۱۳۸۷ دی ۲۳, دوشنبه

وزيران كشور و خارجه براي بررسي مخاطرات مرزي به مجلس فراخوانده شدند
طرح يك فوريتي تقويت مرزباني جمهوري اسلامي امروز در صحن علني مجلس مطرح مي شود

بيهقي -مجلس شوراي اسلامي اين هفته به طور جدي به موضوع مخاطرات مرزي كشور مي پردازد و در همين راستا كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، وزراي كشور و خارجه را براي حضور در اين كميسيون فراخوانده است.
حسين سبحاني نيا، نايب رئيس دوم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با خراسان اعلام كرد كه سيدصادق محصولي، وزيركشور روز دوشنبه و منوچهرمتكي، وزيرخارجه روز سه شنبه پاسخ گوي سوالات نمايندگان درباره ناامني هاي مرزي خواهند بود. به گفته محمدمهدي شهرياري، ديگر عضو كميسيون امنيت ملي، موارد سوال از وزيركشور موضوعات انسداد مرزها، ناامني مرزها و جابه جايي مرزها را دربرمي گيرد. در همين حال، حميدرضا حاجي بابايي، عضو هيئت رئيسه مجلس اعلام كرد كه امروز طرح يك فوريتي تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران با بيش از ٥٠ امضا در صحن علني مجلس بررسي مي شود.

محصولي روز دوشنبه و متكي روز سه شنبه به سوالات نمايندگان پاسخ مي دهند
حسين سبحاني نيا، نايب رئيس دوم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با خراسان اعلام كرد كه سيدصادق محصولي، وزيركشور روز دوشنبه و منوچهرمتكي وزيرخارجه روز سه شنبه پاسخ گوي سوالات نمايندگان درباره ناامني هاي مرزي خواهند بود.

نمايندگان درباره جابه جايي مرزها در اروندرود ارس و خراسان شمالي سوال دارند
محمدمهدي شهرياري، عضو ديگر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در گفت وگو با خراسان اعلام كرد كه وزيركشور پاسخ گوي سوالات نمايندگان در زمينه مخاطرات مرزي خواهد بود. به گفته شهرياري جابه جايي مرزها در اروندرود و رود ارس و همچنين در خراسان شمالي در نتيجه اهمال كاري رخ داده است و نمايندگان در اين مورد از وزيركشور سوال مي كنند.
در مورد ناامني در مرزها هم وزيركشور به سوالات نمايندگان در مورد گروگان گيري و عمليات اخير در سراوان پاسخ مي دهد. اين عضو كميسيون امنيت ملي افزود: متاسفانه به دليل هزينه نشدن بودجه مصوب مجلس در سال گذشته براي انسداد مرزها، قاچاق موادمخدر،رفت و آمد اتباع بيگانه و ناامني هاي تروريستي در مرزهاي شرقي وجود دارد. در مرزهاي غربي كشور هم قاچاق مشروبات الكلي و تحركات ضدانقلاب وجود دارد كه با استفاده از فناوري پيشرفته مي توان انسداد مرزها را به صورت مطلوب اجرايي كرد.
شهرياري با تاكيد بر اين كه انسداد مرزها براي تامين امنيت كشور به تنهايي كافي نيست، اظهار كرد: بايد براي تامين امنيت مرزها هماهنگي ميان نيروهاي نظامي و انتظامي وجود داشته باشد.

حاجي بابايي: انسداد مرزها نيازمند اعتباري بالغ بر ٣ هزار ميليارد تومان است
درهمين حال، به گفته يك عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، طرح يك فوريتي تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران با بيش از ٥٠ امضا امروز در صحن علني مجلس مطرح مي شود.حميدرضا حاجي بابايي در گفت و گو با ايسنا با بيان اين كه در مرزهاي غرب، شمال غرب و جنوب غرب مسائل امنيتي بسياري وجود دارد كه حدود ٤٠٠ كيلومتر آن نياز به تاسيسات مرزي دارد، خاطرنشان كرد: در مرزهاي شمالي درحال حاضر مشكل خاصي وجود ندارد، اما تجهيز آن مرزها به وسايل و تجهيزات لازم ضروري است.عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اين كه در مرزهاي جنوبي كه حدود هزار و ٨٠٠ كيلومتر مرز آبي دارد، نياز به تاسيسات دريايي و رسيدگي هاي انحصاري و نظارتي است، تصريح كرد: انسداد مرزها نيازمند اعتباري بالغ بر ٣ هزار ميليارد تومان است و علي القاعده ضروري است با اختصاص رديفي خاص و رشد اعتباري آن قدم هاي موثري برداشته شود.
حاجي بابايي همچنين با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري بر كنترل مرزها كه بايد در اولويت قرار گيرد و همچنين كنترل مواد مخدر و جلوگيري از وارد شدن تروريست ها و اخلال گران و ... ، يادآور شد: اين ها بيانگر اين است كه انسداد مرزها از اهميت ويژه اي برخوردار است و به همين دليل طرحي با يك فوريت و در ٢٤ ماده و با امضاي بيش از ٥٠ نفر به مجلس ارائه شده است.نماينده همدان افزود: با توجه به اهميت موضوع و اين كه بايد در بودجه ٨٨ توجه ويژه به آن شود، قيد يك فوريت اين طرح امروز در دستور خواهد بود.

ملازهي: بدون رفع ضعف افغانستان، انسداد مرزهاي شرقي قابل تحقق نيست
اما با وجود تاكيد حاجي بابايي بر انسداد مرزها، محمد ملازهي، كارشناس مسائل افغانستان انسداد مرزها را به تنهايي رافع مشكلات مرزي ندانست. وي در گفت و گو با خراسان گفت: تاكنون براي جلوگيري از ورود قاچاقچيان موادمخدر از افغانستان به ايران از حفر كانال در مرز استفاده مي شده كه قاچاقچيان با پل هاي متحرك به راحتي از كانال ها عبور مي كردند.
ملازهي افزود: در مورد ناامني در مرزهاي شرقي كشور مسئله اصلي به ضعف افغان ها بازمي گردد زيرا توجه آن ها معطوف به مرزهاي مشترك با پاكستان است و نتوانسته اند براي مرزهاي مشترك با ايران تمهيدي بينديشند. به گفته اين كارشناس، با توجه به وجود اراده همكاري در افغانستان ايران بايد ابتكار عمل را در دست گيرد و با مشاركت در آموزش نيروهاي مرزبان افغانستان، تقويت مالي و تجهيزاتي تاسيسات مشترك و ... به كابل در زمينه انسداد مرزها ياري دهد. بدون رفع ضعف افغانستان، انسداد مرزهاي شرقي قابل تحقق نيست.
نماينده زابل: مقابله با گروه هاي تروريست بيش از انسداد مرزها به راهبرد اطلاعاتي - امنيتي احتياج دارد
عباسعلي نورا، نماينده زابل نيز در زمينه كافي نبودن انسداد مرزها به خراسان گفت: در اين عرصه بايد گروه هاي تروريست را از قاچاقچيان تفكيك كرد. تروريست ها حتي با انسداد مرزها با رواديدهاي جعلي وارد كشور مي شوند و از اين حيث مشكلي ندارند. براي مبارزه با قاچاق هم بايد فكري به حال معيشت مرزنشينان كرد زيرا تا هنگامي كه مشكلات معيشتي و اقتصادي مرزنشينان رفع نشود، قاچاق ادامه دارد و قاچاقچيان حتي در صورت كشيده شدن ديوار از بالابر استفاده مي كنند. به گفته نورا مقابله با گروه هاي شرور تروريست بيش از انسداد مرزها به راهبردهاي اطلاعاتي امنيتي احتياج دارد. نماينده زابل همچنين با اشاره به حوادث اخير در سراوان گفت: روز سه شنبه از وزير خارجه درباره ضعف ديپلماسي در تحت فشارگذاشتن پاكستان براي مقابله با گروه هاي تروريست سوال مي كنم.

گزارش حادثه اخير سراوان به لاريجاني ارائه شد
در همين زمينه، حسين سبحاني نيا، نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت و گو با خراسان وعلي آقازاده عضو هيئت اعزامي اين كميسيون به سراوان در گفت و گو با ايلنا از ارائه گزارش بررسي هاي انجام شده در اين سفر به رئيس مجلس خبر داد و افزود: قرار است لاريجاني اين گزارش را براي دولت ارسال كند.

هیچ نظری موجود نیست: