۱۳۸۹ تیر ۱, سه‌شنبه

چند عبدالمالک پیدا می کنید در هر خانه عبدالمالک پیدا می شود


۱ نظر:

ناشناس گفت...

در عصر آزادی انسانها ، در عصر حقوق بشر چه اتفاقهای نمی افتد
رژیم فاشیست جهموری اسلامی ایران کم کم از پشت نقاب اسلام بیرون می آید
تا دیروز که جنگ بود همه برادر بودند برابر
فارس ترک عرب لر کرد بلوج گیلکی
حالا که دیگر جنک نیست
دیگر آذری غیور کرد وطن پرست لر مهین پرست بلوج ایران دوست گیلانی غیور لازم نیست
حالا فقط یک چیز لازم است
70 میلیون فارس فقط همین یعنی 70 میلیون ایرانی
دیگر شهید اسیر جانباز لازم نیست
فارسها با خیال راحت بر تخت حکومت ایران نشتند و هر چه مصلحت دانستند باید به آن عمل کنیم
به هر زبانی خواهستند حرف می زنیم
به هر زبانی دستور دادند می نویسیم می خوانیم
اخه ما که زبان مادری نداریم
یعنی خدا داده ولی پان فارسها فکر می کنند زبان ما اشتباه شده و باید فارس شویم.
چون ما بنده خدا نیستیم بنده فارسها هستیم
وقتی ایرانی می شویم که اصالت و زبان و فرهنگ خود را از یاد برده و فارس شویم تا ایرانی شویم
آیا نمی دانستید فقط فارسها ایرانی هستند و کرد لر عرب ترک بلوج گیلکی همه بیگانه و زبان مان بیگانه هست
ایران فقط یعنی فارس ،ایرانی یعنی فارس
دیگران نه انسان هستند و حقوق دارند و نه اصالتی نه زبانی
وزرات نژادپرستی پان فارسها(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) استفاده ملل غیر فارس(کرد لر ترک و بلوج عرب )از اسم های محلی خودشان در نام کارخانه جات و محلهای عمومی و اماکن ممنوع کرده فقط باید از اسمهای فارسی استفاده شود
تا دیروز حق تدریس به زبان مادری گرفته بودند و حالا استفاده از اسمهای محلی و مخصوص خودشان
اگر ارزشی به زبان مادری و فرهنگ خود دارید حداقل این اطلاعیه به اطلاع چند نفر برسانید
این کم ترین کاری است می توانید برای زبان مادری و فرهنگ خود کنید
زنده ملل تحت ستم پان فارسها( رژیم جهموری اسلامی ایران و رژیم شاه)
http://ad.gov.ir/ad/cities/?sn=dictionary
سایت وزرات نژاد برتر فارس(تبلیغات اسلامی)