۱۳۸۷ دی ۲۹, یکشنبه

يك خاخام: "در كشتن يك ميليون فلسطينى هيچ اشكالى نيست"


يك خاخام: "در كشتن يك ميليون فلسطينى هيچ اشكالى نيست"
كشتار كودكان وزنان از نظر فتوا دهندگان دينى اسرائيل مجاز است
دبى - العربيه.نت
كشتارهاى غزه با توجيه و تبريك خاخامهاى اسرائيل مواجه شد. آنان كشتار زنان و كودكان را به عنوان "مجازاتى جمعى براى دشمنان" قابل قبول دانستند.
بنا بر يك گزارش خبرى صادر شده در روز شنبه 17-1-2009 يكى از خاخامها اظهار داشته است كه "كشتن يك ميليون نفر يا بيشتر در غزه، هيچ اشكالى ندارد". خاخام "مردخاى الياهو" – كه مرجع دينى نخست جريان مذهبي و ملى گراى اسرائيل است در پيامى كه براى ايهود اولمرت و ساير سردمداران اسرائيل فرستاد و در نشريه "عالم كوچك" كه هر جمعه در معابد يهود پخش مى شود، حملات تل آويو به غزه را تبريك گفت و به آنان داستان كشتار معروف به شكيم ابن حمور را يادآور شد كه چگونه سفر تكوين از متون تورات به يهوديان اجازه داده است كه با انديشه مجازات جمعى و براساس رفتارهاى جنگى با دشمنان خود برخورد كنند.
روزنامه سعودى الوطن از قول مردخاى الياهو نوشت "همان معيار در مورد غزه تطبيق مى كند همه ساكنان آنجا مسئوليت دارند و در صورت عدم پيشگيرى آنان از پرتاب موشك نمى توان آنان را بيگناه دانست. لذا آسيب رساندن به غير نظاميان بيگناه فلسطينى نيز يك امر شرعى است. اين خاخام شرقى بزرگ سابق اسرائيل گفته است " حرام است كه جان يهوديان در شهرك سديروت ويا جان سربازان اسرائيلى در معرض خطر قرار گيرند چرا كه مثلاً اين نگرانى هست كه فلسطينيان غير محارب در غزه ممكن است كشته شوند يا مجروح گردند.
روزنامه اسرائيلى هاارتص فتواهاى تعدادى از خاخام هاى يهود اسرائيل را منتشر كرده است كه در آنها عمدتاً آمده است " بر يهوديان واجب است كه حكم تورات را كه در مورد قوم عملاق آمده است در باره فلسطنيان پياده كنند.
اين روزنامه به نقل از خاخام يسرائيل روزين، يكى از اهم مفتيان يهود آورده است: واجب است حكم عملاق در مورد هر كس كه كراهت اسرائيل را در دل داشته باشد، تطبيق داده شود" وى اين فتوا را در 26 مارس سال گذشته صادر كرده است.
روزين افزوده است بنا به حكم تورات واجب است مردان، كودكان و حتى شيرخواران، زنان و كهنسالان كشته شوند و حتى چهارپايان نابود گردند. وى گفته است كه قوم عملاق در همين سرزمين فلسطين مى زيسته اند و تا مرزهاى شمالى مصر در رفت و آمد بوده اند.
آنان حملاتى را به عقبه هاى كاروانهاى اسرائيلى كه به رهبرى حضرت موسى عليه السلام حركت مى كردند، انجام دادند.
"كشتار يك ميليون اشكالى ندارد"
از سوى ديگر خاخام شلوموا الياهو خاخام بزرگ شهر صفد اظهار داشت: " اگر 100 نفر را بكشيم ولى باز نايستند بايد 1000 تن را بكشيم اگر باز هم متوقف نشوند بايد 10,000 نفر را بكشيم و همينطور پيش برويم حتى اگر تعداد كشته هاى آنان به يك ميليون برسد بايد به كشتار ادامه داد هر چند كه اين كار وقت زيادى را بگيرد.
" الياهو افزوده است: " به فرموده مزامير دشمنانم را تا بدان جا پى مى گيرم تا بر آنان چيره شوم و هرگز پيش از نابودى آنان از حركت باز نمى ايستم. دوف ليئور، رئيس شوراى خاخامهاى شهركهاى غير بومى نشين در كرانه باخترى نيز فتواى كشتار غير نظاميان فلسطينى را تأييد مى كند.
رئيس انجمن شهر اشغال شده قدس هم با اين افكار همراه است. تعدادى از خاخام ها فتوايى را امضا كردند كه به ارتش اسرائيل اجازه مى دهد مناطق مسكونى غزه را بمباران كند. آنان استلال مى كنند كه نقاط مورد حمله اماكنى هستند كه از آنها به سوى اسرائيل موشك پرتاب شده است.
آنان فقط خواستار آن شدند كه ارتش به ساكنان مهلتى براى تخليه دهد. يكى از اين خاخام ها رهبر حزب دينى شاس عوفاديا يوسف است. خاخام "آفي رونتسكي" گفته است احكام تورات به ما اجازه مى دهد كه نه فقط خانه هاى فلسطينيان را از آسمان بمباران كنيم و هر كه در آنها ست را نابود سازيم بلكه بايد افراد فعال را در خانه ها و بسترهايشان فرا چنگ آورديم. يك بررسى آمارى كه توسط بخش علوم اجتماعى دانشگاه اسرائيلى بار ايلون تهيه و منتشر شده است حاكى از آن است كه بيش از 90% از كسانى كه خود را مذهبى مى دانند مى گويند اگر اقدامات دولت با نظريات خاخام ها تطبيق نكرد بايد نظريات خاخام ها را به اجرا در آورد.
همين پژوهش نشان داد كه بيش از 95% از سربازان متدين اسرائيلى تأكيد كرده اند كه نمى توانند به فرمانهاى نظامى عمل كنند مگر آن كه با فتواهاى دينى هماهنگ باشد.

هیچ نظری موجود نیست: