ه‍.ش. ۱۳۸۷ دی ۱۹, پنجشنبه

تصاویر از جنایت صهیونیستها علیه کودکان در غزههیچ نظری موجود نیست: