سازند. در حالی که فقط مطالعه سوره توبه و فتح به نظرم پرده از همه دروغهای ایشان بر می دارد !
من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له

آوای تفتان

رئیس مجلس مصر:ایران در پی احیای امپراتوری باستانی خود استبه گزارش آژانس خبری تفتان (صفوت الشریف) در واکنش به انتقاد ایران از مواضع مصر در خصوص بحران غزه گفت: "قاهره به انتقادات لفظی تهران در این خصوص اعتنایی نمی کند."
وی با بیان این ادعا که ایران به دنبال احیای امپراتوری باستانی خود است افزود: "مصر، یک قدرت مرکزی در منطقه و نماد اعتدال در مسائل سیاسی و مذهبی است. این کشور همچون نور روشنگری و دموکراسی(!) است که ایرانی ها فاقد آن هستند!"
الشریف با اشاره به تلاش ایران برای محکومیت موضع مصر در بحران غزه خاطرنشان کرد: "این تلاشی پنهان از جانب ایران برای تحریک احساسات مردم به منظور پوشاندن خطاهایی است که این حکومت مرتکب می شود. این همچنین تلاشی برای مداخله در امور داخلی کشورهای همسایه است."
رئیس مجلس شورای مصر مدعی شد: "اتهامات غلط که از سوی ایران و سوریه به مصر وارد می شود بازتابی از وخامت بحران هایی است که این دو کشور با آن روبرو بوده و سعی می کنند این بحران ها را به مصر و نقاط دیگر صادر کنند!"
وی افزود: "مصر همچنان یک حکومت پیشگام عربی و اسلامی باقی خواهد ماند، سمبل میهن پرستی و مدافع دموکراسی، آزادی و نیز حامی منافع عربی و آفریقایی. مصر به ایفای نقش ملی خود ادامه خواهد داد و اعتنایی به چنین تلاش های تحریک آمیز از جانب ایران و سایر کشورها نخواهد کرد."
الشریف خاطرنشان کرد: "عجیب است کشوری (ایران) که تاریخ آن سرشار از نقض حقوق عربی است! و همچنان جزایر امارات را در اشغال دارد! می خواهد مشکلاتش را به کشورهای همسایه صادر و درباره حقوق مردم فلسطین مذاکره کند."
وی ادامه داد: "مصر به مسئولیت های خود در قبال موضوع فلسطین واقف است و به تلاش هایش برای تحقق امنیت منطقه ای، کمک به احیای حقوق فلسطینی ها و استقرار یک دولت مستقل فلسطینی ادامه خواهد داد."

فساد و فحشاء در سایه حکومت شیعی ایران
فساد و فحشاء و خودفروشی در ایران تحت حاکمیت شیعه به اوج رسیده و حتی قاضیان و سپاهیان و آخوندها پیشاپیش دیگران در فساد اخلاقی هستند.


لطفا به لینک زیر گوش دهیدوعبرت بگیرید .ببینید که این حکومت شیعی چه بلایی بر سر مردم ایران آورده است که زنان برای گرفتن طلاق باید تن به فراش شدن به قاضی بدهند و برای دست آوردن یک اجاق باید به مدیر کمیته امداد خمینی تن دهد برای گوش دادن این جملات دردناک به لینک زیر گوش کنید:
http://www.kvinnonet.org/audio2/AF0725.ram

۱۳۸۷ دی ۳, سه‌شنبه

مصاحبه رهبر انقلابی بلوچستان با ولیام مارکس روزنامه نگار

شعار هر بسیجی .. شعار هر روحانی .... صیغه حق مسلم ماست

شعار هر بسیجی .. شعار هر روحانی .... صیغه حق مسلم ماست

در بین تمام ادیان واقوامی که الله تعالی در دنیا خلق فرموده است بهترین وحساس ترین هدیه ای که به آ ن ها عطا نموده است حیا وناموس است .
والله تعالی آن قدر به این مسئله توجه می نماید که برای هر مسئله ای دو شاهد را کفایت قرار داده است ولی در این مورد استثناء است وکمتر از چهار شاهد را الله تعالی قبول نمی کند چرا ؟
مسئله ی ناموس وحیا این قدر مهم است که آن را جز ئی از اجزاء مهم دین قرار داده است نبی اکرم ( ص ) می فرماید ( الحیاء شعبه من الایمان ) وکسی که به ناموس خود اهمیت ندهد اورا در شریعت دیّوث می نامند وپیامبر گرامی می فرماید دیّوث بوی جنت به مشامش نمی رسد وقتی که حیا از انسان رفت دست به هر کاری می زند و پرواه هیچ کار زشتی را نمی کند جایی که حضرت می فرماید ( إذا فاتک الحیا فافعل ما شئت ) وقتی حیای تو از بین رفت هر کاری دلت می خواهد انجام بده .
واین مسئله حتی در مجامع غیر اسلامی هم مهم است وانسان های با وجدان قوم یهود ونصاری هم به این مسئله اهمیت می دهند وبه ناموس خود احترام می گذارند واگر چه در ادیان تحریف شده آنان مسائلی وآزادی هایی قایل هستند ولی باز هم آزادانه وبا افتخار برای ناموس دری هم دیگر تبلیغات نمی کنند وفضایل این کار بی عفت را بیان نمی کنند .
تنها مذهبی که علنا وبا افتخار پیروانش را دستور می دهد وبرای آنان فضایلی را در قبال انجام این عمل ضد فطری وانسانی بیان می کند مذهب شیعه است که به نام دین وبه نام اسلام آخوند های بی غیرت به ناموس پیروان خود حمله می کنند وآن قدر این قوم میمون صفت را استحمار کرده اند که هر کس خواهرش به زنا مبتلا شد افتخار می کند که خواهرم را فلان حاج آقا صیغه کرده جنت برایش واجب شد وبه حاج خانم منسوب گشت .
و چون اکثر آخوند ها بچه صیغه ای هستند ووجود شان خلاف فطرت بود ه به این عمل غیر فطری عادی شده اند پس ای ملت بیچاره شیعه از عقلت استفاده کن تا کی می خواهی میمون بمانی وناموست دردست این وآن باشد این آخوند های بی غیرت پرواه شما را نمی کنند حتی به نوزادان زیر دو سال شما هم رحم نمی کنند.

((((امام حتي صيغه كردن بادختر شيرخوار را نيز جايز مي دانستند ، لذا فرموده اند:« نزديكي با زوجه قبل از تمام شدن نُه سال جايز نيست و اما ساير لذت ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخيذ حتي در شيرخوار اشكالي ندارد!! »تحرير الوسيله جلد سوم با ترجمه فارسي مسأله12دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ))))

آخر در کدام مکتب اجازه ی استفاده جنسی با کودکان معصوم زیر دوسال داده شده است آیا در یهودیت ومسیحیت ومکاتب کمونیسم وهندو وسیک ها هم چنین مسئله غیر فطری وجود دارد ای شیعه بدبخت فکر کن عاقل باش به فکر نجات ناموست باش از این مذهب ساخته دست افراد بی ناموس فرار کن والله تو هندو بشی برایت بهتره از این شیعه بودنت .یهودی بشی بهتره برات .حد اقل ناموست حفظ می شه این جا نه ناموس داری ونه دین .در یهودیت ومسیحیت وهندویت فقط دین نداری ولی ناموس داری
.عبدالله بن سنان ميگويد ازامام صادق- عليه السلام- درباره متعه پرسيدم فرمودند::( لا تُدنّس نفسك بها) نفس خود را با آن كثيف مگردان.بحار الانوار100/ 318ازامام صادق -عليه السلام- پرسيده شد: آيا صيغه ثواب دارد ؟ فرمود:« اگر مقصودش از آن رضاي خدا باشد ،در ازاي هر كلمه اي كه با او صبحت كند يك نيكي برايش نوشته مي شود و هر باريكه به او نزديك شود خداوندگناهي را از او ميبخشد ، وهرگاه غسل كند به انداره قطرات آبيكه بربدنش ريخته خداوند گناهانش را مي آمرزد »من لايحضره الفقيه3/366از عمار روايت است كه گفت امام صادق –عليه السلام- فرمودند: ( قد حرمت عليكم المتعة) تحقيقا متعه برشما حرام شده استپيامبر خدا -صلي الله عليه وآله- فرمودند!:« من تمتع بإمراة مؤمنة كأنما زار الكعبة سبعين مرة »-كسي كه يك مرتبه با زن مسلماني صيغه كند گويا هفتاد مرتبه خانه كعبه را زيارت كرده است!"

دقت كنيد ، آيا واقعا يك مرتبه صيغه كردن ! ثواب هفتاد زيارت كعبه را دارد ؟!پيامبر- صلي الله عليه و آله – فرمودند:« من تمتع مرة أمن من سخط الجبار »-كسي كه يكبار صيغه كند از غضب خداي جبار در امان مي ماند" و كسي كه دو بار صيغه كند با ابرار محشور ميگردد وكسيكه سه بارصيغه كند در بهشت دوشادوش من خواهد بود.من لا يحضره الفقيه 3/366
باتشکرازوبلاگ: انتی شیعه

خبرگزاري آريا هم بر اهل سنت تهمت بست

خبرگزاري آريا هم بر اهل سنت تهمت بست
به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از پايگاه اطلاع رساني مولانا عبدالعزيز رح ، خبرگزاري آريا در خبري ويژه تحت عنوان « حذف نام حضرت فاطمه(س) از نمازجمعه برخى ائمه جمعه اهل سنت ‏ » ادعا کرد: ((شنيده شده است اخيراً برخى ائمه جمعه اهل سنت بر خلاف سنت فقه شافعى، در خطبه‏هاى نمازجمعه ذكر صلوات بر حضرت فاطمه(س) را حذف كردند و در پاسخ به علت آن، نظرهاى متناقض ارائه كرده‏اند.
اين خبرگزاري افزود : به گزارش سرويس اخبار ويژه آريا، بر اساس فقه شافعى در خطبه‏هاى نمازجمعه، پس از صلوات بر پيامبر اسلام(ص)، خلفا و حضرت على(ع)، بر امام حسن(ع) و امام حسين(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) نيز درود و صلوات فرستاده مى‏شود.
يکي از ائمه جمعه اهل سنت در اين خصوص گفته است كه اخيراً در نمازجمعه از خطبه ابن نباتى استفاده مى‏كنند، درحالى كه در خطبه ابن نباتى نيز نام حضرت فاطمه(س) آورده شده است.))
البته اين خبرگزاري هيچ اشاره اي به اينکه در خطبه هاي کدام نماز جمعه نام حضرت زهرا رضي الله عنها حذف شده است نکرد و نيز از ذکر نام امام جمعه اي که ادعا کرده است از خطبه ابن نباتي استفاده مي کند پرهيز کرده است که با اين وصف مي توان گفت ادعاي اين خبرگزاري کاملا پوچ و بي اساس مي باشد .
قابل ذکر است که نه تنها اهل سنت شافعي مذهب بلکه تمام ائمه اهل سنت در سرتا سر جهان از آنجا که حب اهل بيت را يکي از ضروريات دين و مذهبشان ميدانند همواره از اهل بيت آنحضرت به نيکي ياد کرده و نامشان را در خطبه هاي جمعه خود ذکر مي کنند.

اعضای یک خانواده زاهدانی بر اثر گاز‌گرفتگی جان باختند


خبرگزاری فارس: بر اثر بی‌احتیاطی و رعایت نکردن نکات ایمنی، اعضای یک خانواده چهار نفره زاهدانی به دلیل گازگرفتگی جان باختند.
به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان به نقل از روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی سیستان و بلوچستان، روز دوشنبه یک مورد گاز‌گرفتگی به اطلاع 125 رسید و بالافاصله نیروهای ایستگاه یک و پنج آتش‌نشانی در محل حادثه در خیابان دانشگاه 9 زاهدان مستقرر شدند. در این حادثه بر اثر انتشار گاز منواکسیدکربن تولید شده از چراغ آترا و آبگرمکن دیواری منزل مسکونی، چهار نفر از اعضای این خانواده فوت کردند. سازمان آتش نشانی از همشهریان خواست تا با توجه به فرا رسیدن فصل سرما، نکات ایمنی را به طور دقیق رعایت کرده و از نصب آبگرمکن داخل حمام و روشن کردن چراغ‌هایی که ناقص می‌سوزد، خودداری کنند تا دیگر شاهد این حوادث نباشیم.

10 نفر روز چهارشنبه در زندان اوین اعدام می شوند


خبرگزاری حکومتی ایسکانیوز روز سه شنبه در گزارشی نوشت فردا (چهارشنبه) 10 محکوم به اعدام در زندان اوین پای چوبه دار می روند. این منبع حکومتی نزدیک به قوه قضائیه رژیم نوشت سحرگاه فردا زنی بنام طیبه و 9 مرد محکوم در زندان «اوین» پای چوبه دار می روند و اگر خانواده های قربانیان در آخرین فرصت از خونخواهی نگذرند حکم اعدام اجرا خواهد شد.
پیشتر فعالین حقوق بشر در ایران از انتقال شماری از زندانیان به زندان اوین برای اعدام گروهی خبر داد ه بودند.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران در اطلاعیه نوشت گفته می شود از بندهای زندان گوهردشت کرج تعدادی را به زندان اوین برای اعدام منتقل کرده اند و احتمال داده می شود که از زندانهای دیگر تهران نیز تعدادی برای اجرای اعدام گروهی به زندان اوین منتقل شده اند.

سخنرانی مولانا نعمت الله با تصاویر شهدای جندالله

معرفی آدرس جدید وبلاگ آنتی شیعه

معرفی آدرس جدید وبلاگ آنتی شیعه
سلام بر تمام دوستان بار دیگر آزادی بیان توسط شعار دهندگان آزادی ذبح شد ومتاسفانه مدیران شرکت های وبلاگ دهی هم تحت تاثیر تهدیدات اطلاعات ایران قرار گرفته وخلاف قوانین وبلاگ ها چندین بار وبلاگ های فعال اهل سنت را مسدود می کنند و بدبختانه اطلاعات ایران با کاری بچه گانه وبلاگ هایی به کاربری آنتی شیعه با شماره های مکرر درست کرده حقیقتا من به عدد هفت رسیدم ولی متوجه شدم که اطلاعات از من پیشی گرفته وبه عددهای بالاتر سعود کرده لذا برای جلوگیری از این مسابقه ی بچگانه من ار حروف استفاده نمودم و وبلاگ جدید آنتی شیعه را برای بینندگان عزیز به اسم ذیل آپ کردم ولی می دونم چون تاب تحمل حقیقت سخت شده لذا تا چند ساعت دیگر این هم مسدود می گردد .
http://antisheam.blogfa.com
/http://antishea.blogspot.com

دروغهای شاخدار جلال سياح

به گزارش آژانس خبری تفتان در حالیکه طی روزهای گذشته رژیم ایران به شکست نظامی و امنیتی خود در برابر مبارزین جنبش اعتراف نمود و از کشورها و حتی از سازمان ملل تقاضای کمک نمود الان جهت سرپوش نهادن بر ضعف و ناتوانی خود اعلام کرده است که 14 تن از مبارزان اظهار ندامت کرده اند.
آقای سیاح معاون امنیتی استانداری با گفتن این دروغ بزرگ می خواهد مردم و جوانان که دسته دسته رهسپار کوهها هستند را مایوس و نومید کند که مبارزان پشیمان هستند و توبه کردند.
آقای سیاح خوب می داند که مبارزان بلوچستان بپا خواسته اند و هیچ چیزی جز نابودی سیاح های متجاوز آنان را آرام نخواهد کرد اما بیچاره از بس که ضربه خورده و از هجوم جوانان به کوهها با خبر شده است می خواهد جلوی جوانان را بگیرد اما این خیال است و محال است و جنون و مردم و جوانان بلوچستان به ماهیت دروغ پرداز شما شیطانها پی برده و هرگز فریب شماها را نمی خورند و این مبارزه تا برچیده شدن متجاوزان ادامه خواهد داشت.

اعدام یک جوان بلوچ در زندان زابلبه گزارش آژانس خبری تفتان امروز یک جوان بلوچ با نام احمد نارویی فرزند شیراحمد در حالی که مدت حبسش را در زندان زابل می گذراند به اعدام محکوم گردید و اعدام شد.

رسانه های دروغپراکن رژیم ولایت فقیه اتهام این جوان را مواد مخدر اعلام کردند و این ترفند رژیم در کشتن جوانان بلوچ می باشد تا هیچ اعتراضی از سوی جامعه جهانی به جنایتهای رژیم ولایت سفیه نشود.

خون جوانان بلوچستان برای رژیم ارزشی ندارد و هر روز جوانان بلوچ به بهانه های واهی و بی اساس توسط رژیم جنایتکار ایران اعدام و گلوله باران می شوند و امروز وقت قیام عمومی علیه این رژیم فاسد در بلوچستان فرا رسیده است و لازم است جوانان بلوچ کمر همت بسته و به یاری برادرانشان در کوهها بشتابند تا با مشتی گره شده دمار از روزگار متجاوزان دربیاورند.

نماینده خامنه ای در زاهدان از سوقصد جان سالم بدر برد


شیعه نیوز: یک مقام آگاه اظهارداشت در روزهای اخیر گروه ریگی تلاش کرد حجه الاسلام سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زاهدان را که به زابل سفر کرده بود مورد سوء قصد قرار دهد، اما با عملیات مشترک بسیجیان و نیروی انتظامی زابل توطئه ترور ایشان خنثی شد.
پیمان فروزش، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت پاکستان با ما همکاری نمی کند.
وی افزود پاکستانی‌ها می‌دانند ریگی کجاست اما برخوردی نمی‌کنند.

وزير کشور پاکستان در راه تهرانوي همچنين در ارتباط با برخي ناامني ها در مناطق مرزي ايران و پاکستان که منجر به ربودن و شهادت شماري از نيروهاي انتظامي ايران گرديده است گفت که رحمان مالک، وزير کشور پاکستان قصد دارد به منظور بررسي وضعيت مرزي به ايران سفر کند.

رحمان مالک" وزير کشور پاکستان به منظور مذاکره با مقامات ايران و بررسي وضعيت امنيت مرز مشترک دو کشور، در روزهاي آينده وارد تهران مي شود."شوکت فياض احمد ترين" مشاور امور اقتصادي نخست وزير پاکستان اين مطلب را روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا در اقامتگاه سفير پاکستان در تهران اعلام کرد.


وزير اقتصاد و دارايي پاکستان که براي شرکت در همايش وزيران سازمان همکاري اقتصادي (اکو)‌ به ايران سفر کرده است، در اين گفتگو همچنين از سفر عاصم حسين وزير نفت و منابع طبيعي کشورش به ايران در روزهاي 9 و 10 دي ماه جاري خبر داد.شوکت ترين در پاسخ به سوالي نيز در ارتباط با وضعيت حشمت الله عطارزاده نياکي، کارشناس اقتصادي سرکنسول گري ايران در شهر پيشاور که ماه پيش در اين شهر ربوده شد، تاکيد کرد که وي زنده و سالم است و تلاش دولت اسلام آباد و مقامات محلي ايالات سرحد براي رهايي او ادامه دارد.


مشاور نخست وزير پاکستان که در کارنامه خود رياست بازار بورس کراچي مهمترين مرکز فعاليت اقتصادي و تجاري پاکستان را دارد، در ابتداي اين مصاحبه علت حضورش در تهران را شرکت در همايش وزيران اکو اعلام کرد.وي حجم تجارت ميان اعضاي اين سازمان را کافي ندانست و با اشاره به ارزش 720 ميليون دلاري مبادلات تجاري ميان ايران و پاکستان گفت:‌ اين رقم بسيار بسيار کم است.شوکت ترين افزايش ارتباطات مردمي، شکل گيري نهادهاي رسمي و غير رسمي تجارتي، از ميان برداشتن موانع تجاري و همکاري هاي مالي و پولي را از راههاي افزايش حجم مبادلات تجاري ميان اعضاي اکو دانست و افزود:‌ با وجود روابط خوب سياسي ميان کشورهاي عضو، تجارت قابل ملاحظه اي ميان آنها صورت نمي گيرد.


وي اظهار اميدواري کرد که ارزش دادوستد بازرگاني ميان ايران و پاکستان در ده سال آينده تا 15 ميليارد دلار افزايش يابد.خبرنگار ايرنا پرسيد: با توجه به اينکه ملاحظات سياسي و امنيتي همواره بر روابط اقتصادي پاکستان و هند سايه افکنده و حتي اين مساله باعث تاخير در آغاز اجراي خط لوله انتقال گاز ايران گرديده، موضع دولت اسلام آباد در قبال اين پروژه چيست؟

وزير دارايي پاکستان از آمادگي کشورش براي اجراي دو جانبه اين طرح سخن گفت و اضافه کرد که هند مي تواند در مرحله بعدي به اين طرح چند ميليارد دلاري بپيوندد.


شوکت ترين همچنين گفت که عاصم حسين، وزير نفت پاکستان در روزهاي 29 و 30 دسامبر براي مذاکره درباره راههاي اجراي دو جانبه اين طرح از جمله مسايل مربوط به تامين مالي آن و ديگر همکاري هاي مربوط به نفت و گاز به ايران سفر خواهد کرد.


مقام پاکستاني اين نکته را هم تاييد کرد که مذاکرات صلح با هند پس از حملات اخير تروريستي در بمبئي به حال تعليق در آمده است.در همين ارتباط، مشاور نخست وزير پاکستان بر تعهد کشورش براي يافتن و دستگيري عوامل اين حملات تاکيد کرد و شايعات حاکي از استقرار نيروهاي نظامي هند و پاکستان در مرز مشترک دو کشور در ايالت هاي پنجاب را تکذيب کرد.

وي در ادامه مصاحبه و در پاسخ به سوالي درباره وضعيت ديپلمات ربوده شده ايراني از صحت سلامت وي خبر داد و گفت که تلاش ها براي رهايي عطارزاده نياکي ادامه دارد.شوکت ترين گفت، افرادي که مرتکب اين گونه اقدامات مي شوند از گروههاي شورشي مستقر در مناطق نيمه خود مختار قبايلي در منطقه مرز مشترک با افغانستان هستند.


وي همچنين در ارتباط با برخي ناامني ها در مناطق مرزي ايران و پاکستان که منجر به ربودن و شهادت شماري از نيروهاي انتظامي ايران گرديده است گفت که رحمان مالک، وزير کشور پاکستان قصد دارد به منظور بررسي وضعيت مرزي به ايران سفر کند.


شوکت ترين زمان انجام سفر اين مقام پاکستاني را در چند روز آينده اعلام کرد.

۱۳۸۷ دی ۲, دوشنبه

درگیری جوان مسلح با ماموران رژیم؛ هلاکت یک بسیجی

در یک درگیری مسلحانه در آستارا در استان گیلان یک مزدور بسیجی به هلاكت رسید و سه تن از ماموران سركوبگر انتظامی مجروح شدند. این حادثه هنگامی رخ داد که ماموران رژیم قصد دستگیری یک جوان را داشتند.
خبرگزاری حكومتی انتخاب در حالیكه این جوان را "اوباش شرور" معرفی کرده، نوشته است "چندی قبل ماموران انتظامی استان گیلان در جریان فعالیت یک اوباش شرور در آستارا قرار گرفتند كه دستگیری او در دستور كار پلیس قرار گرفت و سرانجام شنبه این هفته موفق به شناسایی مخفیگاه وی و همدستانش شدند و منطقه را به محاصره در آوردند. وی با استفاده از دو قبضه كلت كمری و چند نارنجک به طرف پلیس حمله ور شد كه در جریان درگیری سه نفر از ماموران نیروی انتظامی مجروح شده و یكی از بسیجیان منطقه به نام حجت امیریان نیز بشهادت رسید و فرد شرور موفق شد باز هم از دست پلیس فرار كند."
این منبع حکومتی نوشت "یكی از دو برادر این شرور در انتظار حكم اعدام است و یكی دیگر از برادرانش نیز پیش از این به جرم همكاری با گروهكهای تروریستی اعدام شده است."

اعدام امام چهاردهم در سكوت خبري


سنی نیوز:ادعای نامبرده اين است که امام دوازدهم از دنيا رفته و قائم‌آل‌محمد من هستم و همچنين از ديگر اعتقادات نامبرده اين است که قبله به سمت مسجد جمکران که به گفته او محل دفن امام دوازدهم است تغيير کرده است
————————————————————-
به گزارش سنی نیوز به نقل از روزنامه دولتی ایران، مصطفى برزگر گنجى دادستان عمومى و انقلاب قم از اجرای حکم اعدام «علیرضا پیغان» یکی از مشهورترین شیادان مدعی مهدویت خبر داد.
عليرضا پيغان که در آبان‌ماه سال ۱۳۸۵ از سوی ماموران اداره کل اطلاعات قم بازداشت شده بود، يکی از اعدامیان پنج‌شنبه گذشته قم بوده است.
اتهام این اعدامی ۴۱ ساله خرافه‌پرستی عنوان و گزارش شده که او مولف یک کتاب ۶۰۰ صفحه‌ای و متهم به گردآوری ۲۱ مرد و ۲۹ زن در حال ترويج خرافه‌پرستی در قم بوده است.
علیرضا پیغان با شکايت دادستان قم به عنوان مدعی‌العموم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب قم محاکمه و به اتهام «فساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده بود.
قبل از این در ۲۳ آبان سال جاری مصطفی برزگر گنجی در نشستی خبری از درخواست عفو این متهم خبر داده بود.
برزگر گنجی همچنین گفته بود: « ادعای نامبرده اين است که امام دوازدهم از دنيا رفته و قائم‌آل‌محمد من هستم و همچنين از ديگر اعتقادات نامبرده اين است که قبله به سمت مسجد جمکران که به گفته او محل دفن امام دوازدهم است تغيير کرده است‌.»
اين فرد با عنوان كردن اين كه يك امام لازم نيست به مسايل اخلاقي و ظواهر شرعي پايبند باشد!، اقدام به اغفال و برقراري ارتباط نامشروع با تعدادي از زنان مريد خود كرده بود.
امام جعلي، پيش از صدور حكم اعدام، مرتباً اظهار مي كرد كه اعدام يك امام غيرممكن است، اما زماني كه براي اجراي حكم به پاي چوبه دار برده شده بود، از مأمور اعدام پرسيد كه اگر از ادعاي دروغين توبه كنم، آيا زنده مي مانم؟ و وقتي به او گفته شد حكم اعدامت قطعي است، مجدداً اظهار كرد كه امام چهاردهم شيعيان هستم!
گفتني است خانواده و فرزندان فرد مذكور، پس از اطلاع از اعمال اين فرد، به ويژه مسايل اخلاقي از وي اظهار برائت كرده بودند.
اعدام این مدعی امامت در قم در حالی انجام شده است که از ابتدای آذرماه دادستانی عمومی و انقلاب قم با همکاری نیروی انتظامی طرح ویژه برخورد با دعانويسان و رمالان و همچنين مدعیان ارتباط با امام ز مان را به اجرا در آورده است.
مصطفی برزگر گنجی اعلام کرده که پنج نفر دیگر نیز هم ‌ اکنون در قم به عنوان «مدعیان امام زمان» در بازداشت به سر می ‌برند.
به گفته مدیر روابط عمومی دادستانی قم، فرد اعدام ‌ شده با وجود این‌ که بی‌سواد بود و کمترین اطلاعات دینی نداشت با رهبری گروه‌های مختلفی به ایجاد انحراف در دین و تغییر در اجرای دستورات الهی نیز می‌پرداخته است.
بعضی از سایت‌های اینترنتی نیز به زیان‌های مختلف به تبلیغ نوشته‌ها و باورهای مدعی دروغین مهدویت می‌پردازند.

۱۳۸۷ دی ۱, یکشنبه

کشف ۹ جسد بی سر در یکی از ایالت های مکزیک

به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از رادیو فردا مقام های مکزیکی می گویند که جسد ۹ مرد، از جمله چند سرباز را که سر از تنشان جدا شده بود، در ایالتِ جنوبی ِ «گوئه ررو»، در آن کشور یافته اند. به گفته مقام های مکزیکی، این اجساد در یک بلوار اصلی، واقع در مرکز ایالت چیلپان سینگو یافت شده اند. این بلوار در چند صد متری یک پایگاه نظامی قرار دارد که قرار بود روز یکشنبه فرماندار ایالتی، برای شرکت در یک آیین مذهبی در آن حضور یابد. کارتل های مواد مخدر در مکزیک، به تازگی اقدام به بریدن سرهای قربانیان خود کرده اند که عمدتاً قاچاقچیان ِ رقیب و یا مجریان قانون هستند.

زلمی خلیلزاد ميگويد مذاکره با برخی از طالبان امکان پذير است

به گزارش آژانس خبری تفتان زلمی خليلزاد، نماينده آمريکا در سازمان ملل، ميگويد ائتلاف بين المللی بايد به سوی طالبان ِ ميانه رو، دست دوستی دراز کند.
آقای خليلزاد افزود برای موفقيت در اين کار، دولت افغانستان و ائتلاف بين المللی بايد در موقعيتی بسيار نيرومندتر از امروز قرار داشته باشند.
در گفتگو با شبکه خبری CNN، زلمی خليلزاد همچنين گفت دولت افغانستان بايد برای پيکار با فساد، بيشتر تلاش کند.

فيلم سخنراني توهين آميز و دروغين "شيخ مهدي دانشمند" (يکي از فعالين دفتر رهبري در تهران) علیه اهلسنت و ملت بلوچ

آینده بلوچستان درخشان است. ( ۱ )علی رغم غارتگریها وچپاولگریهای مستمر هشتاد ساله بلوچستان به وسیله شونیستان بیخرد، منفعت پرست و به دورازانسانیت، باز هم سرزمین مادری مان سرشاراز منابع و معادن طبیعی و خدادادی است.در توان بلوچستان و ملت مقاوم بلوچ است تا طی حد اکثر ۵۰ سال پس از آزادی مان در رده کشورهای پیشرفته و مرفه منطقه و جهان قرار گیرد. با در نظر داشتن امکانات و شرایط خاصی که بلوچستان برای رشد اقتصادی ، عمران و آبادانی دارد شاید ۵۰ سال مدت بسیار طولانی باشد.
با اطمینان می توان گفت که بلوچستان غنی به مراتب سریعتر از کشورهایی مثل ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، پنجاب، پارس، اریتره، نپال، تیمور شرقی، گامبیا، نامیبیا، بحرین، بوسنیا، مونتنگرو، گینه و نیجریه پیشرفت خواهد کرد.
بلوچستان از منابع و معادن فراوان و نعمتهای خدادادی بسیار برخوردار است. به همین دلیل است که شونیستان انگل صفت غارتگرو ضد انسان بیش از حد به وطن مان بلوچستان چشم دوخته اند و مردم زجر کشیده مان را به حال و روزی انداخته اند که مردم عادی فارس فکر می کنند بلوچستان بعنوان «فقیرترین و محروم ترین استان» چشم براه صدقه از تهران است.
بلوچ و بلوچستان نه نیازی به صدقات تهران و استان رضوی دارد و نه چشمداشتی به کویر یزد.زمینهای پهناور وحاصلخیزشستون، سوران، باهو کلات و دشتیاری،زرآباد، گنجین بنپور، پهره، جلگهین واش ،ایرندگان ، دزّآپ، گِه، لاشار،با ترکیب و بکارگیری کشاورزی سنتی و مدرن، بلوچستان را از نظر محصولات کشاورزی خود کفا خواهد کرد.برای آنان که بی خبر اند لازم است بنویسم که در بلوچستان محصولات زیر به بار می آید : گندم ، جو، ذرّت، برنج، سیب زمینی ، لوبیا، نخود، باقلا، عدس، تخمه آفتاب گردان، کنجد ، ارزن، خرما، انار، انگور،زردآلو، سیب درختی ، هلو،توت،هندوانه،خربزه، خیار،پرتقال، لیموترش، لیموشیرین ،موز، انبه، چیکو، خربزه درختی، پسته، بادام، گواتام کوهی، گون، کسور گوجه، بادمجان، کدو، سیر، زنجبیل، پیاز، تری، کریلا ،بامیه و انواع و اقسام میوه جات، صیفی جات و سبزیجات دیگر ، انواع گوناگون ادویه جات و انواع و اقسام داروهای گیاهی و طبیعی.
بیش از هفتاد (۷۰ ) نوع خرما در بلوچستان داریم. خرما ی بی نظیر بلوچستان و محصولات و فراورده های گوناگونی که می توان از آن تهیه تولید کرد جای خود دارد.اگرچه خرمای مرغوب بلوچستان و « کونڈاگ» آن در دهان شونیستان غارتگرفارس مزه کرده ولی اینرا بدانند که در آینده حتی یک «پَپُک» یا « زپتین کُوَهْک» به آنها مجانی داده نخواهد شد. در بلوچستان آزاد فردا خرمای بلوچستان و در آمد حاصل از فروش آن به دهقانان و نخلداران زحمتکش بلوچستان تعلق خواهد داشت.
دامداری در بلوچستان می تواند چنان توسعه یابد که طی اولین سالهای آزادی کامل در این زمینه مردم مان راخودکفا کند. به مرور زمان بازدهی دامداری بیش از نیاز بلوچستان خواهد بود. با اطمینان می توان گفت که محصولات کشاورزی و دامی مازاد برمصرف خواهیم داشت که می تواند از صادرات مهم بلوچستان غنی به کشورهای مجاور من جمله پار س وپنجاب باشد.
در اینجا لازم می بینم تا به کشاورزان، دهقانان، دامداران بلوچ و نیروهای تحصیلکرده، متخصص و با تجربه بلوچ در زمینه کشاورزی بلوچستان خاطرنشان کنم که پتانسیل بلوچستان درزمینه کشاورزی و دامداری چنان بالاست که امکان اشتغال دهها هزار بلوچ و کارگر خارجی از یزد و کرمان را نیز خواهد داشت. دریای پهناور بلوچستان و نعمت های طبیعی و خدادادی در آن من جمله ماهی و میگو، بنادر ماهیگیری و تجاری بلوچستان چنان پر در آمد است که می توانند ستون فقرات اقتصاد جنوب بلوچستان تشکیل دهند. دراین بخش مهم اقتصاد بلوچستان امکان اشتغال دهها هزارکارگر و کارمند بلوچ و خارجی وجود دارد.
بلوچستان غنی می تواند سالیانه صدها میلیون دلار از صادرات فراورده ها و غذاهای دریایی درآمد داشته باشد. البته به شرط برنامه ریزی و بهره برداری درست توسط خود مردم بلوچ و کوتاه کردن دست چپاولگران صادراتی و شونیست های فارس.بلوچستان غنی ذخایر زیرزمینی نفت و گاز نیز دارد.
در این مورد نیز باید در وهله اول به دست درازیها و دخالتهای بی جای شونیستان غارتگر منفعت پرست پایان داد.
البته با آزادی مان این امر نیز تحقق خواهد یافت.برای استخراج نفت و گاز بلوچستان ، وزارت انرژی و نفت در دولت آینده و مردمی بلوچستان آلترناتیوهای فراوانی دارد.
استفاده از تجارب کشورهایی مانند آذربایجان شمالی، یمن، امارات متحده عربی، لیبی و نروژ از جمله الترناتیوهای موجود و معقول در این زمینه است.درآمد نفت و گاز مهمترین منبع مالی بلوچستان برای عمران و آبادانی و تعمیر ویرانگریهای وحشیانه شونیستان غارتگر فارس خواهد بود.
ادامه اظهار نظر بیشتر در مورد موضوع نفت و صنعت نفت بلوچستان در آینده جدی، مهم و حیاتی است و کار متخصصین فنی و کاردانان بلوچ است.خورشید نعمتی است الهی که خوشبختانه بر بلوچستان نیز میتابد و شونیستان غارتگر نه می توانند آنرا به یغما ببرند نه اینکه جلوی تابش آنرا بگیرند.
بلوچستان آزاد می تواند در آینده انرژی خورشیدی را که بدون ضرر و مجانی است نیز بکار گیرد. کشورهایی مانند اسپانیا، امارات متحده عربی ، آلمان و تعدادی شرکت خصوصی تحقیقی در اروپا و امریکا تجارب ارزنده ای در این زمینه بدست آورده اند که از طرف مهندسین و متخصصان بلوچ قابل مطالعه است.تکنولوژی استفاده ازانرژی خورشیدی بدلیل محدود بودن ذخایر نفتی دنیا در حال پیشرفت سریع است. این تکنولوژی را تا چند سال دیگرمی توان در بازار جهانی صنعت انرژی خرید.ادامه دارد.
محمد کریم بلوچ

خبرگزاری بلوچ نیوز مسدود شد

به گزارش آژانس خبری تفتان وبلاگ بلوچنا خبرگزاری بلوچ نیوز که اخبار بلوچستان منتشر می نمود باری دیگر مسدود شد و بلاگفا با اعلام اینکه خبرگزاری بلوچ نیوز قوانین سایت را رعایت ننموده است این وبلاگ پربیننده را از سرور بلاگفا حذف نمود.
رژیم ولایت فقیه تلاش می کند تا حقائق به مردم بلوچ نرسند و مردم از آنچه که بر آنان روا داشته می شود بی خبر بمانند و با دروغهای رسانه ها اذهان مردم را تخدیر نماید و به همین جهت به وبهای خبری بلوچستان اجازه فعالیت نمی دهد و فیلتر و یا مسدودشان می نماید.

قيمت جهانی هربشکه نفت به 32 دلار سقوط کرد


به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از ايسنا: درحالي که ذخاير نفتي آمريکا با 21 درصد افزايش به 27/5ميليون بشکه رسيده است، قيمت نفت نيز به روند نزولي خود ادامه مي دهد.
قيمت نفت خام سبک شيرين آمريکا وست تگزاس اينترمديت براي تحويل در ماه ژانويه در بازار مبادلات نفتي نيويورک (نايمکس) با سه دلار و پنج سنت کاهش قيمت به 33 دلار و 17 سنت رسيده است.
قيمت ها روز گذشته براي مدت کوتاهي سطح 32 دلار و 40 سنتي را نيز تجربه کرد که اين سطح از فوريه سال 2004 تاکنون بي سابقه بوده است.
قيمت نفت درحالي همچنان در مسيري نزولي قرار دارد که سازمان اوپک روز چهارشنبه در نشست الجزاير توافق خود را براي کاهش 2/2 ميليون بشکه اي توليد روزانه نفت اعلام کرده بود.
سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) روز چهارشنبه در نشست خود در الجزاير موافقت خود را با کاهش 2/2 ميليون بشکه اي توليد نفت اعلام کرد و اين درحالي است که اين سومين کاهش توليد اوپک از ماه شهريور تاکنون بوده است و مجموع کاهش توليد سازمان را به بيش از چهار ميليون بشکه رسانده است.