۱۳۸۷ بهمن ۱۱, جمعه

سانسور کامل خبری عملیات انفجاری سراوان در رسانه های رژیم
به گزارش آژانس خبری تفتان
خبر عملیات انفجاری سراوان را که منجر به هلاکت 14 پاسدار شده بود و مبارزان در مسیر سراوان به اسفندک با کار گذاشتن مواد منفجره دو خودروی پاسداران را منفجر نمودند در رسانه های رژیم با سانسور مواجه شد و فقط شب عملیات شبکه تلوزیونی رژیم به اشاره ای کوتاه که چند تن از نظامیان در سراوان به هلاکت رسیده اند اکتفا نمود و بیشتر از این خبر را پوشش ندادند.

عملیاتهای انفجاری در حقیقت ترس و وحشت در نظامیان می آفریند و نظامیان را از گشت زنی در مناطق باز می دارد و رژیم نمی خواهد این گونه اخبار به گوش نیروهای نظامی اش برسد تا از ترس منطقه را ترک ندهند به هر صورت این روند ادامه خواهد یافت و حقیقت را نمی توان پوشید و نظامیان رژیم به زودی خود هم در انفجاری به هلاکت خواهند رسید

هیچ نظری موجود نیست: