۱۳۸۷ بهمن ۵, شنبه

تصاویری از تظاهرات مردم بلوچستان علیه رژیم ایرانهیچ نظری موجود نیست: