۱۳۸۷ بهمن ۱, سه‌شنبه

این آتش شما را می سوزاند

این آتش شما را می سوزاند.....
آتش خشمی که از سالیان زیر خاکستر بوده شعله بر افراشته و زبانه هایش به کاخهای ظالمان متجاوز سرک می زند و هشدار می دهد که عنقریب این آتش شما را می سوزاند و بلکه خاکسترتان کرده و نابودتان می کند....
هر جنایتتان اخگریست و دمیدنی بر اخگرها که نهایتش برای متجاوزان بس تاریک و هولناک است و.....
دیگر آتش شعله ور شده و تنها یک شعله آن سراوان را بر شما تار نمود و وجود ناپاکتان را پاره پاره نمود که قطعات را از بالای بام خانه های مردم جمع آوری می نمودید ........
دیگر به پایان راه خود رسیده اید و دیگر ظلم پذیری بس است که هنگام انتقام است و سزا ..
جنایت بس است که جنایتکار باید در میدان عدل بلوچستان بر چوبه دار باشد .....
تجاوز رو به پایان است که متجاوزان بر چوبه های دار می باید....
آری بلوچستان دیگر همه تن بپا خواسته و بلوچستان امروز رهبری دریافت کرده که تاریخش مثلش ندیده و به امید الله و در سایه رهبری امیر عبدالمالک ما پیروزی و آزادی خود را جشن خواهیم گرفت.
دلاور بلوچ

http://www.delaavar33.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست: