۱۳۸۷ دی ۲۴, سه‌شنبه

ایران اولین بازنده کشتارگاه غزه…
سنی نیوز:برخی از دولتمردان ایرانی که با دیدی تکفیری و کوته نظرانه به دنیا می نگرند گمان می برند که چون ایران در طول تاریخ بعد از قرن دهم که صفویها چهره ایران را بکلی تغییر دادند چون خنجری در پشت امت اسلامی حرکت کرده و همواره جهان مسیحیت را منت وار خود نموده اروپا و آمریکا این خدمتهای ارزنده آنرا پاس خواهند نهاد!


همه می دانند که آمریکا و غرب ایران را بعنوان گرگی برای ترساندن عربها و دوشیدن آنها در مرحله پیشین نیاز داشتند و ایران به بهترین وجه با درگیر شدن با عراق این نقش را بازی کرد و آمریکا و غرب توانستند اسلحه ی خود را بفروشند و نفت دنیای عرب را به چپاول برند و آنها را از گرگ درنده ایران (!) بترسانند.


امروزه نیز تا حدودی جهان غرب و آمریکا به ایران نیاز دارند، و ایران توانست در قضیه عراق و افغانستان به بهترین وجه به آمریکا و جهان غرب خدمت کند ولی آنچه بر همگان روشن است اینست که اسرائیل حاضر نیست در منطقه هیچ کشور مستقر و مستحکمی را تحمل کند. هر چند هم که خادم و مخلص باشد.


آیا دولتمردان ایران گمان می برند که در چشم آمریکا و اسرائیل از صدام مخلصتر و با وفاترند؟!هرگز، پس معرکه تضعیف ایران و تفکیر در تجزیه جغرافیایی آن همیشه در سر دولتمردان اسرائیلی خواهد بود، تا ایران چون شیخ نشینان خلیج مجموعه ای از کشورهای بی بخار و بی خاصیت را تشکیل دهد.تنها راهی که ایران می تواند خودش را حفظ کند همان بازی نقش غول خیالی در مقابل اسرائیل است. و تشکیل حزب الله از سوی ایران نیز بهمین هدف انجام گرفت. ولی دولتمردان ایران مرتکب چند اشتباه بزرگ شدند:
۱. یکی اینکه در تجزیه و ویرانی عراق نقش عمده ای را بازی کردند که با این وجود اولا دوستی که می توانست در مقابل اسرائیل همیارشان باشد را از دست دادند. ثانیا با ملت عراق دشمنی خونینی را پایه ریختند که با استقرار این کشور این قضیه بصورت بسیار جدی برای ایران خطر ساز خواهد شد. حالا هر چند استقرار عراق بر پایه نوکران و دست نشانده های ایرانی باشد باز هم خون را تنها خون می شوید. و شیعه عراق بدرستی درمی یابند که ایران چگونه این کشور را به ویرانی کشید. و از آنها سوء استفاده کرد.
۲. ایران با همکاری با آمریکا در شکست طالبان و ویرانی افغانستان با ملتی دیگر دشمنی خون بر پا کرده است. همچنانکه دوستی را که می توانست روزی در کنارش بایستد را از دست داد. و حکایت افغانستان تکرار اشتباه عراق است. و در نتیجه ایران خود را بین دو سنگ آسیاب قرار داده است.
۳. اشتباه نوین اینکه دولتمردان ایران با سکوت عملی در مقابل آنچه در غزه اتفاق می افتد گمان می برند که تضعیف حماس و از بین رفتن آن حزب الله را در منطقه تقویت می کند و سنگ ایران سنگینتر می شود. و این یک اشتباه بسیار خطرناکی است. چون تضعیف حماس در حقیقت مرحله اول شکستن کمر حزب الله است.


حماس در داخل فلسطین همیشه کفه ترازو را به نفع حزب الله سنگین می نموده و حجم حزب الله را دوصد چندان نمودار می نموده. و با شکست احتمالی حماس حقیقت حزب الله بیشتر بر ملا می شود و در نتیجه از حمایت اسلامی و عربی بکلی دور گشته، چون خاشاکی تو خالی به کنار زده می شود و آنگاه است که ناقوس خطر در ایران به صدا در می آید و جغدها بر قصرهای آخوندهای خود خواه و کوته نظر ترانه مرگ می سرایند.


به گمان تحلیلگران ایران این اشتباهات را تنها و تنها از خط مشی ایدئولوژی خود مرتکب می شود. بخصوص در این مرحله که گروهی تکفیری بر سیاست کشور غالب آمده اند و گمان می برند که خطر سنیها از یهود و مسیحیت نیز بالاتر است و کشتن یک سنی برابر است با کشتن صد یهودی!


البته ایران چون همیشه سعی دارد به صورتی از فلسطین برای خوشنامی خود در منطقه و پوشاندن سیاستهای دشمنانه خود سوء استفاده کند و این سر و صداهای تو خالی ناشی از این سیاست است. اما اقدام عملی؛ ایران از آن به کلی خود را کنار کشیده و به حزب الله نیز دستور داده که بدون مدارا اعلان کند که اسرائیل به راحتی می تواند به غزه حمله کند و از جانب ما هیچ خطری او را تهدید نمی کند! و ایران و حزب الله در این مرحله تنها به لعن و نفرین سران کشورهای عربی اکتفا می کنند


تا بدینصورت هم ملت را سرگرم کنند و هم چشمها و عقلهای مردم ساده لو را از خود دور کنند!!این آستین کوتاهان کوته نظر با این دیدگاه تکفیری نه اینکه قبر خودشان را با بیلچه ی حماقت و تعصب کورکورانه می کنند بلکه کشور را به ویرانه ای تبدیل می کنند که تاریخ آنچنان که صفویها را مورد لعن و نفرین قرار می دهد اینها را دو صد چندان مورد لعن و نفرین قرار خواهد داد.
” وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ”

هیچ نظری موجود نیست: