۱۳۸۷ بهمن ۱۰, پنجشنبه

تایید حکم اعدام یک فعال مذهبی کرد

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان

حکم اعدام شورش مهدخانی فعال مذهبی کرد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه تجدید نظر استان کردستان تایید شد.

یک فعال مذهبی اهل شهر سنندج بنام شورش مهدی خانی که پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شهر سنندج به اعدام محکوم شده بودحکم وی اخیرا در شعبه 4 دادئاه تجدید نظر استان کردستان تایید شده است.

یادور میگردد شورش مهدی دراوایل پاییز سال به اتهام ارتباط با یک جریان مذهبی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده بود.

هیچ نظری موجود نیست: