۱۳۸۷ دی ۳۰, دوشنبه

فلسطين ديروز، فلسطين امروز{إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم} رعد/11«هر دو طرف مبارزه تغيير كرده اند:برادران فلسطيني مان ذلت را به مقاومت و ترس را به شجاعت و فرار را به ثبات و تكيه بر حكومتها را به توكل بر خداوند و اعتماد به نفس تغيير داده اند.و در حقيقت بزرگترين تحول اين است كه آنان از ضعف ايمان و كمبود تدين و اشتغال به حركت هاي ايدئولوژيك وضعي (سوسياليسم و ناسيوناليسم و ناصريسم) به نيروي ايمان و انتشار تدين و حركت تحت بيرق اسلام و جهاد تغيير مسير داده اند.از مظاهر اين تغيير مي توان به اين موارد اشاره كرد:

1- اقبال به شهادت در راه الله بطوري بي سابقه؛ شهادت، واژه اي است كه بر زبان هر كوچك و بزرگ و مرد و زن تكرار مي شود. آنها به همان اندازه كه از «وهن» (محبت دنيا و تنفر از مرگ) خلاصي يابند خداوند آن را بر قلبهاي دشمنانشان خواهد انداخت.

2- روي آوردن به كتاب خدا. اكنون در هر محله يا روستايي حلقه يا حلقات حفظ قرآن برپاست و تعداد اين حلقات هم اكنون در كرانه باختري و نوار غزه به هزار حلقه مي رسد! بله، هزار كلاس حفظ قرآن كه در حال ازدياد هم مي باشد در حالي كه قبل از آن هرگز چنين چيزي وجود نداشت!!

3- اهميت به علم شرعي و انتشار حلقات علمي و كتاب هاي علمي و وسائل جديد علمي شرعي، از مظاهر اين تغيير مي توان به ظهور اصطلاحات ايماني و ديني در خطابيه هاي سياسي آنجا مشاهده كرد...


4- اهتمام به بيوه زنان و فقرا و تشكيل انجمن هاي زكات و خانه هاي نيكوكاري در هر محله و روستا تا جايي كه تكافل اجتماعي در سرزمينهاي اشغالي الگويي شده است براي ديگر كشورها. اين نشانه اي است از احياي روش پيامبر در دعوت به الله و جلب نصرت الهي، كه مطمئنا خداوند آنان را كه اينگونه اند تنها نخواهد گذاشت.


5- اهميت به تربيت اسلامي مانند مراكز تربوي و فعاليتهاي تابستاني و جشنواره ها و مسابقات... و ديگر فعاليتهاي تربيتي كه در بيداري عمومي امت نقش دارند

6- مبارزه با فساد و برپا داشتن واجب امر به معروف و نهي از منكر. به همراه اين انتفاضه همچنين انتفاضه اي عليه سينماهاي فاسد و ديگر مظاهر فساد صورت گرفت و بسياري از اين اماكن بسته شدند، و كم شدن مظاهر گم گشتگي و گمراهي در ميان جوانان آن هم پس از آنكه يهود و حكومت سعي در از بين بردن اخلاق آنان داشتند


7- روي آوردن به حج و عمره و زيارت حرمين شريفين و دنبال كردن راديوهاي قرآن كريم و برنامه هاي اسلامي در تلويزيونهاي خارج فلسطين...همچنانكه فعاليتهاي دعوي به يك طبقه يا قشر خاصي از جامعه محدود نمانده و بلكه وارد تمام اقشار جامعه گرديد و حتي برخي از كساني كه موسسات سكولار وابسته اند. همچنين ادبيات شعر و نثر مقاومت از نگاه وطن پرستانه به افق ايماني تغيير يافته است. براي مثال مي توانيد به وصيت نامه شهدا مراجعه كنيد. براي نمونه وصيت نامه فرمانده شهيد، شيخ صلاح شحاده رحمه الله.

و آنچه بيشتر اين تغيير عميق را نمايان مي سازد، نهضت ايماني وسيعي است كه مناطق اشغالي 1948 را فراگرفته. چيزي كه باعث خوشحالي مومنين و عصبانيت يهود و دوستانش شده است. اين در حالي است كه مسلمانان مناطق 48 اقليتي هستند كه همواره در محروميت به سر برده اند و براي اينكه از نظر زبان و تفكر، يهودي شوند تحت فشار بوده اند تا زبان و دينشان را رها كنند.

فعاليتهايي كه مسلمانان در آن منطقه انجام مي دهند از نظر نظم و تنوع بهترين دليل بر قدرت ايمان و عمق دينداري و اميد به آينده است.از مظاهر اين تغيير در مناطق 48


1- برگزاري حلقات حفظ قرآن كه نزديك بود در كل در ميان ساكنان مناطق 48 به فراموشي سپرده شود. تعداد شركت كنندگان در اين حلقات هم اكنون نزديك به 4500 پسر و دختر در سنين مختلف مي باشند.


2- احياء مساجد متروك در آن منطقه و تجديد آنها و حفظ اوقاف اسلامي.

3- به وجود آوردن رسانه هاي ممتازي مانند روزنامه «صوت الحق و الحريه» كه اگر به دستت برسد حتما حرف به حرف آن را خواهي خواند!

4- برگزاري جشنواره ها و ديدارهايي كه ده ها هزار نفر در آنها شركت مي كنند به هدف احياي روحيه ايماني و يادآوري قضاياي اسلامي و مخصوصا مسجد االاقصي.از نكات خوشحال كننده اي كه مي توان به آن اشاره كرد اين است كه تعداد مسلمانان داخل اين منطقه 1200000 نفر مي باشد، يعني بيش از 20% از كساني كه به عنوان ساكنين اسرائيل محسوب مي شوند و فعاليتهاي آنها بصورت كاملا برنامه ريزي شده و منظم پيش مي رود كه نشاندهنده عقلهاي بزرگ و روشن انديشي است كه در پس آن قرار دارند:

نمونه اي از اين فعاليتها:

1- مسيره البيارق، از آنجا كه يهوديها تمام راه هاي ورود به مسجد الاقصي را قطع كردند، حركت اسلامي داخل مناطق 48 دست به ابتكاري زد و آن وارد كردن ده ها اتوبوس پر از نمازگزار به مسجد الاقصي بصورت روزانه، و احياي حلقات علمي روزانه در آن؛ براي نمونه در دروس سه شنبه شيخ رائد فتحي كه بين نماز مغرب و عشاء برگزار مي شود چيزي در حدود 6 تا 7 هزار نمازگزار شركت مي كنند...


2- موسسه اعمار اقصي (اعمار به معناي شامل آن)

3- موسسه حرا براي حفظ قرآن كريم4

- موسسه اقرأ

5- موسسه كمكهاي انساني

6- صندوق كودك اقصي،

به هدف ايجاد رابطه ميان نسل جديد با مسجد و برگزاري جشنهايي براي آنها در صحن مسجد الاقصي كه در آخرين آن 60 هزار كودك شركت كردند.به اختصار تمام برادران دعوتگر در تمام نقاط جهان را بشارت مي دهيم كه بيداري اسلامي در اين مناطق (مناطق اشغالي سال 48) در برنامه و رهبري و عرصه هاي گوناگون فعاليت خود، ممتاز و كم نظير است و به آينده اي روشن براي اين دين بشارت مي دهد، كه خداوند اين دين را بر تمام اديان ظاهر خواهد گرداند اگر چه مشركين را خوش نيايد.

از مهمترين نشانه هاي تغيير در فلسطين خود انتفاضه است. در مرحله اول اين انتفاضه، انتفاضه سنگ بود كه توانست حقيقت اشغال را نمايان سازد و دروغين بودن افسانه سرزمين بدون ملت را آشكار سازد ...


اما انتفاضه كنوني (انتفاضه مسجد الاقصي) بنابر اعتراف بسياري از انديشمندان و نظامي هاي يهودي، نبرد آزادسازي و انقلابي گسترده و همه جانبه است:عمليات شهادت طلبانه، شليك موشكها [ي قسام]، حمله به شهركهاي يهودي نشين، پرتاب خمپاره، انفجار تانكها، پيشرفت مواد منفجره، كشتن دشمن با اسلحه سرد، حمله به پاسگاه هاي نظامي دشمن، سازمان اطلاعاتي قوي كه شخصيتهاي مهم يهود را تعقيب مي كند، جذب برخي از نيروهاي دشمن در مقابل رشوه و... طي دوسال (تا سال 2003) مجموع عمليات عليه دشمن به 14000 عمليات رسيده است.


اين عمليات به روشهاي مختلف صورت گرفته، از عمليات شهادت طلبانه تا حمله مسلحانه و يا كشتن با سلاح سرد!! اين به اضافه آثار بزرگي كه اين انتفاضه بر امنيت و اقتصاد و وضعيت روحي يهوديها برجاي گذاشته....


اما از سوي ديگر در مورد يهوديها نيز تغيير رخ داده است:گروهك هايي كه رژيم يهودي را تاسيس كردند، دسته هاي نظامي آموزش ديده اي بودند و همچنين شهرك نشينان مردان عقيده و اراده. انگيزه آنان قبل از هر چيز ديني بود و مهاجرت براي آنان عبادت و فداكاري محسوب مي شد. وحدت و يكپارچگي در اهداف و موضع گيريها كاملا نمايان بود و تفاوتهاي اجتماعي و نژادي نيز تقريبا از بين رفته بود.

اما اكنون نسل خوش گذران و امراض اجتماعي پا به عرصه گذاشته، نسلي كه به هر قيمتي در پي لذت هاي بي ارزش است و به هيچ مبدا و ارزشي اعتقاد ندارد. مظاهر تنبلي و اختلاف رو به ازدياد گذاشته است، سربازان از خدمت مي گريزند، شهرك نشينان به دنبال رفاه و آسايش هستند، سياستمداران فرصت طلب هستند و وعده هاي توراتي ديگر براق نيستند، جوانان رو به مواد مخدر آورده اند و نژادپرستي به شديدترين حالت خود رسيده است تا جايي كه باعث شد انديشمندان يهودي اين تغيير را حس كنند و درباره آن قبل از وقوع اين انتفاضه سخن بگوينداز جمله اين انديشمندان مي توان به «يشيعا لاييويچ» اشاره كرد.

او از جمله مشهورترين مخالفين اشغال است و مي گويد اشغال كرانه باختري و نوار غزه آغاز سقوط است...او درباره تغيير جامعه اسرائيل چنين مي گويد:«همه كساني كه بر اساسي خاص تربيت شده بودند به ضد آن تغيير يافته اند، سوسياليستها فاشيست شده اند و ديندارها ملحد»!!

هیچ نظری موجود نیست: