۱۳۸۷ بهمن ۱۲, شنبه

تصویر؛ سی سال از ورود هیولا به ایران گذشتهیچ نظری موجود نیست: