۱۳۸۷ بهمن ۲۹, سه‌شنبه

اعتراف نمانیده زابل:حکومت مردم را به بازی گرفته استبه گزارش آژانس خبری تفتان عباسعلی نورا نماینده زابل که از یکی از طراحان مسدود کردن مرز بوده الان به ظاهر به مخالفت به انسداد مرز پرداخته است تا با سیاست دوگانه اش مردم را بفریبد.

عباسعلی نورا در گفتگو با ایسنا اعتراف نمود که تاکنون براي رفع بيكاري و اشتغالزاي درمنطقه هيچ اقدام موثري صورت نگرفته جز به بازي گرفتن مردم.

وی در بخش دیگری از سخنانش اعتراف کرد که : مشاغل کاذب تنها تنها درآمد مردم و تنها راه سير كردن شكم مردم است.

تفتان: چرا مردم بلوچستان با این همه منابع غنی و فرصت مرز زمینی و دریائی تنها راه سر کردن شکمشان مشاغل کاذب است؟

آیا این سیاست نظام نیست که مردم بلوچ را به کارها و مشاغل کاذب و غیر قانونی مشغول دارد که هر وقت صدایشان بلند شد جلوی کارشان گرفته شود تا به خاطر شکم هیچ فریادی نزنند و هر ظلم و ستمی را پذیرا باشند.

به وضوح می توان دید که رژیم خودش چنین خواسته که مردم بلوچ را به سوی مشاغل کاذب سوق دهید و هر وقت این مردم برای گرفتن حق بلند می شوند مرزها بسته می شود تا شاید بدین طریق مردم ساکت شوند و برای سیر کردن شکم خود و فرزندانشان با رژیم همکاری نمایند.

این شغلها چنان در جامعه جاگرفته است که حتی فرزندان بلوچ به جای تحصیل به این مشاغل کاذب روی می آورند بدون اینکه به آینده تاریک این شغلهای ناپایدار بیاندیشند.

این مردم چون هیچ شغل قانونی نمی یابند مجبورا پا به این میدان می گذارند.

و این اعتراف یک نماینده فاشیست زابلی است که تنها راه سیر کردن شکم مردم مشاغل کاذب هستند.


عباسعلی نورا اذعان نمود که احمدی نژاد به قولهای مساعدی که در این زمینه داده است عمل نکرده است.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

رحلت مادر شهید نور محمد میربلوچزهی را به خانواده , بستگان , خاندان میربلوچزهی و مبارزان سرمچار بلوچستان تسلیت می گوییم و از الله رب العزت برای آن مرحوم غفر‌ان الهی و برای بازماندگان صبر جميل و اجر‌جز‌يل مسأ‌لت داریم
کریم بلوچستانی