۱۳۸۷ دی ۲۹, یکشنبه

یک معضل اجتماعی

مشکلی که مدتی است ما آن را پیوسته احساس و مشاهده می کنیم و ریشه برخی از نا امنیها هم است اینکه : شهرستانیها حق و طلب مردم را نمی دهند. قبلا اینطور نبود اما مدتی است که شهرستانیها به این شکل عمل می کنند که : ابتدا بخاطر آنکه اعتماد بلوچستانی را جلب کنند خوش حسابی می کنند ولی پس از آنکه چیز خوبی گیرشان آمد یکباره جواب می کنند. بعضیها رک و راست می گویند : اگر پولت را ندهم چه غلتی می کنی؟ بعضیها آهسته آدرس و محل سکونت خود را عوض می کنند. بعضی هم ترتیبی می دهند تا از طریق مامورین یا خودشان طرف حساب خود را سر به نیست کنند و..

هیچ نظری موجود نیست: